Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №224

Грудень 16, 2020

ПРОТОКОЛ № 224
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.12.2020                                                                                                                                        м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:  
 
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
 
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про відсторонення від роботи менеджера філії (філії) АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання відсторонення від роботи менеджера філії (філії) АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

 відповідно до статті 46, 94 Кодексу законів про працю України, статті 157 Кримінально процесуального кодексу України, статті 1 Закону України «Про оплату праці», підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням ухвали Івано-Франківської області від 14.12.2020 по справі № 344/17077/20:

1) відсторонити від роботи з 16.12.2020 до 01.02.2021 Кияницьку Наталію Петрівну, менеджера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» без збереження заробітної плати. 
2) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ»  забезпечити реалізацію підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.


Голова правління         підпис       Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління            підпис       Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління            підпис       Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління            підпис       Ярослав ЛОДИГІН
Член правління            підпис       Дмитро ХОРКІН