Оголошення мистецького конкурсу на виробництво (часткове) радіопроєкту «Королі і капуста» для радіоканалу «Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»

Січень 29, 2021

        З метою виявлення найбільш цікавих і актуальних творчих ідей
Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
 
ОГОЛОШУЄ МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС

на виробництво (часткове) радіопроєкту «Королі і капуста» для радіоканалу «Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»

Мета мистецького конкурсу на виробництво (часткове) радіопроєкту «Королі і капуста» для радіоканалу «Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» – пошук найкращих творчих ідей для виробництва текстових та аудіоматеріалів за участю запропонованого учасником ведучого для 40 (сорока) випусків радіопроєкту «Королі і капуста»* про життя відомих людей, із загальним хронометражем одного випуску до 40 (сорока) хвилин, для виходу на радіоканалі «Українське радіо» протягом 2021 року.

Радіоканал «Українське радіо» – найпопулярніша розмовна радіостанція України. Вірність традиціям поєднується із впровадженням сучасних технологій. Українське радіо засноване 16 листопада 1924 року – це перша радіостанція в Україні й одна з перших у світі. Нині має найбільшу в країні мережу: 193 ФМ передавачі, а також мовить у середньохвильовому діапазоні, у дротовій мережі, на супутнику та через Інтернет (сайт ukr.radio, сторінка Українського радіо у Facebook, Youtube-канал та мобільний додаток suspilne.radio).

За жанровим розподілом радіоканал «Українське радіо» – суспільно-політичний, розмовний. Основу контенту становлять щогодинні випуски новин та лінійні суспільно-політичні програми. Увазі слухачів представлені також тематичні, мистецькі, художні програми, зокрема, музичні.

«Королі і капуста» – передача про життя відомих людей, актуальна інформація про світське життя України та світу, історію української та світової аристократії, подана в цікавій оригінальній формі, з обговоренням зі студійним гостем та поділом на рубрики. Предметом обговорення стають не лише новини зі світу селебрітіз, але передбачено і більш детальне ознайомлення з правилами та неписаними законами світу багатих і титулованих людей. Мета передачі – вникнути в суть явищ у цьому прошарку суспільства, ознайомити слухачів з історією української та світової аристократії.

Умови участі у Мистецькому конкурсі

У Мистецькому конкурсі мають право брати участь юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи – підприємці (3 група) (далі – Учасники).

Кожен Учасник має право подати лише один проєкт для участі у Мистецькому конкурсі. У разі подання Учасником декількох проєктів розглядатиметься проєкт, що надійшов першим, або другий проєкт, у разі офіційного відкликання Учасником проєкту, що був поданий першим.

Учасники Мистецького конкурсу гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають для участі у Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб.

У Мистецькому конкурсі не можуть брати участь працівники АТ «НСТУ», їхні близькі родичі та всі особи, які пов’язані з організацією та проведенням Мистецького конкурсу.

Порядок організації і проведення Мистецького конкурсу

Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання проєктів Учасників конкурсною комісією з метою визначення переможця Мистецького конкурсу, в порядку передбаченому Положенням про Мистецький конкурс на виробництво (часткове) радіопроєкту «Королі і капуста» для радіоканалу «Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» (Додаток № 3 до цього оголошення).

Мистецький конкурс проводиться у три етапи:
1.    попередній відбір проєктів;
2.    презентація проєктів;
3.    визначення переможця.

Конкурсна комісія не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого та третього етапів Мистецького конкурсу повідомляє Учасників, проєкти яких допущені до участі в другому та третьому етапі, про дату, час, місце проведення відповідного етапу Мистецького конкурсу.

Для участі у Мистецькому конкурсі Учасники мають подати по одному проєкту, який відповідає Творчому завданню (Додаток № 1 до цього оголошення), та встановлений перелік документів (Додаток № 2 до цього оголошення).

Учасники Мистецького конкурсу подають свої проєкти з усіма документами в електронному вигляді на електронну адресу:
castingradioua@gmail.com
Телефони для довідок з питань умов та вимог Мистецького конкурсу:
+ 380 63 376 09 90
+ 380 44 239 63 18.
Контактна особа: Зілінченко Олена

Датою одержання заявки на участь у Мистецькому конкурсі вважається дата надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в цьому оголошенні.
Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання заявки на участь проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідність вимогам, встановленим цим оголошенням.

У разі подання Учасником документів у неповному обсязі або неналежно оформлених, Конкурсна комісія ухвалює відповідне рішення і протягом трьох робочих днів повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу.

Учасник, щодо заявки якого надійшли зауваження від Конкурсної комісії, не пізніше трьох робочих днів з дня направлення Конкурсною комісією повідомлення (або у строк менший від зазначеного у разі подання Учасником проєкту в останні дні для подання) має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи.
Документи, подані після завершення встановлених строків, не розглядаються Комісією.

Строки проведення Мистецького конкурсу

Прийом проєктів з 30 січня 2021 року по 12 лютого 2021 року (14 календарних днів).
Оголошення переможця Мистецького конкурсу - не пізніше 31 березня 2021 року.


Додаток № 1 — ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 
Додаток № 2 — ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДЛЯ ПОДАННЯ 
Додаток № 3 — ПОЛОЖЕННЯ ПРО МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС 

* АТ «НСТУ» як організатор Мистецького конкурсу, уклавши відповідний договір із переможцем Мистецького конкурсу за результатами проведення відповідних процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», має право в будь-який час, за будь-яких обставин та незалежно від якості виконання своїх договірних зобов’язань переможцем Мистецького конкурсу зменшити кількість випусків та/або частково чи повністю відмовитися від послуг переможця Мистецького конкурсу, у межах чинного законодавства України змінивши умови укладеного договору або розірвавши договір.