Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага голови та членів правління АТ «НСТУ» за травень 2024 року

Червень 05, 2024

(ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

Розмір посадового окладу голови та членів правління АТ «НСТУ» встановлюється Наглядовою радою АТ «НСТУ» у відповідних контрактах. 

До структури оплати праці голови правління у травні 2024 року входять: заробітна плата по окладу, відрядження, робота у вихідні дні.

Загальний обсяг виплачених у травні коштів голові правління АТ «НСТУ» після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 226 893, 71 грн. 

До структури оплати праці у травні 2024 року п’яти членів правління входять: заробітна плата по окладу, відрядження, робота у вихідні дні, основна та додаткова відпустка.

Загальний обсяг виплачених у травні коштів членам правління АТ «НСТУ» за місцем роботи після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 1 014 325, 14 грн.