Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №225

Грудень 21, 2020

ПРОТОКОЛ № 225
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

21.12.2020                                                                                                                                                     м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:

1.    Аласанія З.Г., голова правління;
2.    Чернотицький М.М., член правління;
3.    Гребенюк І.І., член правління;
4.    Лодигін Я.О., член правління;
5.    Хоркін Д.М., член правління.
 
Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Слободянюк Ю.М., директор департаменту з комерційної діяльності;
Борщенко В.В., директор департаменту стратегічного маркетингу;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Трутенко Н.П., директор департаменту кадрового адміністрування. 

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Положення про центральну дирекцію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ», призначення на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ».
3. Про внесення зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про Порядок визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
5. Про схвалення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

6. Про маркетингову стратегію та позиціонування міжрегіональної платформи Суспільного мовника.
7. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
8. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні 2020 року.
9. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Положення про центральну дирекцію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

 відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та у зв’язку із структурними змінами в АТ «НСТУ»:
1)    затвердити Положення про центральну дирекцію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі-Положення), що додається;
2)    визнати такими, що втратили чинність:
Положення про центральну дирекцію АТ «НСТУ», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 01.09.2017 № 16;
пункт 1 протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 01.09.2017 № 16;
пункт 2 протоколу правління  ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ», призначення на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 2.10 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії)  акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» (протокол від 08.12.2020 № 16): 
1) увільнити 04.01.2021 Мазицьку Жанну Анатоліївну, заступника директора департаменту координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ» від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Одеська РД»; 
2) призначити з 05.01.2021 Максимчука Назарія Андрійовича менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Одеська РД»; 
3) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1 та 2 цього рішення. 

Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання внесення зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Зміну до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019  № 133, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання затвердження Порядку визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, підпункту 5 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737),  затвердити Порядок визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання схвалення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

з метою приведення у відповідність постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 30 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прийнятого Верховною Радою України 15.12.2020, та на виконання статті 20 Бюджетного кодексу України:
1) схвалити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі-проєкт), що додається.
2) юридичному  департаменту (І. Даніш) забезпечити подання до Наглядової ради  АТ «НСТУ» проєкту.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про Маркетингову стратегію та позиціонування міжрегіональної  платформи Суспільного мовника.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, підпункту 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та з метою реалізації Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2020-2021 роки, схваленої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 02.12.2019 № 37, затвердити Маркетингову стратегію та позиціонування міжрегіональної платформи Суспільного мовника, що додається. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

7. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ»  «Львівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

8. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні  2020 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

9. Різне.

Заслухано питання  про рекламну політику на телеканалі UA: ПЕРШИЙ у 2021 році.
Інформацію взято до відома. 


Голова правління       підпис       Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління          підпис        Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління          підпис        Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління          підпис        Ярослав ЛОДИГІН
Член правління          підпис        Дмитро ХОРКІН