Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №191

Червень 01, 2020

ПРОТОКОЛ №191

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

01.06.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Чернотицький М. М., член правління;
 3. Гребенюк І. І., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л. М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В. В., директор з управління персоналом;
 • Чиж Є. Г., продюсер виконавчої дирекції «Українське радіо»;
 • Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
 • Шматов М. В., директор департаменту координації філій;
 • Трутенко Н. П., директор департаменту кадрового адміністрування;
 • Гусєва С. О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Заходів ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179.

2. Про звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» за І квартал 2020 року.

3. Про звільнення продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

4. Про внесення змін до структури і штатного розпису ПАТ «НСТУ».

5. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

6. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до Заходів ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», у зв’язку з виробничою необхідністю внести до Заходів ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179, такі зміни:

1) у пункті 4 слова «у межах України та» виключити;

2) у пункті 5 слова «та в межах України» виключити.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» за І квартал 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» за І квартал 2020 року, що додається.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

3. Обговорено питання звільнення продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 частини 1 статті 36, частини першої статті 38, частини першої статті 39 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору № 09-стд з продюсером філії ПАТ «НСТУ» від 16.02.2018 (зі змінами), поданої заяви про звільнення за власним бажанням (з попередженням за два тижні), звільнити 15.06.2020 Цибулю Оксану Володимирівну з посади продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.06.2020.

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 1 пункту 8 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 11.02.2020 (протокол № 39), Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради від 26.07.2018 (протокол № 22), з 01.06.2020:

1) внести зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та керівникам філій забезпечити впровадження передбачених змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити  пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік між показниками плану використання бюджетних коштів згідно з додатком 1 до протоколу;

2) департаменту управління бюджетом (С. О. Гусєва) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ», а саме: визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ», встановлення окремому орендарю орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 04.06.2020 до кінця дії карантину або раніше — у разі відновлення повної діяльності суб’єкта господарювання, надання орендарю дозволу на розміщення (відкритого) літнього майданчика, звільнення окремих орендарів від сплати відшкодування витрат на охорону нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку зі зверненнями орендарів:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 2 до протоколу;

2) встановити окремому орендарю орендну плату за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 04.06.2020 до кінця дії карантину або раніше — у разі відновлення повної діяльності суб’єкта господарювання згідно з додатком 3 до протоколу;

3) надати орендарю дозвіл на розміщення відкритого (літнього) майданчика згідно з додатком 4 до протоколу;

4) звільнити окремих орендарів від сплати відшкодування витрат на охорону нерухомого майна ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 5 до протоколу;

5) з метою узгодження рішення правління ПАТ «НСТУ» з підпунктом 4 цього пункту внести зміну до Алгоритму розрахунку вартості 1 м2 послуг охорони, який підлягає відшкодуванню орендарями нерухомого майна ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 23.03.2020 № 180, доповнивши приміткою згідно з додатком 6 до протоколу;

6) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1, 2, 3, 4, 5 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0. (І. Гребенюк не брала участі у голосуванні)

Рішення прийнято.

 

Голова правління

Підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

Підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

Член правління

Підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

Член правління

Підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

Член правління

Підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

Член правління

Підпис

Дмитро ХОРКІН