Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №39

Лютий 11, 2020

11 лютого 2020 року                                                                                                                                                    м. Київ, вул. Хрещатик, 26

14:00

Протокол №39

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

Присутні:

 1. Остапа С. В., голова Наглядової ради;
 2. Міський В. В., секретар Наглядової ради;
 3. Глібовицький Є. М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 4. Дулапчій К. М., член Наглядової ради;
 5. Карякіна Д. С., член Наглядової ради;
 6. Козак В. В., член Наглядової ради;
 7. Малазонія Л. Т., член Наглядової ради.
 8. Миронова О. В., член Наглядової ради;
 9. Панич О. О., член Наглядової ради;
 10. Яворівський В. О., член Наглядової ради.

Відсутні:

 1. Павліченко О. М., член Наглядової ради;
 2. Скрипка Н. С., член Наглядової ради.

Запрошені: голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія, член правління ПАТ «НСТУ» Інна Гребенюк, член правління ПАТ «НСТУ» Ярослав Лодигін, член правління ПАТ «НСТУ» Дмитро Хоркін, член правління ПАТ «НСТУ» Микола Чернотицький, корпоративний секретар ПАТ «НСТУ» Микола Дроздовський, директор з управління персоналом Вікторія Сидоренко, начальник Служби внутрішнього аудиту Наталія Степанова, член Редакційної ради ПАТ «НСТУ» Христина Стебельська, директор департаменту організаційної роботи Катерина Логгінова, директор департаменту координації філій Михайло Шматов, генеральний продюсер напряму дирекції регіонального мовлення Марія Фрєй, виконавчий продюсер творчо-виробничого об’єднання «UА: Культура» Лук’ян Галкін, головний фахівець апарату Наглядової ради Марія Власюк.

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 9 (дев’ять) із 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проекту порядку денного:

 1. Про зміни у складі Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 2. Про затвердження Положення про корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».
 3. Про схвалення проєкту Положення про апарат Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 4. Про зміни у складі комітетів Наглядової ради ПАТ «НСТУ» та обрання голови комітету з питань аудиту.
 5. Про затвердження плану роботи Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
 6. Про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.
 7. Про розгляд звернень працівників філій ПАТ «НСТУ», профспілкових організацій, органів місцевого самоврядування щодо оптимізації штатної чисельності регіональних дирекцій.
 8. Про питання планування роботи правління та річний план ПАТ «НСТУ».
 9. Різне.

Вирішили: Прийняти порядок денний за основу:

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб пропонує додати до порядку денного питання «Про внесення змін до умов та розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» та розглянути його 8-м пунктом порядку денного.

Вирішили: Прийняти порядок денний в цілому із запропонованими змінами:

 1. Про зміни у складі Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 2. Про затвердження Положення про Корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».
 3. Про схвалення проєкту Положення про апарат Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 4. Про зміни у складі комітетів Наглядової ради ПАТ «НСТУ» та обрання голови комітету з питань аудиту.
 5. Про затвердження плану роботи Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
 6. Про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.
 7. Про розгляд звернень працівників філій ПАТ «НСТУ», профспілкових організацій, органів місцевого самоврядування щодо оптимізації штатної чисельності регіональних дирекцій.
 8. Про внесення змін до умов та розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ.
 9. Про питання планування роботи правління та річний план ПАТ «НСТУ».
 10. Різне.

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

 1. Про зміни у складі Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа повідомила, що заступник голови Наглядової ради Ігор Хохич склав повноваження члена Наглядової ради ПАТ «НСТУ». Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України 30 січня 2020 року ухвалила рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Хохича Ігоря Михайловича та виведення його зі складу Наглядової ради ПАТ «НСТУ». Наразі Наглядова рада ПАТ «НСТУ» складається із 12 членів, кворум для засідання становить 8 осіб.

Інформацію взято до відома.

 1. Про затвердження Положення про корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб товариства розглянув проєкт Положення про корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді затвердити це положення.

Зураб Аласанія зауважив, що згідно пункту 2.5 Положення про корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» Служба внутрішнього аудиту на вимогу Наглядової ради може перевірити дотримання корпоративним секретарем вимог законодавства України, Статуту, цього Положення та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, але і Служба внутрішнього аудиту і корпоративний секретар підпорядковані Наглядовій раді тому це може привести до виникнення конфлікту інтересів. Зураб Аласанія вніс пропозицію додати до пункту 2.5 положення доповнення, що діяльність корпоративного секретаря перевіряє не тільки Служба внутрішнього аудиту, але й антикорупційний департамент.

