Оголошення про проведення мистецького конкурсу для відбору виконавців для розробки ідеї з подальшою реалізацією музичного відео на конкурсну пісню представника від України на Пісенному конкурсі Євробачення – 2021

Лютий 03, 2021

Оголошення про проведення мистецького конкурсу 
для відбору виконавців серед сторонніх юридичних і фізичних осіб – підприємців для розробки ідеї з подальшим втіленням музичного відео на конкурсну пісню представника від України на Пісенному конкурсі Євробачення – 2021

Мистецький конкурс для відбору виконавців серед сторонніх юридичних і фізичних осіб – підприємців для розробки ідеї з подальшим втіленням музичного відео на конкурсну пісню представника від України на Пісенному конкурсі Євробачення – 2021 (далі – Мистецький конкурс) проводиться з метою обрання виконавця для розробки ідеї, зйомки, монтажу та кольорокорекції музичного відео на конкурсну пісню (далі – Відеокліп) учасника від України на Пісенному конкурсі Євробачення – 2021.

Вимоги до учасників Мистецького конкурсу

    Брати участь у Мистецькому конкурсі можуть юридичні особи України будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, а також фізичні особи – підприємці (далі – Учасники). Перевага надається Учасникам із наявним досвідом роботи над сценічними постановками для телевізійних шоу та/або концертних номерів. 

Строки проведення Мистецького конкурсу

Прийом заявок – з 03.02.2021 до 06.02.2021 включно.
    У разі подання даних / документів у неповному обсязі або неналежно оформлених АТ «НСТУ» не пізніше одного робочого дня з дня отримання даних повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу.
    Учасник не пізніше одного робочого дня з дня отримання відповідного повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи на електронну адресу АТ «НСТУ». У разі неподання Учасником доповнень чи уточнень у визначений період заявка вважається неподаною. Документи, подані після завершення визначених строків, не розглядаються.
    Після отримання від Учасника підписаного зобов’язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «НСТУ» (далі – Зобов’язання), та всіх даних / документів, визначених вище, АТ «НСТУ» протягом однієї доби надсилає йому на електронну адресу посилання для завантаження конкурсної пісні та технічне завдання для опрацювання та підготовки пропозиції для захисту.
    Учасник надсилає на електронну адресу АТ «НСТУ» пропозицію щодо виготовлення Відеокліпу, підготовлену відповідно до наданої пісні та технічного завдання, не пізніше чотирьох робочих днів з моменту отримання технічного завдання.
Захист пропозицій Учасників відбувається під час засідання комісії Мистецького конкурсу шляхом презентації пропозицій Учасників у режимі онлайн-відеоконференції та не пізніше ніж на п’ятнадцятий день з дня оголошення Мистецького конкурсу. 
    Про день та час захисту пропозицій кожного Учасника буде повідомлено шляхом надсилання відповідного листа на його електронну адресу не пізніше ніж за одну добу до проведення захисту пропозицій.

Умови проведення Мистецького конкурсу

Для участі в Мистецькому конкурсі Учасники повинні в строк до 06.02.2021 включно надіслати на електронну адресу eurovision@suspilne.media такі документи та файли (за необхідності з використанням посилань на файлообмінники):
−    ПІБ / повне найменування юридичної особи;
−    скан-копії установчих / реєстраційних документів (актуальний витяг з ЄДРПОУ, копія статуту (для юридичної особи), копія паспорта (для фізичних осіб – підприємців), інформація про систему оподаткування);
−    контактні дані (ПІБ, номер телефону, електронна пошта);
−    інформацію про досвід роботи Учасника в аналогічних проєктах – перелік та посилання на відеозаписи та/або шоуріл;
−    копії документів, що підтверджують виконання подібних послуг у минулому (договори, контракти) (конфіденційна інформація в таких документах може бути прихована);
−    підписане Зобов’язання.
    АТ «НСТУ» приймає документи і файли та протягом 1 (одного) робочого дня з дати їх отримання на електронну адресу проводить перевірку повноти поданих документів та файлів, їхньої відповідності вимогам Мистецького конкурсу. Датою одержання заявки вважається дата надходження всіх документів та файлів на електронну адресу.
    Не пізніше 1 (одного) календарного дня з дати отримання заявки Учасник отримує на електронну адресу підтвердження про її одержання. У разі подання документів та/або файлів у неповному обсязі або неналежно оформлених протягом 1 (одного) робочого дня АТ «НСТУ» повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на електронну адресу. Учасник не пізніше 1 (одного) робочого дня з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи та файли. Документи та/або файли, подані після завершення строків прийому, не розглядаються.
    Учасники Мистецького конкурсу, заявки яких належно оформлені, подані вчасно та в повному обсязі, протягом робочого дня отримують посилання для завантаження конкурсної пісні та технічне завдання для опрацювання та підготовки пропозиції для захисту.
    Захист пропозицій проводиться Учасниками особисто або їхніми уповноваженими представниками в режимі засідання або дистанційного зв’язку. Регламент кожної презентації – до 10 хвилин, коментарі, відповіді на запитання – до 5 хвилин.
    АТ «НСТУ» до дати проведення захисту пропозицій може надсилати в розумний строк запити Учаснику щодо надання документів, які підтверджують відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету та заборгованості з виплати заробітної плати, інших документів для проведення внутрішніх експертиз відповідними департаментами АТ «НСТУ».
    За результатами захисту пропозицій АТ «НСТУ» приймає рішення шляхом голосування про визначення переможця Мистецького конкурсу та публікує результат Мистецького конкурсу на сайті АТ «НСТУ».
У разі перемоги в Мистецькому конкурсі Учасник власними силами організовує знімальний процес, забезпечує наявність необхідної техніки, допусків та дозволів, монтаж та кольорокорекцію Відеокліпу.
    З Учасником, визначеним переможцем Мистецького конкурсу, укладається договір за процедурою публічних закупівель (переговорною процедурою) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Критерії та вимоги до пропозицій, які подаються Учасником:

−    ідеї та пропозиції, які будуть надаватися Учасниками для участі в Мистецькому конкурсі, мають бути оригінальними та не порушувати права та інтереси третіх осіб;
−    пропозиція має містити: опис ідеї й атмосфери; референси; інформацію про образ кожного виконавця (учасників гурту, соліста, бек-вокалістів (за потреби), танцівників (за потреби); moodreal; інформацію про реквізит (за потреби); інформацію про ймовірні локації зйомок; інформацію про технічні засоби, за допомогою яких буде втілено ідею; інформацію про команду, що буде працювати над реалізацією ідеї (включаючи, але не обмежуючись: режисера, оператора-постановника, головного техніка освітлювання (gaffer), візажиста (make-up artist), режисера монтажу); орієнтовний строк реалізації; бюджет.
Мінімальні технічні вимоги до Відеокліпу: H.264 HD 1920 x 1080i50.mp4 file, Аудіо 48000 Гц, 256 kpbs. Без комерційних логотипів або титрів. Рекомендовано: - Prores 422 HD 1920 x 1080i50.mov-file або MXF HD 1920 x 1080i50.mxf-file.


Головний продюсер 
дирекції телебачення                                                          Г. ТИЧИНА