Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №168

Січень 22, 2020

ПРОТОКОЛ №168

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

22.01.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

17 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Гребенюк І. І., член правління;
 3. Чернотицький М. М., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л. М., директор фінансовий;
 • Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
 • Фрєй М. В., генеральний продюсер напряму;
 • Гусєва С. О., заступник директора департаменту управління бюджетом;
 • Новікова Т. О., т.в.о. виконавчого продюсера дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

2. Питання розвитку зовнішнього виробництва ПАТ «НСТУ».

3. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення.

4. Про схвалення пропозицій до показників проекту паспорта бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення з 22 січня 2020 року змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішень  Наглядової ради від 26.07.2018 (протокол № 22 зі змінами), від 27.06.2019 (протокол № 32 зі змінами):

1) внести з 22.01.2020 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Концепції розвитку зовнішнього виробництва ПАТ «НСТУ» та розгляду проекту Порядку проведення мистецьких конкурсів для виробництва (створення), закупівлі аудіовізуальних та літературних творів для платформ мовлення ПАТ «НСТУ» у сторонніх юридичних та фізичних осіб-підприємців.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», пунктів 14, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, з метою сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України:

1) затвердити  Концепцію розвитку зовнішнього виробництва ПАТ «НСТУ», що додається;

2) члену правління Лодигіну Я.О. забезпечити:

доопрацювання проекту Порядку проведення мистецьких конкурсів для виробництва (створення), закупівлі аудіовізуальних та літературних творів для платформ мовлення ПАТ «НСТУ» у сторонніх юридичних та фізичних осіб-підприємців (далі – проект);

залучення до процесу доопрацювання проекту структурних підрозділів ПАТ «НСТУ»;

до 12.02.2020 подати проект на розгляд правління ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензії на мовлення.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті  35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення України», з метою реалізації Концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на 2020-2021 роки, схваленої протоколом засідання Наглядової ради від 02 грудня 2019 року № 37 доручити:

1) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення згідно з додатком 1;

2) дирекції регіонального мовлення надати до департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення необхідну інформацію для переоформлення ліцензій на мовлення.

3) члену правління ПАТ «НСТУ» Чернотицькому М.М. супроводжувати питання переоформлення ліцензій на мовлення на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено пропозиції до показників проекту паспорту бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008  № 19), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, пункту 66  Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та з урахуванням листа Держкомтелерадіо від 14.01.2020 № 210/29/6 (вх. ПАТ «НСТУ» від 21.01.2020 № 147/07):

1) схвалити пропозиції до показників проекту паспорту бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік, що додаються;

2) департаменту управління бюджетом забезпечити подання до Держкомтелерадіо схвалених пропозицій до показників проекту паспорту бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

 

 

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН