Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №196

Липень 01, 2020

ПРОТОКОЛ № 196

 

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

01.07.2020 м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год.00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

 

  1. Аласанія З.Г., голова правління;

  2. Чернотицький М.М., член правління;

  3. Гребенюк І.І., член правління;

  4. Никоненко Р.Ю., член правління;

  5. Лодигін Я. О., член правління;

  6. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.


 

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до структури і штатного розпису ПАТ «НСТУ».

2. Про схвалення пропозицій до проекту зміненого Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.


 

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 

1. Обговорено питання внесення з 01.07.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22 зі змінами):

1) внести з 01.07.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 


 

2. Обговорено розроблені пропозиції до проекту зміненого Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:

1) схвалити пропозиції до проекту зміненого Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік , що додаються;

2) директору фінансовому ( Стиренко Л. М.) забезпечити подання на погодження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні пропозиції до проекту зміненого Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік та подальше його затвердження в установленому порядку.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.


 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН