Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №434

Червень 10, 2024

ПРОТОКОЛ № 434
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

10.06.2024                                                                                                                            м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Козлов Д.Ф., в.о. голови правління;
2. Таранов А.В., член правління;
3. Федів Ю.О., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Галкін Л.Є., директор департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції;
Гудима А.В., директор департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей;
Ладижець В.О., директор департаменту внутрішнього виробництва;
Мандзій О.Т., головний редактор творчо-виробничого об’єднання «СПОРТ»;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Бубнова І.Г., продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання «Лінійні проєкти» дирекції телебачення;
Жуковська І.С., директор департаменту новин дирекції інформаційного мовлення.

 

Порядок денний засідання

1. Про тимчасове покладання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД».

2. Про внесення змін до планів обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ».

3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

4. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про тимчасове покладання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» покласти тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» на Шимаріну Анастасію Костянтинівну, адміністратора фінансово-господарського відділу бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Сумська РД», з 13.06.2024 по 12.12.2024 включно.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання про внесення змін до планів обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 25.10.2023 № 998) (зі змінами), у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» на 2024 рік, внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424, з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту:

1) внести зміни до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для digital платформи на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411, виклавши його в новій редакції, що додається;

2) внести зміни до Плану обсягів виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), з метою впровадження змін до Цільової організаційної структури АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 04.06.2024 № 87:

1) затвердити з 10.06.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) відділу охорони праці, департаменту безпеки в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний самостійний структурний підрозділ / про структурні підрозділи в складі департаменту, посадових інструкцій працівників і забезпечити їх затвердження в установленому порядку;

3) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

4. Різне.

1. Заслухано презентацію щотижневого статусу проєкту «Олімпіада-2024», що додається.

Інформацію взято до відома.

2. Заслухано презентацію «20 років Помаранчевої революції», що додається.

Інформацію взято до відома.

 

 

В.о. голови правління                                               Дмитро КОЗЛОВ

 

Член правління                                                         Андрій ТАРАНОВ

 

Член правління                                                                 Юлія ФЕДІВ

 

Член правління                                                                Марія ФРЄЙ

 

Член правління                                                          Дмитро ХОРКІН