Оголошення мистецького конкурсу на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» — радіопроєкту «Нічна вахта» для радіоканалу «Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»

Січень 29, 2021

З метою виявлення найбільш цікавих і актуальних творчих ідей
акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
 
ОГОЛОШУЄ МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС
на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» – 
радіопроєкту «Нічна вахта» для радіоканалу «Українське радіо» 
дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»

Мета мистецького конкурсу  на супровід власних проєктів дирекції  «Українське радіо» – радіопроєкту «Нічна вахта» для радіоканалу «Українське радіо»  дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» ¬– пошук найкращих творчих ідей для супроводу 259* (двохсот п’ятдесяти дев’яти) випусків нічного інформаційно-розважального радіошоу «Нічна вахта» із загальним хронометражем одного випуску до 110 хвилин для виходу на радіоканалі «Українське радіо» протягом 2021 року.

«Українське радіо» – найпопулярніша розмовна радіостанція України. Вірність традиціям поєднується із впровадженням сучасних технологій. Українське радіо засноване 16 листопада 1924 року – це перша радіостанція в Україні й одна з перших у світі. Нині має найбільшу в країні мережу: 193 ФМ передавачі, а також мовить у середньохвильовому діапазоні, у дротовій мережі, на супутнику та через Інтернет (сайт ukr.radio, сторінка Українського радіо у Facebook, Youtube-канал та мобільний додаток suspilne.radio).

За жанровим розподілом радіоканал «Українське радіо» – суспільно-політичний, розмовний. Основу контенту становлять щогодинні випуски новин та лінійні суспільно-політичні програми. Увазі слухачів представлені також тематичні, мистецькі, художні програми, зокрема, музичні. 

«Нічна вахта» – щоденне нічне шоу для дорослої аудиторії, що висвітлює різні сфери суспільного життя у легкій, невимушеній манері, з елементами гумору. Програма композиційно складається з двох частин – до та після півночі. Перша частина передбачає участь гостя, друга частина насичена інтерактивними елементами. Шоу «Нічна вахта» розраховане на дорослу аудиторію рівною мірою чоловіків та жінок віком 35+, які цікавляться суспільно-політичним життям країни та відкриті до обговорення гостросоціальних проблем. Форма подачі матеріалу – легка, невимушена, адаптована для сприйняття в пізній час після напруженого робочого дня. 

Умови участі у Мистецькому конкурсі

У Мистецькому конкурсі мають право брати участь юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи – підприємці (далі – Учасники).

Кожен Учасник має право подати лише один проєкт для участі у Мистецькому конкурсі. У разі подання Учасником декількох проєктів розглядатиметься проєкт, що надійшов першим, або другий проєкт, у разі офіційного відкликання Учасником проєкту, що був поданий першим.

Учасники Мистецького конкурсу гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають для участі у Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб.

У Мистецькому конкурсі не можуть брати участь працівники АТ «НСТУ», їхні близькі родичі та всі особи, які пов’язані з організацією та проведенням Мистецького конкурсу.

Порядок організації і проведення Мистецького конкурсу

Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання проєктів Учасників конкурсною комісією з метою визначення переможця/переможців Мистецького конкурсу, в порядку передбаченому Положенням про Мистецький конкурс на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» – радіопроєкту «Нічна вахта» для радіоканалу «Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» (Додаток № 3 до цього оголошення).

Мистецький конкурс проводиться у три етапи:
1.    попередній відбір проєктів;
2.    презентація проєктів;
3.    визначення переможця/переможців.

Конкурсна комісія не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого та третього етапів Мистецького конкурсу повідомляє Учасників, проєкти яких допущені до участі в другому та третьому етапі, про дату, час, місце проведення відповідного етапу Мистецького конкурсу.

Для участі у Мистецькому конкурсі Учасники мають подати по одному проєкту, який відповідає Творчому завданню (Додаток № 1 до цього оголошення), та встановлений перелік документів (Додаток № 2 до цього оголошення).

Учасники Мистецького конкурсу подають свої проєкти з усіма документами в електронному вигляді на електронну адресу:

castingradioua@gmail.com

Телефони для довідок з питань умов та вимог Мистецького конкурсу:
(044) 239 63-94;
+380 50-310-49-45.
Контактна особа:
Маловічко Оксана 

Датою одержання заявки на участь у Мистецькому конкурсі вважається дата надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в цьому оголошенні.

Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання заявки на участь проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідність вимогам, встановленим цим оголошенням.

У разі подання Учасником документів у неповному обсязі або неналежно оформлених, Конкурсна комісія ухвалює відповідне рішення і протягом трьох робочих днів повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу.

Учасник, щодо заявки якого надійшли зауваження від Конкурсної комісії, не пізніше трьох робочих днів з дня направлення Конкурсною комісією повідомлення (або у строк менший від зазначеного у разі подання Учасником проєкту в останні дні для подання) має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи.

Документи, подані після завершення встановлених строків, не розглядаються Комісією.
Строки проведення Мистецького конкурсу.
Прийом проєктів з 30 січня 2021 року по 12 лютого 2021 року (14 календарних днів).

Оголошення переможця/переможців Мистецького конкурсу відбудеться не пізніше 31 березня 2021 року.

* Нічне інформаційно-розважальне радіошоу «Нічна вахта» складається з двох сезонів і включає 259 випусків із загальним хронометражем одного випуску до 110 хвилин. Перший (весняно-літній) сезон включає 137 випусків і охоплює період з 01 квітня 2021 року по 15 серпня 2021 року, другий (осінньо-зимовий) сезон включає 122 випуски і охоплює період з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року. АТ «НСТУ» як організатор Мистецького конкурсу, уклавши відповідний договір/договори із переможцем/переможцями Мистецького конкурсу за результатами проведення відповідних процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», має право в будь-який час, за будь-яких обставин та незалежно від якості виконання договірних зобов’язань переможцем/переможцями Мистецького конкурсу змінити кількість сезонів нічного інформаційно-розважального радіошоу «Нічна вахта», його загальну кількість випусків та/або кількість випусків у кожному із сезонів та/або частково чи повністю відмовитися від послуг переможця/переможців Мистецького конкурсу, в межах чинного законодавства України змінивши умови укладеного(-них) договору(-ів) або розірвавши договір/договори.

Додаток 1 — ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ Мистецького конкурсу 
Додаток 2 — ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
Додаток 3 — ПОЛОЖЕННЯ про Мистецький конкурс