Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага голови та членів правління АТ «НСТУ» за березень 2024 року

Квітень 01, 2024

(ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

Розмір посадового окладу голови та членів правління АТ «НСТУ» встановлюється Наглядовою радою АТ «НСТУ» у відповідних контрактах. 

До структури оплати праці голови правління у березні 2024 року входять: заробітна плата по окладу, відрядження та надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Загальний обсяг виплачених у березні коштів голові правління АТ «НСТУ» після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 233 382, 50 грн. 

До структури оплати праці у березні 2024 року п’яти членів правління входять: заробітна плата по окладу, відрядження, основна та додаткова відпустка.

Загальний обсяг виплачених у березні коштів членам правління АТ «НСТУ» за місцем роботи після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 810 293, 75 грн.