Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №43

Липень 03, 2020

03 липня 2020 року                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Хрещатик, 26

14:00

Протокол №43

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

Присутні:

 1. Остапа С.В., голова Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 2. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
 3. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 4. Дулапчій К.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 5. Карякіна Д.С., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 6. Козак В.В., член Наглядової ради;
 7. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 8. Миронова О.В., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 9. Павліченко О.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 10. Панич О.О., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 11. Скрипка Н.С., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку).

Відсутні:

1. Яворівський В.О., член Наглядової ради.

Запрошені: голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія, член правління ПАТ «НСТУ» Родіон Никоненко, член правління ПАТ «НСТУ» Інна Гребенюк, член правління ПАТ «НСТУ» Дмитро Хоркін, член правління ПАТ «НСТУ» Ярослав Лодигін, член правління ПАТ «НСТУ» Микола Чернотицький, корпоративний секретар ПАТ «НСТУ» Микола Дроздовський, директор фінансовий ПАТ «НСТУ» Лілія Стиренко, голова Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» Олександр Пальніков, директор з управління персоналом Вікторія Сидоренко, начальник Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» Наталія Степанова, головний юрисконсульт апарату Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Катерина Поливач, головний фахівець апарату Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Марія Власюк.

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 8 (вісім) із 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

 1. Про затвердження складу Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».
 2. Про призначення члена Редакційної ради ПАТ «НСТУ».
 3. Про дострокове припинення повноважень члена правління ПАТ «НСТУ» Родіона Никоненка.
 4. Про питання роботи Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».
 5. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» у зв’язку зі створенням ньюзхаусу.
 6. Про розгляд інформації щодо відповідності контенту ПАТ «НСТУ» місії суспільного мовлення.
 7. Про погодження зміненого Фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
 8. Про звіт корпоративного секретаря за ІІ квартал 2020 року.
 9. Різне.

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради ПАТ «НСТУ» рекомендував Наглядовій раді відкласти питання «Про призначення члена Редакційної ради ПАТ «НСТУ».

Вирішили: Прийняти порядок денний зі змінами:

 1. Про затвердження складу Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».
 2. Про дострокове припинення повноважень члена правління Родіона Никоненка.
 3. Про питання роботи Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».
 4. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» у зв’язку зі створенням ньюзхаусу.
 5. Про розгляд інформації щодо відповідності контенту ПАТ «НСТУ» місії суспільного мовлення.
 6. Про погодження нової редакції Фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
 7. Про звіт корпоративного секретаря за ІІ квартал 2020 року.
 8. Різне.

Голосування:

За – 8. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

До засідання долучилася Дарія Карякіна. На засіданні присутні 9 (дев’ять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення питань порядку денного

 1. Про затвердження складу Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ»

Світлана Остапа повідомила, що у складі Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» відбулися зміни у зв’язку зі звільненням деяких працівників та секретаря Керівного комітету. Для продовження роботи Керівного комітету потрібно затвердити новий склад. Правління надало пропозиції щодо кандидатур від менеджменту компанії для включення їх до складу Керівного комітету. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб товариства рекомендує Наглядовій раді включити до складу Керівного комітету кандидатури, подані правлінням, голову Наглядової ради, секретаря Наглядової ради, голів комітетів Наглядової ради, начальника Служби внутрішнього аудиту, корпоративного секретаря й інших членів Наглядової ради, за їх бажанням, та затвердити новий склад Керівного комітету.

Лаврентій Малазонія запропонував включити його до складу Керівного комітету.

Вирішили:

1. Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» затвердити новий склад дорадчого органу — Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» (далі — Керівний комітет):

Від Наглядової ради ПАТ «НСТУ»:

 • Остапа Світлана Віталіївна;
 • Міський Вадим Васильович;
 • Глібовицький Євген Мирославович;
 • Павліченко Олександр Миколайович;
 • Панич Олексій Олегович;
 • Степанова Наталія Вікторівна;
 • Дроздовський Микола Григорович;
 • Малазонія Лаврентій Теймуразович.

Від правління ПАТ «НСТУ»:

 • Чернотицький Микола Миколайович;
 • Гребенюк Інна Ігорівна;
 • Хоркін Дмитро Миколайович;
 • Сидоренко Вікторія Вікторівна;
 • Стиренко Лілія Миколаївна;
 • Тичина Григорій Геннадійович;
 • Проценко Володимир Іванович.

