Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №180

Березень 23, 2020

ПРОТОКОЛ №180

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.03.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління;
  2. Чернотицький М.М., член правління;
  3. Гребенюк І.І., член правління;
  4. Никоненко Р.Ю., член правління;
  5. Лодигін Я.О., член правління;
  6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Чиж Є.Г., продюсер виконавчий дирекції «Українське радіо»;

Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів «ТВО «Музика» за 2019 рік.

2. Про затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів на створення (виробництво) аудіо-, аудіовізуальних і літературних творів для дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» та на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – підприємцями.

3. Про внесення змін до Облікової політики ПАТ «НСТУ.

4. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

5. Про затвердження Алгоритму розрахунку розміру вартості 1 м2 послуг охорони, який підлягає відшкодуванню орендарями нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

6. Про встановлення окремим орендарям орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» на період карантину.

7. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у березні 2020 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів «ТВО «Музика» за 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів «ТВО «Музика» за 2019 рік (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів на створення (виробництво) аудіо-, аудіовізуальних і літературних творів для дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» та на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – підприємцями.

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пункту 13, 31, 66 пункту Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з урахуванням пункту 2 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 21.01.2020 №168, та з метою врегулювання виробничих процесів затвердити Порядок проведення мистецьких конкурсів на створення (виробництво) аудіо-, аудіовізуальних і літературних творів для дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» та на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – підприємцями, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено проєкт Змін до Облікової політики ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 5 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Зміни до Облікової політики ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146, що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, рішеннь Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22 зі змінами):

1) внести з 23.03.2020 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання затвердження Алгоритму розрахунку розміру вартості 1 м2 послуг охорони, який підлягає відшкодуванню орендарями нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Алгоритм розрахунку розміру вартості 1 м2 послуг охорони, який підлягає відшкодуванню орендарями нерухомого майна ПАТ «НСТУ, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання встановлення окремим орендарям орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» на період карантину.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 762 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підпункту 8 пункту 66, пункту 98 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку зі зверненнями орендарів нерухомого майна ПАТ «НСТУ»:

1) встановити окремим орендарям орендну плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» на період карантину  згідно з додатком 2 до протоколу;

2) департаменту управління активами (Семенець В.В.) забезпечити в установленому порядку реалізацію підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0 (Гребенюк І.І. не брала участі у голосуванні).

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у березні 2020 року. 

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у березні 2020 року, згідно з додатком  3 до протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

підпис

                 Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН