Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №177

Березень 02, 2020

ПРОТОКОЛ №177

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

02.03.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління;
 2. Чернотицький М.М., член правління;
 3. Никоненко Р.Ю., член правління;
 4. Лодигін Я.О., член правління;
 5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л.М., директор фінансовий;
 • Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
 • Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
 • Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;
 • Трутенко Н.П., директор департаменту кадрового адміністрування;
 • Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
 • Чиж Є.Г., продюсер виконавчий дирекції «Українське радіо»;
 • Соколик Л.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Положення про дирекцію телебачення ЦД ПАТ «НСТУ».

2. Про внесення змін до Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) ПАТ «НСТУ».

3. Про звільнення менеджера (філії), продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

4. Про схвалення проєкту Стратегії цифрових платформ ПАТ «НСТУ» на 2020-2022 роки.

5. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2020 рік.

6. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

7. Про оренду майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проєкт Змін до Положення про дирекцію телебачення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку зі змінами у структурі ПАТ «НСТУ»: 

1) затвердити Зміни до Положення про дирекцію телебачення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 05.12.2019 № 160, що додаються;

2) керівнику дирекції телебачення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», у місячний термін забезпечити розроблення положень про структурні підрозділи у складі дирекції телебачення та затвердження в установленому порядку посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н.Трутенко) забезпечити збереження оригіналів, затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято. 

2. Обговорено проєкт Змін до Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити Зміни до Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 04.03.2019 № 108, що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання звільнення менеджера (філії), продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору № 05-стд з менеджером філії ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас» від 08.12.2017 (зі змінами) та пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору № 16-стд з продюсером філії ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас» від 08.12.2017 (зі змінами):

1) звільнити 10.03.2020 Шаповалова Андрія Анатолійовича з посади менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас»;

2) звільнити 10.03.2020 Нощенка Сергія Юрійовича з посади продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено проєкт Стратегії цифрових платформ ПАТ «НСТУ» на 2020 - 2022 роки.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Стратегії Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Наглядової ради від 20.12.2019 № 38, з урахуванням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради від 26.07.2018 № 22;

1) схвалити проєкт Стратегії цифрових платформ ПАТ «НСТУ» на                2020 - 2022 роки (далі – Стратегія), що додається;

2) дирекції цифрових платформ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Т. Кісельчук) забезпечити подання Стратегії на розгляд Наглядовій раді ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.01.2020 № 170 (далі - Розподіл), що додаються;

2) структурним підрозділам ПАТ «НСТУ» забезпечити виробництво проектів відповідно до Розподілу.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання внесення з 02.03.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) внести з 02.03.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» та внесення змін до додатку 3 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 16.09.2019 № 144.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з метою узгодження внутрішніх документів ПАТ «НСТУ»:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі», згідно з додатком до протоколу;

2) внести зміни до додатку 3 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 16.09.2019 № 144, замінивши цифри «3.1085» цифрами «10431085» та цифри «3.1284» цифрами «10431284»;

3) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»  забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

Підпис

                     Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

Підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

Підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

Підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

Підпис

Дмитро ХОРКІН