Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №185

Квітень 27, 2020

ПРОТОКОЛ №185

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

27.04.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління;
 2. Чернотицький М.М., член правління;
 3. Гребенюк І.І., член правління;
 4. Никоненко Р.Ю., член правління;
 5. Лодигін Я.О., член правління;
 6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л.М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
 • Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
 • Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
 • Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Положення про департамент інформаційних технологій центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження Алгоритму розрахунку компенсації вартості податку на землю та податку на нерухомість (відмінного від податку на землю) за 1 м2 нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

3. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

4. Про схвалення пропозицій щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік. 

5. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2020 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проект Положення про департамент інформаційних технологій центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039: 

1) затвердити Положення про департамент інформаційних технологій центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається:

2) директору департаменту інформаційних технологій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи і посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів, затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Алгоритму розрахунку компенсації вартості податку на землю та податку на нерухомість (відмінного від податку на землю) за 1 м2 нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Алгоритм, розрахунку компенсації вартості податку на землю та податку на нерухомість (відмінного від податку на землю) за 1 м2 нерухомого майна ПАТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання внесення з 01.05.2020 змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, керуючись рішенням Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22 зі змінами):

1) внести з 01.05.2020 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік. 

За результатами обговорення вирішили:

на виконання Закон України від 03.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 24 04 2020 № 304 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 14.01.2008  № 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік, що додаються;

2) департанту управління бюджетом (Гусєва С.) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2020 року (додаток до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

Підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

Підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

Підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

Підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

Підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

Підпис

Дмитро ХОРКІН