Від міжнародних організацій:

 • Представник Шведської агенції з міжнародного розвитку – SIDA (за згодою);
 • Два представники Офісу Ради Європи в Україні (за згодою);
 • Два представники аудиторської компанії Ernst&Young (за згодою);
 • Представник Агенції США з міжнародного розвитку – USAID (за згодою).

2. Скасувати підпункт 4 пункту 1 рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (протокол № 22).

3. Доручити голові Наглядової ради на підставі рішення Наглядової ради від 26 липня 2018 року (протокол № 22) та отриманих пропозицій і згоди від сторін повідомити членів Керівного комітету про включення до його складу та зміни в його складі.

4. Включити представників міжнародних організацій за згодою на правах спостерігачів.

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

До засідання долучилася Катерина Дулапчій. На засіданні присутні 10 (десять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

2. Про дострокове припинення повноважень члена правління ПАТ «НСТУ» Родіона Никоненка

Зураб Аласанія поінформував, що у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням членом правління ПАТ «НСТУ» Никоненком Родіоном Юрійовичем, відповідно до підпункту 5 пункту 45 Статуту ПАТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, вноситься на розгляд Наглядової ради питання щодо дострокового припинення дії контракту, укладеного 17 травня 2017 року із членом правління Родіоном Никоненком, та його звільнення із займаної посади 06 липня 2020 року.

Родіон Никоненко підтвердив, що він звільняється достроково за власним бажанням.

Зураб Аласанія від імені правління подякував Родіону Никоненку за спільну працю у створенні Суспільного мовлення в Україні.

Світлана Остапа приєдналася до подяки та побажала Родіону Никоненку успіхів і здійснення усіх планів.

Засідання Наглядової ради залишила Катерина Дулапчій. На засіданні присутні 9 (дев’ять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вирішили:

1. На підставі пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 5 пункту 45 Статуту ПАТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на підставі пункту 7.4.3 контракту, укладеного з членом правління ПАТ «НСТУ» від 17 травня 2017 року, достроково припинити повноваження члена правління Родіона Никоненка.

2. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 5 пункту 45 Статуту ПАТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 7 розділу 2 Положення про Наглядову раду ПАТ «НСТУ» затвердити текст додаткової угоди до контракту, укладеного з членом правління ПАТ «НСТУ» від 17 травня 2017 року Родіоном Никоненком (Додаток 1).

3. На підставі підпункту 7 пункту 4 розділу 5 Положення про Наглядову раду ПАТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 10 вересня 2019 року № 372, доручити голові Наглядової ради ПАТ «НСТУ» підписати додаткову угоду до контракту, укладеного з членом правління ПАТ «НСТУ» від 17 травня 2017 року Родіоном Никоненком.

4. Доручити голові правління і корпоративному секретарю ПАТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712.

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

3. Про питання роботи Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ»

Вадим Міський повідомив, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» розглянув висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік та рекомендує Наглядовій раді його погодити. Також Комітет з питань аудиту рекомендує Наглядовій раді доручити правлінню розробити план заходів щодо виконання рекомендацій Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ», наданих за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

Олександр Пальніков поінформував, що Ревізійна комісія ПАТ «НСТУ» провела планову перевірку фінансово-господарської діяльності за результатами 2019 фінансового року та надала висновки до річного фінансового звіту ПАТ «НСТУ». У результаті об’єктивних обмежень, запроваджених урядом країни, що стали наслідками впливу карантинних та обмежувальних заходів, викликаних пандемією COVID-19, а також у зв’язку з одночасним проведенням контрольних заходів Держаудитслужбою та ПрАТ АФ «Де Візу», строки проведення планової перевірки Ревізійною комісією та надання звіту Наглядовій раді були переглянуті. Перевірка проводилася шляхом вивчення наданих управлінським персоналом: фінансової звітності; статутних документів; бухгалтерської та іншої інформації про діяльність ПАТ «НСТУ»; внутрішніх політик та процедур.

