Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №165

Грудень 26, 2019

ПРОТОКОЛ №165

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

26.12.2019                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

14 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З. Г., голова правління;
  2. Гребенюк І. І., член правління;
  3. Никоненко Р. Ю., член правління;
  4. Лодигін Я. О., член правління;
  5. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

  • Бойчук Ю. В., директор технічний;
  • Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;
  • Слободянюк Ю. М., директор департаменту з комерційної діяльності;
  • Ковальчук М. М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес - моделювання;
  • Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1.  Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

2. Питання схвалення Пропозицій розподілу помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».

3. Про встановлення Розцінок на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі телерадіоканалів ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення з 02.01.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пункту 5 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (протокол № 22 зі змінами), рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27.06.2019 (протокол    № 32 зі змінами), рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 23.10.2019 (протокол № 36 зі змінами):

1) внести з 02.01.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання схвалення Пропозицій розподілу помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 66, 112 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 86/6374 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2004 № 386), з урахуванням факсограми Держкомтелерадіо від 24.12.2019    № 4803/29/6:

1) схвалити Пропозиції розподілу помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України», що додаються;

2) директору департаменту управління бюджетом (Горецькій І.) забезпечити подання схвалених Пропозицій до головного розпорядника бюджетних коштів – Держкомтелерадіо.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання встановлення Розцінок на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі телерадіоканалів ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю: 

1) затвердити Розцінки на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі загальнонаціональних телерадіоканалів ПАТ «НСТУ», що додаються;

2) визнати такими, що втратили чинність, пункт 5 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 29.12.2017 № 33 та додаток 1 до зазначеного рішення правління ПАТ «НСТУ»;

3) визнати такими, що втратили чинність, підпункт 1 пункту 3 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 20.08.2018 № 70 та додаток 3 до зазначеного рішення правління ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 

Голова правління                                    підпис                                Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління                                       підпис                                 Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління                                       підпис                                 Родіон НИКОНЕНКО

Член правління                                       підпис                                 Ярослав ЛОДИГІН

Член правління                                      підпис                                  Дмитро ХОРКІН