Вадим Міський пояснив, що корпоративний секретар та Служба внутрішнього аудиту не підпорядковані одне одному, тому тут немає конфлікту інтересів. В. Міський зауважив, що проєкт положення був опрацьований юридичним департаментом ПАТ «НСТУ» і всі зауваження були враховані. Крім того, антикорупційна програма компанії та всі її вимоги й можливості для перевірок поширюються на корпоративного секретаря, про що також зазначено в положенні.

Микола Дроздовський зазначив, що проєкт положення опрацьовувався юридичним департаментом ПАТ «НСТУ» та антикорупційним департаментом ПАТ «НСТУ». Переважна більшість зауважень юридичного департаменту була врахована, при цьому зауважень або застережень від антикорупційного департаменту не надходило.

Вирішили:

Затвердити Положення про корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» (Додаток №1).

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Про схвалення проєкту Положення про апарат Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб товариства розглянув проєкт Положення про апарат Наглядової ради ПАТ «НСТУ» та пропонує Наглядовій раді схвалити проєкт цього положення та рекомендувати правлінню його до затвердження. Проєкт положення був опрацьований з юридичним департаментом ПАТ «НСТУ».

Вирішили:

Схвалити проєкт Положення про апарат Наглядової ради ПАТ «НСТУ» та рекомендувати правлінню до затвердження (Додаток №2).

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Про зміни у складі комітетів Наглядової ради ПАТ «НСТУ» та обрання голови комітету з питань аудиту.

Світлана Остапа доповіла, що у зв’язку зі складанням повноважень деяких членів Наглядової ради змінився кількісний та персональний склад комітетів Наглядової ради. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб наразі складається із 6 членів (Євген Глібовицький, Світлана Остапа, Вадим Міський, Олексій Панич, Наталія Скрипка, Оксана Миронова); Комітет з питань аудиту складається із 3 членів (В’ячеслав Козак, Олександр Павліченко, Катерина Дулапчій). С. Остапа поінформувала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб товариства прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді затвердити склад Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб товариства із 6 членів (Євген Глібовицький, Світлана Остапа, Вадим Міський, Олексій Панич, Наталія Скрипка, Оксана Миронова); затвердити склад Комітету з питань аудиту із 4 членів (В’ячеслав Козак, Олександр Павліченко, Катерина Дулапчій, Вадим Міський). Також Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб рекомендує Наглядовій раді затвердити головою Комітету з питань аудиту Вадима Міського.

Вирішили:

 1. Внести зміни до рішення Наглядової ради від 25 жовтня 2017 року (Протокол №15) про створення комітетів Наглядової ради ПАТ «НСТУ», затвердивши новий кількісний та персональний склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ»: 4 члени – Катерина Дулапчій, В’ячеслав Козак, Вадим Міський, Олександр Павліченко.
 2. Внести зміни до рішення Наглядової ради від 25 жовтня 2017 року (Протокол №15) про створення комітетів Наглядової ради ПАТ «НСТУ», затвердивши новий кількісний та персональний склад Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради ПАТ «НСТУ»: 6 членів - Євген Глібовицький, Вадим Міський, Оксана Миронова, Світлана Остапа, Олексій Панич, Наталія Скрипка.
 3. Констатувати припинення повноважень Хохича І.М. як члена та голови Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 4. Обрати головою Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Міського Вадима Васильовича.

Голосування:

За – 8. Проти – 0. Утрималися – 0.

В. Міський утримався від голосування.

Рішення прийнято.

 1. Про затвердження плану роботи Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.

Світлана Остапа поінформувала, що план роботи Наглядової ради ПАТ «НСТУ» був розісланий членам Наглядової ради заздалегідь і всі мали змогу ознайомитися з ним та внести свої пропозиції. С. Остапа запропонувала додати пункти про розгляд у кожному кварталі питань щодо контенту (про дитяче мовлення, про спортивне мовлення, про мовлення для національних меншин, про суспільно-політичне мовлення, про інформаційне мовлення, про мовлення для осіб з інвалідністю).

Вирішили:

Затвердити План роботи Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на 2020 рік (Додаток №3).

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

Світлана Остапа поінформувала, що звіт Наглядової ради ПТ «НСТУ» за 2019 рік був опрацьований членами Наглядової ради, всі пропозиції та правки були враховані, пропонується його затвердити.

Вирішили:

Відповідно до частини 1 статті 511 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за 2019 рік (Додаток №4).

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Про розгляд звернень працівників філій ПАТ «НСТУ», профспілкових організацій, органів місцевого самоврядування щодо оптимізації штатної чисельності регіональних дирекцій.

Світлана Остапа повідомила, що на адресу Наглядової ради надійшло 24 звернення від колективів філій ПАТ «НСТУ», профспілкових організацій, органів самоврядування, громадських організацій з різних регіонів України, які висловили стурбованість можливим скороченням працівників регіональних дирекцій та зменшенням регіонального мовлення. Члени Наглядової ради уважно ознайомилися з цими зверненнями і сьогодні планують обговорити майбутнє регіонального мовлення як з членами правління, які відповідають за адміністративний напрям, так і з тими, хто відповідає за створення контенту.

Вадим Міський звернув увагу, що Наглядова рада запрошує кожного із членів правління на кожне своє засідання та звернувся до голови правління із проханням вчасно повідомляти усіх членів правління про проведення засідань Наглядової ради.

Зураб Аласанія зауважив, що існують певні протиріччя з вимогою реформи і завданнями, які ставляться перед суспільним мовленням. При цьому зазначив, що всі процеси щодо трансформації компанії старанно прораховуються і правління готове на наступне засідання Наглядової ради подати всі розрахунки. З. Аласанія наголосив, що керівництво компанії регулярно проводить наради з керівниками регіональних дирекцій, адже для керівництва важлива думка кожного.

Світлана Остапа звернула увагу, що основне занепокоєння, про яке йдеться у зверненнях, стосується не тільки можливого скорочення штатної чисельності, а і зменшення власного продукту регіональних дирекцій. С. Остапа запитала, чи планує керівництво зменшити кількість регіонального мовлення, чи це означає, що регіональний контент будуть виробляти не тільки регіональні дирекції але й інші компанії в регіонах на умовах аутсорсингу?

За її словами, кошти, передбачені на виробництво регіонального контенту для суспільного, можуть бути витрачені на конкурсних умовах для виробництва та придбання якісного регіонального контенту, який вироблений сторонніми компаніями в регіоні. У багатьох суспільних мовників інших країн – це стала практика, оскільки це створює здорову конкуренцію, а в результаті виграє глядач і слухач, оскільки отримує якісніший контент.

Вона нагадала, що торік представники нової влади неодноразово заявляли про необхідність закриття регіональних філій НСТУ, або ж перетворення їх на маленькі корпункти з трьох людей, наголошуючи, що компанія має спрямовувати кошти на інші пріоритети. Ми зіткнулися з повним нерозумінням важливості регіональних філій, але нам вдалося дещо змінити це ставлення, сказала вона.

Микола Чернотицький відповів, що планується замість 22 ранкових шоу, які виробляються у кожній регіональній дирекції, виробити одне ранкове шоу для всіх регіонів, в якому буде передбачено включення для кожного з регіонів. Вечірній відрізок мовлення в регіонах залишається без змін. Значно збільшується бюджет стороннього виробництва. Торік було витрачено 2 млн 596 тис. (разом з UA: Крим 3 млн 162 тис.). Виготовлено 10 проєктів, два проєкти не відбулися через адміністративно-технічні причини, також серіал «Бюджетники» було виготовлено для каналу «UA: Перший».

У 2020 році загальний бюджет для виготовлення і закупівлі регіонального контенту складе 20 млн грн. Впродовж другої половини 2020 року в результаті відкритого конкурсу проєктів будуть реалізовані 18 проєктів за кошти Суспільного (7 млн 543 тис. грн). Всі проєкти будуть адаптовані для людей з порушеннями слуху. 14 проєктів будуть реалізовані за кошти партнерів (4 вже знайшли своїх донорів). М. Чернотицький зазначив, що основні напрями відбору визначають продюсери регіональних філій. Цього року вперше буде проведено конкурси для радіопроєктів. Загалом, на виробництво циклових проєктів регіональними продакшенами закладено 13 млн 793 тис., загальна кількість очікуваних проєктів за рік – 35.