Аналіз усунення недоліків, встановлених за результатами попередньої перевірки Ревізійною комісією, показав, що не всі недоліки усунено:

 • Відсутність єдиної комплексної автоматизованої системи обліку – виправлено частково, у стадії впровадження. Ревізійна комісія відзначила, що відсутність єдиної автоматизованої системи обліку значно підвищує рівень операційного ризику, не сприяє адекватному ухваленню управлінських рішень та значно ускладнює встановлення достовірності поданої в звітності інформації. Зведений фінансовий звіт формується вручну на підставі облікових даних філій, які кожний відокремлений підрозділ готує в індивідуальний спосіб. Наразі комплексна система у стадії впровадження. На сьогоднішні процесом автоматизації охоплено окремі операційні ділянки обліку.
 • Актуальність облікової політики  – виправлено частково. Облікова політика ПАТ «НСТУ» потребує доопрацювання окремих її частин, оскільки не враховує змін у зв’язку з прийняттям нових стандартів.
 • Низька якість підготовки фінансового звіту – виправлено частково. Розкриття інформації у фінансовій звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік не повне, в деяких випадках суперечливе та некоректне, що може суттєво обмежувати користувачів цієї звітності.
 • Відсутність порівняльної інформації – виправлено частково.
 • Виплати працівникам – без змін. Недосконалість запровадженої системи оплати праці, нерівні умови колективного договору щодо оплати праці адміністративно-управлінського персоналу та працівників, безпосередньо зайнятих виробництвом контенту, відсутність прозорих регламентованих процедур використання коштів фондів преміювання.
 • Неефективне/необґрунтоване використання коштів – проведено аудити Службою внутрішнього аудиту за відповідними напрямами.
 • Недосконалість контрольного середовища – виправлено частково на рівні процедур СВА. Ревізійна комісія відзначає, що в організації системи внутрішнього контролю ПАТ «НСТУ» є певні прорахунки, які пов’язані із відсутністю саме системності в запровадженні цього процесу. Концепція контролю потребує вдосконалення, комплексного залучення наявних ресурсів.
 • Здійснення контрольних заходів на випередження – це функціонал управління комплаєнс, управління ризиків. На сьогодні ця робота в стадії декларування намірів. Натомість дієвість роботи комплаєнс надала би можливість уникнути багатьох неузгодженостей, у тому числі й у процесі підготовки фінансового звіту.

Олексій Панич відмітив, що Ревізійна комісія зазначила: «У зв’язку з останніми подіями (арешт рахунків ПАТ «НСТУ», що спричинив фактично блокування роботи усієї компанії) виникають певні занепокоєння щодо доцільності невиправданої централізації у наявній організаційній структурі компанії, що не сприяє своєчасному реагуванню на виклики сьогодення та адекватному прийняттю управлінських рішень» та «зауваження щодо неефективності контрольного середовища більшою мірою стосуються відсутності дієвих рішень управлінського персоналу за результатами проведених контрольних заходів» і поцікавився у правління, що планує правління зробити для виправлення зазначених зауважень.

Олексій Панич вніс пропозицію розглянути питання про роботу підрозділів управління комплаєнс та управління ризиків.

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань аудиту запланував на наступному засіданні розглянути питання про роботу підрозділів комплаєнс та управління ризиків. Служба внутрішнього аудиту наприкінці року проведе плановий аудит системи управління ризиків компанії.

До засідання долучився Олександр Павліченко. На засіданні присутні 10 (десять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Зураб Аласанія відповів, що правління опрацює висновки та рекомендації Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» та надасть Наглядовій раді план заходів щодо виконання рекомендацій Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ», наданих за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

Лілія Стиренко додала, що для проведення перевірки правлінням Ревізійній комісії було надано зведену фінансову звітність, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та іншу звітність в повному обсязі. Не було надано пояснення на всі зауваження Ревізійної комісії у зв’язку з одночасним проведенням контрольних заходів Держаудитслужбою та ПрАТ АФ «Де Візу».

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб товариства опрацював акти приймання-передачі наданих послуг із головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх погодити і передати на затвердження голові правління ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа внесла пропозицію доручити правлінню на наступне засідання Наглядової ради підготувати інформацію для Наглядової ради щодо плану заходів на виконання рекомендацій Ревізійної комісії.

Вирішили:

1. Відповідно до пунктів 79 та 83 Статуту ПАТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, погодити висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік та передати його на затвердження акціонеру (Додаток 2).

2. Погодити акти приймання-передачі наданих послуг: із головою Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» Пальніковим О.В. від 03.07.2020; із членом Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» Дубичем Є.Є. від 03.07.2020; із членом Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» Євченко Н.Г. від 03.07.2020, та передати зазначені акти на затвердження голові правління ПАТ «НСТУ.

3. Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» підготувати та подати на наступне засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» план заходів щодо виконання рекомендацій Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ», наданих за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

Голосування:

За – 10. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Вадим Міський поінформував, що за рекомендаціями зовнішнього аудитора Комітет з питань аудиту рекомендує Наглядовій раді доручити Ревізійній комісії проведення перевірки фінансової звітності товариства за І півріччя 2020 року.

Вирішили:

1. Відповідно до абзацу 4 пункту 4.6 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради від 29 травня 2020 року (протокол № 42), доручити Ревізійній комісії ПАТ «НСТУ» проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НСТУ» за І півріччя 2020 року в термін до 20 вересня 2020 року.

2. Доручити Ревізійній комісії ПАТ «НСТУ» підготувати пропозиції щодо розміру винагороди членів Ревізійної комісії за проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НСТУ» за І півріччя 2020 року.

Голосування:

За – 10. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

4. Про зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» у зв’язку зі створенням ньюсхаусу.

Зураб Аласанія поінформував, що з метою реалізації унікального для українського медіапростору проєкту мультимедійної редакції новин (Newshouse), що передбачає зміну підходів до виробництва за принципом конвергентності, впровадження єдиного підходу до виробництва інформаційного контенту на всіх платформах та діджиталізації, правління звертається до Наглядової ради з проханням внести зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ». Зокрема, перед дирекцією інформаційного мовлення та дирекцією цифрових платформ, що спільно реалізують зазначений проєкт, постала гостра потреба створити можливості кар’єрного зростання для наявних працівників, за умови освоєння нових навичок роботи за принципом конвергентності; ввести нові посади, що забезпечать можливість залучати фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів до роботи редакції (у тому числі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» відповідного напряму підготовки); а також приведення рівня заробітних плат ключових позицій до наближеного до ринку для залучення відповідних фахівців. Для реалізації наведеного проєкту та запуску виробництва за новими принципами необхідно внести відповідні зміни до Умов та розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ», відповідно до подання правління.

Світлана Остапа додала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб товариства розглянув питання внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді внести ці зміни.

Вирішили:

 1. Відповідно до пункту 8-1 частини 2 статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», внести наступні зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26 липня 2018 року, зі змінами) (Додаток 3):

1) у пункті 1 розділу IІ:

– позиції « – Менеджер (напряму)», « – Головний редактор новин» виключити;

– доповнити новою позицією такого змісту:

«Заступник шеф-редактора напряму – 19 500 – 39 000»;

2) у пункті 1 розділу ІІI:

–  позиції « – Ведучий програми*», « – Провідний ведучий програми», « – Завідувач відділу*», « – Редактор*», « – Кореспондент спеціальний», « – Продюсер», « – Менеджер (проекту)» виключити;

–  доповнити пункт новими позиціями такого змісту:

 • Оброблювач інформаційного матеріалу*

8 000

20 000

 • Головний фахівець*

12 500

25 000

 • Продюсер*

12 000

25 000

 • Ведучий програми*

 9 200

25 000

 • Редактор*

8 300

25 000

 • Провідний ведучий програми*

12 000

40 000

 • Кореспондент спеціальний

10 000

32 000

 • Менеджер (напряму)

17 400

32 600

 • Головний редактор новин

17 400

47 000

 • Менеджер*

12 000

24 000

 • Завідувач відділу*

10 000

24 000

2. Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» до 01 серпня 2020 року привести штатний розпис ПАТ «НСТУ» у відповідність до цього рішення.

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

5. Про розгляд інформації щодо відповідності контенту ПАТ «НСТУ» місії суспільного мовлення.

Ярослав Лодигін поінформував, що рейтингові показники: за аудиторією 4+ (уся Україна) середня частка глядацької аудиторії телеканалу (shr %) UA: ПЕРШИЙ у 2019 р. становила 0,66 %, середній вік аудиторії – 58 років. Переважає перегляд у містах та населених пунктах із населенням менше ніж 50 тисяч.

У 2020 році почалося зростання рейтингів UA: ПЕРШИЙ за всіма аудиторіями. У першому кварталі 2020 року, порівняно з торішнім першим кварталом, за його словами, частка телеканалу за аудиторією 4+ (уся Україна) мала зростання 58 %; за аудиторією 18 +  зростання становило 55 %, за аудиторією 18–54 (в містах 50+) – зростання 23 %.

Частка телеканалу за аудиторією 4+ (уся Україна) становила 1,01%, за аудиторією 18+ підвищилася до 1,07 %, за аудиторією 18–54 (50+) становила 0,48 %.

Зростання аудиторії набуло сталого характеру. За перші п’ять місяців 2020 року частка UA: ПЕРШИЙ за аудиторією 18+ перевищила торішню за аналогічний період на понад 40% та сягнула 1%.

Якісні новини, масштабні прямоефірні трансляції та стабільна сітка – фактори рейтингового успіху. Канал перейшов до «жорсткого» лінійного програмування: вибудувано слоти, лінійки програм та серіалів, аби аудиторія звикала до того, що щодня в той самий час, чи щовихідні, починається певна передача. Міцно вибудуваний прайм – зв’язка новин (21:00) та пізнавальних документальних природознавчих серіалів (19:00 – 21:00) підтримують сталу частку в цих слотах на рівні 1 – 2,5 %. Запроваджено практику безшовного програмування: всю рекламу та анонси, які стояли на стиках між передачами й фільмами, перенесено всередину продукту, що сприятиме міжслотовому перетіканню аудиторії. Рейтинги трансляцій міжнародних змагань з біатлону (shr до 6 %) були цього сезону рекордними для UA: ПЕРШИЙ позитивно вплинули на загальну частку аудиторії каналу, трансляція на звернення ВРЦіРО релігійних богослужінь, запроваджена під час карантину, також сприяла кількаразовому зростанню аудиторії у відповідних слотах (shr сягає 5 %), підтримуючи високі рейтинги у вихідні й відчутно позитивно впливаючи на загальну частку аудиторії каналу.

За його словами, виклики, що постали перед Суспільним: скорочення бюджету на 540 млн грн (360 млн – борг перед АТ «Євроньюз», 180 млн – секвестр) призвело до скорочення контентної частини. Обмежено закупівлі рейтингового програмного продукту, повністю скасовано запланований початок виробництва художніх серіалів. Пандемія COVID-19 позбавила Суспільного мовника найрейтинговішого контенту: Євробачення та Олімпіади. Запровадження карантину змусило повністю реорганізувати бізнес-процеси: працівники, які залишаються на робочих місцях, щоб підтримати безперервні виробничі процеси, виконують свою роботу в умовах посилених правил безпеки. Офісні працівники здебільшого перейшли на дистанційну роботу, а частина персоналу офіційно перебуває у простої. Незважаючи на вкрай несприятливу ситуацію (брак коштів, скромний стан технічної бази, карантинні заходи, неконкурентоздатні умови оплати праці), запущено в ефір 3-годинний прямоефірний щоденний марафон «Суспільна студія», який суттєво підвищив показники слоту. Середня частка аудиторії проєкту – 1 %. Восени планується вихід «Суспільної студії» з нового студійного павільйону, декорація у якому побудована за грантові кошти.

Через бюджетні обмеження програмування каналу UA: КУЛЬТУРА, здебільшого, будується на повторах контенту, що транслювався в ефірі UA: ПЕРШИЙ. Водночас на каналі наявні проєкти власного виробництва –«Музеї. Як це працює» і процесі розроблення – циклова історична передача та прямоефірний проєкт для денного слоту. Заплановано виробництво низки документальних проєктів пізнавального, культурологічного та історичного характеру. Стратегічна мета – перетворити UA: КУЛЬТУРА на провідний культурологічний канал, переважно для міської аудиторії.

Суспільний мовник розвиває департамент стратегічного маркетингу та у кооперації з міжнародними партнерами розпочав низку досліджень, аби посилити позиції каналу UA: ПЕРШИЙ серед нових аудиторій завдяки позиціюванню контенту в процесі релончу.

Зураб Аласанія додав, що в етері телеканалу UA: ПЕРШИЙ вже вийшли дві власні програми журналістських розслідувань. Перша програма – «Дрогобич 101/1: Чому трапився обвал будинку?», документальний фільм-розслідування про обвал будинку в Дрогобичі, який стався 28 серпня 2019-го; друга – «Сто років ізоляції» – це документальний фільм-розслідування про те, як психіатрична система позбавляє тисячі пацієнтів шансу повернутися у суспільство.

Світлана Остапа запитала, в якому слоті буде виходити «Суспільна студія»?

Ярослав Лодигін відповів, що «Суспільна студія» буде працювати в денному та вечірньому слотах, також із цієї студії будуть виходити новини.

Зураб Аласанія уточнив, що новини будуть виходити із «Суспільної студії» тимчасово, до запуску конвергентної новинної студії в Будинку Українського радіо на Хрещатику, 26.

Микола Чернотицький презентував інформаційно-пізнавальне ток-шоу «Ранок всієї країни», героями якого є люди з регіонів, що виходитиме в прямому етері у будні, хронометражем 150 хвилин. Місія проєкту: згуртувати регіональні філії довкола викликів та досягнень країни, розкрити історії людей з регіонів широкій аудиторії, показати потенціал та розмаїття нашої країни. Концепція програми: 6:30 – 7:30 – інформативний ранок (швидкий темпоритм подачі матеріалів, насиченість подієвими сюжетами); 7:30 – 9:00 – пізнавальний ранок (спокійний темпоритм подачі матеріалів, насиченість корисними рубриками та цікавими інтерв’ю з експертами). Команда проєкту це: регіональна команда – 46 осіб (23 спеціальних кореспонденти, 23 відеографи з усіх регіональних філій), яка забезпечує 70 % виробництва контенту; команда ТО «UA: Київ» – 25 осіб (редактори, лінійні та випускові продюсери, ведучі, а також журналісти та відеографи), які забезпечують прямоетерні студії, міжрегіональну координацію та 30 % виробництва контенту; команда дирекції телебачення, яка забезпечує вихід програми в прямий етер. Був проведений відбір ведучих для програми, розглянули 67 кандидатів та кандидаток з усієї країни, проведено дві хвилі кастингу, анкетування, співбесіди з комісією з відбору, в результаті обрано 4 ведучих з медійним досвідом, розумінням цінностей та місії Суспільного.

Світлана Остапа поцікавилася, чи планується виготовлення власної ранкової програми на каналі UA: ПЕРШИЙ?

Микола Чернотицький відповів, що наразі запускається ранкова програма у регіонах, питання виготовлення власної ранкової програми для каналу UA: ПЕРШИЙ у процесі обговорення.

Інна Гребенюк відзначила, що проєкт діджитал-трансформації Суспільного потрапив до топ-10 інноваційних кейсів в Україні. 3 липня 2020 р. оголосили результати Ukraine Innovation Awards-2020. Суспільне відзначили в категорії The Best Corporate-Startup Collaboration-2020 за трансформацію центрального й регіональних ньюзрумів. Мовник утілює проєкт разом з Офісом медіарозвитку Шведського радіо та в партнерстві з ІТ-компанією Genesis.

Світлана Остапа запитала, чи буде можливість показати в кожній програмі ранкового шоу новини з кожного регіону?

Микола Чернотицький відповів, що будуть показані найцікавіші, найактуальніші новини з різних регіонів рівномірно.

Світлана Остапа поцікавилася, чи будуть прямі включення з регіонів?

Микола Чернотицький відповів, що включення за необхідності будуть, але зауважив, що тільки вісім регіональних філій мають технічну можливість проводити прямі включення. Правління працює над питанням забезпечення всіх регіональних дирекцій можливістю робити прямі включення.

Оксана Миронова запитала, чи буде використовуватися студія для виходу новин після переведення виходу новин в нову студію на Хрещатику, 26?

Зураб Аласанія відповів, що новинна студія буде використана для інших проєктів.

Інформацію взято до відома.

6. Про погодження зміненого Фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік

Вадим Міський поінформував, що у зв’язку з ухваленням Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553-ІХ та внесенням змін постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 304 до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 30, на погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованості перед акціонерним товариством «Євроньюз», у тому числі оплати виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження, виникла необхідність погодити та подати на затвердження акціонеру змінений фінансовий план публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік. Комітет з питань аудиту розглянув зміни до фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік і рекомендує Наглядовій раді погодити його, а також доручити правлінню підготувати пропозиції змін до законодавства в частині встановлення більш сприятливих умов для відображення та сплати кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями ПАТ «НСТУ» перед Європейською мовною спілкою (членські внески, права мовника-учасника міжнародних подій тощо), погашення яких здійснюватиметься за рахунок коштів державної підтримки майбутніх періодів.

Вирішили:

1. Відповідно до підпункту 14 пункту 45 пункту Статуту ПАТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 17 розділу 2 Положення про Наглядову раду ПАТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 10.09.2019 № 372, погодити змінений Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2020 рік та подати його на затвердження акціонеру (Додаток 4).

2. Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» до наступного засідання Наглядової ради підготувати пропозиції змін до законодавства в частині встановлення більш сприятливих умов для відображення та сплати кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями ПАТ «НСТУ» перед Європейською мовною спілкою (членські внески, права мовника-учасника міжнародних подій тощо), погашення яких здійснюватиметься за рахунок коштів державної підтримки майбутніх періодів.

Голосування:

За – 10. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

7. Про звіт корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» за ІІ квартал 2020 року

Микола Дроздовський поінформував, що на виконання пункту 6.1 Положення про корпоративного секретаря публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на затвердження Наглядовою радою подається звіт корпоративного секретаря. Звіт містить інформацію: про стан виконання органами управління та підзвітними підрозділами рішень Наглядової ради, про дотримання органами управління Товариства внутрішніх корпоративних процедур, про розроблення або внесення змін до внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства, та інше. М. Дроздовський наголосив, що від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку одержано підтвердження про успішне прийняття річного звіту емітента цінних паперів за 2019 рік.

Світлана Остапа зазначила, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб ПАТ «НСТУ» розглянув звіт корпоративного секретаря за ІІ квартал та рекомендує Наглядовій раді його затвердити і преміювати корпоративного секретаря М. Дроздовського у розмірі 50 % від його посадового окладу.

Вирішили:

1. Відповідно до Примірного положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства, в статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.03.2015 № 356, пунктів 6.1, 6.2 та підпункту 4 пункту 2.3 Положення про корпоративного секретаря публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради від 11 лютого 2020 року (протокол № 39), затвердити Звіт корпоративного секретаря за ІІ квартал 2020 року (додаток 5).

2. Відповідно до підпункту 6 пункту 2.3 Положення про корпоративного секретаря публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради від 11 лютого 2020 року (протокол № 39), преміювати корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» Дроздовського М.Г. у розмірі 50% від його посадового окладу, а саме 23 040 грн 00 коп.

Голосування:

За – 10. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

8. Різне

В’ячеслав Козак звернувся з проханням пояснити інформацію щодо того, що із 11 липня 2020 року ранкова програма продакшену ТОВ «Ера-медіа» «Доброго ранку, Країно!» припинить виходити на суспільному каналі UA: ПЕРШИЙ.

Зураб Аласанія відповів, що це пов’язано із закінченням договору між ТОВ «Ера-медіа» та Національною суспільною телерадіокомпанією України від 12 липня 2017 року, згідно з яким ТОВ «Ера-медіа» виробляла прямоефірну програму «Доброго ранку, Країно!» для трансляції з 6:30 до 9:30 щодня. За умовами договору, ПАТ «НСТУ» не мало права втручатися в редакційну політику програми виробництва ТОВ «Ера‑медіа», проте мало право моніторити випуски й надавати рекомендації в разі виявлених порушень стандартів журналістики, які неприпустимі для Суспільного мовника. Автоматична пролонгація стосунків договором не передбачена. Із 11 липня замість програми «Доброго ранку, Країно!» на UA: ПЕРШИЙ транслюватимуться дитячі програми, мультиплікаційні фільми, марафон «Суспільна студія» та свіжі випуски новин. ТОВ «Ера-медіа» цього року запропонувало збільшити вартість послуг більше ніж в 20 разів. При цьому кошти на закупівлю послуг із виробництва ранкової передачі сторонніми виробниками у фінансовому плані компанії на 2020 рік не передбачені, а з огляду на секвестр це є неможливим і ціна є ринково необґрунтованою. Закупівлю на таку суму ПАТ «НСТУ» зобов’язане провести відповідно до вимог бюджетного законодавства та Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом оголошення тендерної процедури – відкритих торгів. Припинення виходу в ефір програми «Доброго ранку, Країно!» з 11 липня 2020 року є юридичним наслідком припинення відповідного договору.

Світлана Остапа повідомила, що до Комітету з питань свободи слова надійшло звернення генерального директора ТОВ «Ера-медіа» Віталія Дикого з проханням посприяти збереженню «Доброго ранку, Країно!» в ефірі UA: ПЕРШИЙ та робочих місць для журналістів. Члени Комітету з питань свободи слова попросили представників ТОВ «Ера-медіа» переписати своє звернення, оскільки воно було некоректним.

Інформацію взято до відома.

Зураб Аласанія поінформував, що ПАТ «НСТУ» сплатила чергову частину боргу перед АТ «Євроньюз» в розмірі 40 млн грн, залишається ще сплатити 2,7 млн євро.

Світлана Остапа поцікавилася, коли планується сплатити весь борг.

Зураб Аласанія відповів, що у липні цього року компанія має надію розрахуватися з боргом повністю.

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа поінформувала, що при Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики створено робочу групу з питань функціонування регіонального інформаційного мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України (ПАТ «НСТУ») у контексті інформаційної безпеки України, в яку увійшли від правління Микола Чернотицький і Дмитро Хоркін, від Наглядової ради Світлана Остапа та Оксана Миронова, члени комітетів порятунку Суспільного. Робочу групу очолила Ірина Констанкевич.

Інформацію взято до відома.

Зураб Аласанія повідомив, що будівля Будинку звукозапису Українського радіо включена до реєстру пам’яток історії та культури та подякував Дмитру Хоркіну за значні зусилля у вирішенні цього питання.

Вадим Міський подякував членам Наглядової ради за підтримку ідеї щодо включення будівлі Будинку звукозапису Українського радіо до реєстру пам’яток історії та культури.

Інформацію взято до відома.

Наталія Степанова повідомила, що у травні 2020 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» прийняла рішення щодо підвищення посадових окладів працівникам Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ», відповідно до подання начальника Служби внутрішнього аудиту, та доручила правлінню ПАТ «НСТУ» внести відповідні зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині зміни розміру посадових окладів працівникам Служби внутрішнього аудиту та забезпечити підписання додаткових угод до трудових договорів після завершення карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та продовженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (протокол засідання Наглядової ради від 29.05.2020 № 42).

Враховуючи фактичне виконання у період дії протиепідемічних заходів працівниками Служби внутрішнього аудиту своїх функціональних обов’язків та тривалість застосування протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Н. Степанова звернулася до Наглядової ради з проханням розглянути питання щодо внесення змін у терміни виконання правлінням ПАТ «НСТУ» доручення Наглядової ради щодо внесення відповідних змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині зміни розміру посадових окладів працівникам Служби внутрішнього аудиту та забезпечення підписання додаткових угод до трудових договорів з працівниками СВА.

Світлана Остапа оголосила перерву в засіданні Наглядової ради на 5 хв.

Відкриття засідання після перерви.

Після перерви на засіданні присутні 10 (десять) із 12 членів Наглядової ради, кворум наявний:

 1. Остапа С.В., голова Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 2. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
 3. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 4. Карякіна Д.С., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 5. Козак В.В., член Наглядової ради;
 6. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 7. Миронова О.В., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 8. Павліченко О.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 9. Панич О.О., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 10. Скрипка Н.С., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку).

Світлана Остапа внесла пропозицію внести зміни до порядку денного та додати до нього пункт: «Про внесення змін до пункту 7 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 29 травня 2020 року № 42» та перейти до його розгляду.

Вирішили: Керуючись пунктом 11 розділу 4 Положення про Наглядову раду ПАТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 10.09.2019 № 372, внести зміни до порядку денного, додавши до нього пункт: «Про внесення змін до пункту 7 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 29 травня 2020 року № 42» та перейти до його розгляду.

Голосування:

За – 9. Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

9. Про внесення змін до пункту 7 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 29 травня 2020 року № 42

Світлана Остапа поінформувала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради ПАТ «НСТУ» розглянув лист начальника Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» з проханням розглянути питання щодо внесення змін у терміни виконання правлінням ПАТ «НСТУ» доручення Наглядової ради щодо внесення відповідних змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині зміни розміру посадових окладів працівникам Служби внутрішнього аудиту та забезпечення підписання додаткових угод до трудових договорів з працівниками СВА.

Вирішили: Внести зміни до пункту 7 рішення Наглядової ради від 29 травня 2020 року № 42 в частині термінів виконання правлінням ПАТ «НСТУ» доручення Наглядової ради щодо внесення відповідних змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» про зміни розміру посадових окладів працівникам Служби внутрішнього аудиту та забезпечення підписання додаткових угод до трудових договорів з працівниками СВА, виключивши з нього слова «після завершення карантину, встановленого постановою КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та продовженого постановою КМУ від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».

Голосування:

За – 9. Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Голова Наглядової ради                                                                                                                                                               С. В. Остапа

Секретар Наглядової ради                                                                                                                                                           В. В. Міський