Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №198

Липень 13, 2020

ПРОТОКОЛ № 198

засідання правління публічного акціонерного товариства 
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
 

13.07.2020                                                                                                                                                         м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год.00 хв.

Присутні:
Члени правління:

  1. Чернотицький М.М., член правління;
  2. Гребенюк І.І., член правління;
  3. Лодигін Я. О., член правління;
  4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Концепції медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | НОВИНИ» (цифрові платформи).
2. Про затвердження Звіту про виконання плану обсягів власного виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2020 року.
3. Про внесення змін до структури і штатного розпису ПАТ «НСТУ».
4. Питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».
5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Концепції медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | НОВИНИ» (цифрові платформи).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 11, 31, підпунктів 7, 24 пункту 66, абзацу другого пункту 84, пункту 86 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Концепцію медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | НОВИНИ» (цифрові платформи), що додається.

 

Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято. 

 

2. Обговорено питання затвердження Звіту про виконання плану обсягів власного виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Звіт про виконання плану обсягів власного виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2020 року, що додається.

 

Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято. 

 

3. Обговорено питання внесення з 16.07.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22 зі змінами):

1) внести з 16.07.2020 зміни до структури та  штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) В.о. голови правління ПАТ «НСТУ» (М. М. Чернотицький) та менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

 

Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято. 

 

4. Обговорено питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю покласти з 20.07.2020 тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Миколаївська РД» на Щербу Галину  Володимирівну керівника групи творчої групи «Ранок» творчого об’єднання телерадіопрограм філії ПАТ «НСТУ» «Миколаївська РД».

 

Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято. 

 

5. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу); 

2) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

 

Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято. 

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН