Положення про відбір пісні для участі в Пісенному конкурсі Євробачення–2021

Січень 26, 2021

ПОЛОЖЕННЯ
про відбір пісні для участі
в Пісенному конкурсі Євробачення – 2021

1. Загальні положення

1.1. Пісенний конкурс Євробачення – щорічний міжнародний пісенний конкурс, що проводиться країнами – членами Європейської мовної спілки (далі – ЄМС), виробляється під егідою ЄМС як частина міжнародного обміну телевізійними програмами. Пісенний конкурс Євробачення – 2021 / 65-й Пісенний конкурс Євробачення (далі – Конкурс) відбудеться в травні 2021 року в м. Роттердамі (Нідерланди).
1.2. Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Суспільне) як член ЄМС та мовник-учасник Конкурсу організовує участь представника від України в Конкурсі.
1.3. Учасник Конкурсу від України (далі – Учасник) визначається Суспільним.
1.4. Суспільне здійснює відбір пісні Учасника, яка буде представлена на Конкурсі від України (далі – Відбір), та встановлює порядок проведення Відбору.

2. Порядок проведення Відбору

2.1. Учасник надає Суспільному не менше ніж дві пісні, які Учасник пропонує для участі у Відборі (далі – Пісні). Максимальна кількість Пісень, які можуть бути подані Учасником, не обмежується.
2.2. Для кожної Пісні Учасник надає фонограму (допускається демо-версія), назву, текст та описову інформацію про ідею Пісні (далі разом – Матеріали), надсилаючи їх на електронну адресу Суспільного eurovision@suspilne.media. 
2.3. Прийом Матеріалів здійснюється з дати публікації Положення про відбір пісні для участі в Пісенному конкурсі Євробачення – 2021 (далі – Положення) на сайті Суспільного www.corp.suspine.media до 24:00 29.01.2021.
2.4. Для оцінювання поданих Учасником Пісень та визначення Пісні-переможниці Відбору, з якою Учасник представлятиме Україну на Конкурсі, Суспільне формує журі Відбору (далі – Журі).
2.5. До складу Журі входять 3 експерти – авторитетні фахівці у сферах музики та музичної індустрії – та 2 представники Суспільного.
2.6. Журі здійснює прослуховування та оцінювання Пісень у рамках засідання (очно або в режимі дистанційного зв’язку) протягом 1 (одного) робочого дня після подання Пісень Учасником. Засідання відбувається, якщо присутні не менше ніж дві третини складу Журі.
2.7. Журі здійснює оцінювання Пісень за такими критеріями:

  • оригінальність ідеї;
  • композиція і драматургічна якість;
  • актуальність теми;
  • потенціал для шоу. 

2.8. Кожен член Журі оцінює кожну Пісню в балах від 1 (мін.) до 5 (макс.) за кожним із критеріїв з огляду на рівень відповідності певному критерію.
2.9. Бали від кожного члена Журі додаються – так утворюється загальний рейтинг Пісень. Пісня, яка набрала найбільшу кількість балів за результатом оцінювання Журі, перемагає у Відборі.
2.10. У разі набрання двома чи більше Піснями рівної кількості балів Пісня, що перемагає у Відборі, визначається Журі шляхом голосування кваліфікованою більшістю голосів (понад 50% від складу Журі). При цьому кожен член Журі може голосувати за Пісню, що перемагає у Відборі, лише один раз. 
2.11. Офіційна інформація про Пісню, яка за результатом Відбору буде представлена Учасником на Конкурсі, публікується на сайті Суспільного www.corp.suspine.media до 10.03.2021. 

3. Вимоги до Пісень

3.1. Пісні, які подаються Учасником для участі у Відборі, мають відповідати таким вимогам:
- виключні майнові права на Пісні в повному складі належать Учаснику з правом передавати їх Суспільному та ЄМС в обсязі, визначеному правилами Конкурсу та умовами договору учасника із Суспільним;
- кожна з Пісень є оригінальною (створена без використання інших творів), створена без порушення прав третіх осіб, не була доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-відеоплатформах, у соціальних мережах або в напіввідкритих/відкритих для загального доступу базах даних, та/або не виконувалася публічно, повністю або частково (у тому числі текст окремо від музики чи навпаки), наприклад (але не обмежуючись) під час концертів, і не була використана в жодних комерційних цілях до 01.09.2020;
- хронометраж кожної Пісні становить не більше 3 (трьох) хвилин;
- тексти Пісень не можуть містити заклики, промови, гасла тощо політичного (або аналогічного), комерційного, військового характеру, спрямовані на розв’язання національної/етнічної/расової ворожнечі, виникнення міжетнічних/міжнаціональних конфліктів, та/або що прямо чи опосередковано дискримінують осіб за ознаками раси, кольору шкіри, віросповідання, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності тощо;
- у текстах Пісень не може використовуватися нецензурна (ненормативна) лексика або інша неприйнятна лексика;
- слова та/або виконання Пісень не повинні ставити під загрозу репутацію Конкурсу, Суспільного та/або ЄМС.


Головний продюсер 
дирекції телебачення                                                                                                         Г. ТИЧИНА