Проведення конкурсів вирішить питання циклових проєктів, однак, є потреба і в точкових спеціальних програмах, виробництво яких також буде здійснено на аутсорсі. Це дасть змогу поступово привчити місцевий бізнес працювати з Суспільним, а локальним продакшенам дасть більше простору для розвитку. На спеціальні проєкти в 2020 році закладено 2 млн грн. Окрім цього є бюджет на спеціальні проєкти з тематики національних меншин – вперше за історію Суспільного виділяється бюджет саме на ці проєкти – 1 млн грн. Також, запланований окремий бюджет на міжрегіональне шоу.

В’ячеслав Козак зазначив, що на його думку, рішення про чергову оптимізацію штатної чисельності у філіях матиме негативні наслідки. Судячи зі звернень на адресу Наглядової Ради, воно викликало великий резонанс і обурення у філіях. Ситуація тривожна. Наскільки мені відомо, люди готові виходити на протести. Тому правлінню і колективам в областях потрібно шукати компроміси. Наразі радіо радіо мовить у регіонах приблизно 3 години 10 хвилин, за інформацією від колективів регіональних дирекцій, планується залишити 1 годину 40 хвилин, а під час трансляції роботи Верховної ради України – 35 хвилин, у вихідні дні взагалі жодного виходу в ефір не буде. Унаслідок такого скорочення обсягів регіонального мовлення відбудеться обмеження жителів областей на достовірне та збалансоване інформування про життя і події їх регіону. В. Козак вніс пропозицію для обговорення питання трансформації Суспільного мовлення організувати круглий стіл, на який запросити представників колективів регіональних дирекцій, представників профспілкових організацій, голів комітетів захисту суспільного, членів правління, членів Наглядової ради, представників медіаспільноти.

Зураб Аласанія підтримав пропозицію В. Козака щодо організації круглих столів для обговорення трансформації регіонального мовлення.

До засідання Наглядової ради долучився Євген Глібовицький (в режимі дистанційного зв’язку). На засіданні присутні 10 (десять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Володимир Яворівський зазначив, що регіональний контент для кожного регіону є необхідним. І поцікавився чи скорочення штатного розпису призведе до скорочення регіонального мовлення?

Дмитро Хоркін відповів, що створення контенту про регіони і для регіонів є пріоритетним для Українського радіо, а тому кількість такого контенту буде збільшуватися. У світлі оптимізації роботи філій запропоновано скоротити кількість відрізків мовлення регіональних радіоредакцій, при цьому Дирекція «Українське радіо» збільшить кількість регіонального контенту за рахунок загальнонаціонального ефіру. Часто в регіонах бракує кількості інформаційних приводів для щоденного інформаційного мовлення в усіх нинішніх відрізках. Разом з тим є прикрі випадки, коли в регіоні відбулися резонансні події чи надзвичайні ситуації, що загрожують громадській безпеці, а на регіональному радіо про це повідомили через день або два. Це протирічить місії суспільного мовлення та інтересам слухачів, і щодо керівників філій, які це допустили, були ініційовані дисциплінарні стягнення. Тому, треба працювати над якістю контенту про регіони, а не зменшувати його. Контент має бути цікавим, оперативним і відповідати запиту й інтересам слухачів по всій країні. Обласні редакції потрібні Українському радіо, із розвитком мереж потрібно більше контенту, що розповідатиме про регіони, в тому числі для розвитку міжрегіональної єдності. Він також повідомив, що скоро стартує радіопроєкт, в якому працівник Волинського обласного радіо готуватиме передачу про сучасну музику та зірок у регіонах, але ця передача виходитиме на Першому каналі Українського радіо та «Промені».

Олексій Панич поцікавився, чи достовірна інформація, яка зазначена у зверненнях, про те, що в штаті регіонального радіо планується залишити три працівника, та чи розглядає правління можливість врахувати пропозиції щодо збільшення цієї кількості, як запропоновано у зверненні? Він зауважив, є принципово важливим, щоб люди відчували, що їх чують. Потрібно розробити комплекс заходів, який дасть відповідь на питання, які були зазначені у зверненнях.

Микола Чернотицький відповів, що він координував розробку проєкту штатного розпису регіональної філії, і декілька філій його зараз тестують та надають свої пропозиції. Керівники філій подали свої зауваження та коригування до даного проєкту. М. Чернотицький додав, що керівництво компанії провело зустріч з представниками профспілкових організацій з цього питання.

Лаврентій Малазонія запитав, що на думку керівництва, турбує працівників більше: їхнє можливе звільнення, чи скорочення обсягів регіонального мовлення, та поцікавився, чи буде підвищена заробітна плата працівникам, які залишаться працювати після оптимізації, і чи були кадрові рішення щодо тих керівників та працівників філій, які не організували вчасне висвітлення важливих подій у регіоні? На його думку, такі ситуації потребують негайної реакції та мають бути прикладом для інших. Він зауважив, що у зверненнях, які надійшли на адресу Наглядової ради, такі випадки чомусь не згадуються.

Зураб Аласанія відповів, що для звільнення працівників є певна процедура, визначена законодавством. До працівників були застосовані дисциплінарні стягнення, але не звільнення.

Дмитро Хоркін зауважив, що під час спілкування з працівниками регіональних дирекцій були різні висловлювання, одні працівники зазначали, що для них головне не кількість, а якість контенту і тому підтримують трансформацію, але є і ті, які більше думають про збереження своїх робочих місць.

Микола Чернотицький надав відповідь, що фонд оплати праці компанії зріс на 35% у порівнянні із січнем 2019 року. Він повідомив, що після проведення трансформації, працівникам некерівного складу буде точно підвищено посадові оклади на 15%, при цьому він припустив, що буде можливість підвищити до 30%.

Володимир Яворівський зазначив, що до компетенції Наглядової ради не належить надавання рекомендацій правлінню щодо чисельності штатного розпису. Наглядова рада представляє громаду і повинна забезпечити якісний контент для суспільства. При цьому він зауважив, що необхідно виробляти не лише інформаційний контент, а й про культуру, історію, етнографію тощо. Якщо нинішні працівники з цим не справляються, їх потрібно замінювати. Він навів приклад Литви, де було скорочено штат національного мовника, що, на його думку, повинна зробити і НСТУ, при цьому в Литві існує ціла система позаштатних кореспондентів, які працюють на гонорарній основі.

Вадим Міський подякував Дмитру Хоркіну та членам правління за надану вичерпну інформацію щодо змін на Українському радіо та відзначив, що для Наглядової ради є важливим почути, що кількість контенту про життя регіонів не зменшуватиметься в радіоефірі. Він зауважив, що результати роботи каналів радіо, зростання їхніх аудиторних показників – дають підстави вважати, що інтереси слухача, який в основному зосереджений у регіонах, залишаються на першому місці. Він також поцікавився, хто з членів правління стане «абмасадором» та захисником інтересів регіонального глядача – захищатиме наявність у ефірі регіональних телеканалів достатньої кількості контенту про життя регіонів і виробленого в регіоні, та уточнив, який відсоток контенту для регіональних каналів буде вироблятися на місцях?

Зураб Аласанія відповів, що за ці питання відповідають член правління Микола Чернотицький та генеральний продюсер напряму дирекції регіонального мовлення Марія Фрєй.

Марія Фрєй відповіла, що наразі регіональні дирекції виробляють 3 години 10 хвилин власного телевізійного контенту, надалі планується виробляти 4 години регіонального контенту з урахуванням аутсорсингу.

Олексій Панич зазначив, що, в такому разі, потрібно надати роз’яснення на зауваження, що запланована трансформація не суперечить затвердженій Концепції регіонального мовлення, а випливає з неї. І підготувати відповіді на найбільш кричущі питання, розмістивши їх на корпоративному сайті.

Дарія Карякіна запитала, чи відповідає дійсності інформація, зазначена у листі представників румунської спільноти України, що редакція мовлення нацменшин отримує вказівки з Центральної дирекції та від керівників філій робити переклади на румунську мову контенту україномовних журналістів та подається нікому не цікавий і не потрібний контент про міста, села, проблеми, які не мають нічого спільного з життєдіяльністю румунської національної громади.

Марія Фрєй запевнила, що в стосунках з редакціями мовлення нацменшин немає цензури і «вказівок зверху».

Дарія Карякіна звернула увагу на відсутність комунікації керівників філій та їх працівників. Керівники філій не розповідають підлеглим, що буде відбуватися і від незнання ситуації шириться паніка серед працівників. Зрозуміло, що трансформація ще у процесі розробки, але можна донести інформацію, яка вже відома. Вона звернула увагу на занепокоєння у зверненнях, що надійшли, які стосуються нібито повного скорочення мовлення нацменшин, закриття усіх програм — хоча досі програми мовами нацменшин, які перейшли з ОДТРК до НСТУ не закривалися. Вона повідомила, що минулого тижня зустрічалася з послом Румунії з цього питання, залучивши до неї представників менеджменту компанії, і закликала менеджмент проактивно інформувати громади про свої плани для уникнення маніпуляцій на ґрунті непоінформованості.

Зураб Аласанія запевнив, що керівництво постійно наголошує на тому, щоб керівники філій доносили до працівників на місцях всю інформацію, яку отримують.

Катерина Дулапчій внесла пропозицію до правління – підготувати роз’яснення, яка інформація є правдивою, а яка є міфом, та поширити її через соціальні мережі, сайт та інші можливі засоби.

Вікторія Сидоренко поінформувала, що керівникам філій для показу в колективах була надана презентація Концепції регіонального мовлення, був наданий пакет можливих запитань та роз’яснення до них. Представники менеджменту компанії обов’язково відвідають філії та проведуть роз’яснювальну роботу щодо трансформації. Всі публічні заяви щодо штатної чисельності чи інших процедур до того як вони будуть остаточно вирішені не можуть бути оприлюдненні компанією, як офіційним джерелом, адже це може мати наслідки. Як тільки буде прийняте остаточне рішення буде проведена компанія у публічному просторі для інформування.

Євген Глібовицький залишив засідання Наглядової ради. На засіданні присутні 9 (дев’ять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вирішили:

 1. Констатувати, що питання скорочення працівників не відноситься до компетенції Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 2. Звернути увагу правління на важливість забезпечення прав і гарантій працівників в процесі реформування регіонального мовлення.
 3. Доручити правлінню підготувати обґрунтування можливого скорочення штатної чисельності працівників ПАТ «НСТУ», при цьому передбачивши достатню кількість штатних фахівців для забезпечення виготовлення власного регіонального контенту та надати його Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» до 25 лютого 2020 року.
 4. Доручити правлінню вжити заходів для збереження в ефірі регіональних мовників достатньої кількості контенту, що стосується регіональної проблематики, а також контенту, виробленого в регіоні, в тому числі виробленого на умовах аутсорсингу.
 5. Доручити правлінню підготувати обґрунтування відповідності запланованих змін у регіонах до затвердженої Концепції розвитку регіонального мовлення.
 6. Рекомендувати правлінню посилити зовнішню та внутрішню комунікацію щодо трансформації регіонального мовлення.

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Володимир Яворівський залишив засідання Наглядової ради. На засіданні присутні 8 (вісім) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

 1. Про внесення змін до Умов та розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб розглянув звернення правління щодо внесення змін до Умов та розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді внести ці зміни. Також, потрібно доручити правлінню після розробки грейдингової системи оплати праці підготувати новий документ щодо умов і розмірів оплати праці працівників.

Вирішили:

 1. Відповідно до пункту 8-1 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» внести зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Додаток № 3 до Протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26 липня 2018 року, зі змінами), що додаються (Додаток №5).
 2. Доручити правлінню підготувати проєкт умов та розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» з урахуванням переходу на грейдингову систему оплати праці до 1 липня 2020 року.

Голосування:

За – 7. Проти – 0. Утрималися – 1 (В. Козак).

Рішення прийнято.

 1. Про питання планування роботи правління та річний план ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа поінформувала, що на адресу Наглядової ради надійшло звернення від профспілкової організації філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція» щодо можливого порушення правлінням Статуту ПАТ «НСТУ» оскільки правління не затверджувало піврічних планів роботи правління, відповідно до Положення про Правління ПАТ «НСТУ».

Зураб Аласанія зазначив, що документами, які є основою для визначення векторів розвитку і плану Телерадіокомпанії та відповідно її структурних підрозділів, є: Основні напрями діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018-2020 роки; Річні плани діяльності ПАТ «НСТУ», Стратегія Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2020-2022 роки. Ці документи є загальнодоступними та оприлюднені на офіційному сайті ПАТ «НСТУ». Також, наказом ПАТ «НСТУ» від 21.03.2019 № 146 визначається порядок підготовки матеріалів до засідань правління ПАТ «НСТУ», що унеможливлює хаотичність та позаплановість формування їхнього порядку денного.

До засідання Наглядової ради долучився Євген Глібовицький (в режимі дистанційного зв’язку). На засіданні присутні 9 (дев’ять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Зураб Аласанія відмітив, що норми, встановлені пунктами 4 і 5 розділу 4 Положення про правління ПАТ «НСТУ» фактично є дублюючими у системі планування діяльності Телерадіокомпанії. У зв’язку з цим правління просить Наглядову раду ініціювати звернення до Державного комітету телебачення і радіомовлення України з пропозицією внести зміни до Положення про правління ПАТ «НСТУ», виключивши з його тексту пункти 4 і 5 розділу IV.

Світлана Остапа наголосила, що станом на сьогодні ця норма є чинною, а тому потрібно її виконувати. Вона запитала, чому не внесений на затвердження Наглядовій раді Річний план діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік?

Микола Чернотицький відповів, що Річний план діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік готується. Затримка подання його до Наглядової ради відбулася через підготовку до трансформації регіонального мовлення та значним навантаженням департаменту організаційної роботи, який готує річний план. Він запевнив, що на наступне засідання Наглядової ради Річний план діяльності ПАТ «НСТУ» буде поданий.

Інна Гребенюк зазначила, що в Положенні про правління ПАТ «НСТУ» вказано, що піврічний план роботи правління має включати: перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях правління; перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання; дату підготовки відповідальними особами матеріалів до ознайомлення (проектів рішень правління, пояснювальних записок тощо) та їх надання голові та членам правління; орієнтовну дату розгляду питання. Скласти такий план роботи на півроку практично нереально, тому вона пропонує підтримати прохання правління та додати до проєкту рішення пункт в редакції: «Ініціювати звернення до Державного комітету телебачення і радіомовлення України з пропозицією внести зміни до Положення про правління ПАТ «НСТУ», затвердженого наказом від 18.01.2017 № 6, виключивши з його тексту пункти 4 і 5 розділу IV». І. Гребенюк додала, що від профспілкових організацій не надходило ніяких пропозицій щодо їх участі в засіданнях правління для реалізації свого права на участь в управлінні підприємством.

Олексій Панич вніс пропозицію викласти пункт 4 розділу IV в редакції: «Чергові засідання правління мають проводитися не менше, ніж один раз на місяць», пункт 5 цього ж розділу вилучити.

Вирішили:

 1. Доручити правлінню подати до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» проєкт Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік до 20 лютого 2020 року.
 2. Доручити правлінню забезпечити затвердження піврічного плану роботи правління ПАТ «НСТУ» до 20 лютого 2020 року.
 3. Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» подати до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» проєкт Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2021 рік до 20 листопада 2020 року.
 4. За пропозицією правління ПАТ «НСТУ» ініціювати звернення до Державного комітету телебачення і радіомовлення України з пропозицією внести зміни до Положення про правління ПАТ «НСТУ», затвердженого наказом від 18.01.2017 № 6, викласти пункт 4 розділу IV в редакції: «Чергові засідання правління мають проводитися не менше, ніж один раз на місяць» та виключити з його тексту пункт 5 розділу IV.

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1.  Різне.

Лук’ян Галкін презентував програмну концепцію телеканалу «UA: Культура» на 2020 рік. У 2019 році основною задачею телеканалу «UA: Культура» було привернення уваги та зацікавлення у партнерстві головних культурних осередків та інституцій країни, які є амбасадорами сучасної української культури. Акцент був зроблений на сучасні українські культурні процеси, які були близькі місії Суспільного мовлення. Одним з головних досягнень за 2019 рік є визначення стратегії горизонтального планування і формування чітких слотів, результатом чого стала позитивна динаміка щодо розширення аудиторії каналу. Телеканал має висвітлювати головні перспективи та успіхи України на міжнародній культурній арені, додавати впевненості у власних цінностях, підживлювати патріотичні почуття, дає змогу пишатися минулим. У 2020 році збільшення частки відбуватиметься за рахунок ранкового та денного слоту, де буде представлений традиційний телевізійний контент. У вечірньому слоті буде представлений таргетований іміджевий контент. До кінця 2020 року планується створити окремий сайт для телеканалу (за умов фінансування).

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

 1. Положення про корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ»;
 2. Положення про апарат Наглядової ради ПАТ «НСТУ» та рекомендувати його правлінню до затвердження;
 3. План роботи Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на 2020 рік;
 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за 2019 рік;
 5. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ».

Голова Наглядової ради                                   С. В. Остапа

Секретар Наглядової ради                             В. В. Міський