Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №421

Березень 25, 2024

ПРОТОКОЛ № 421
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

25.03.2024                                                                                                                     м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління.

 

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Ладижець В.О., директор департаменту виробництва соціально важливого контенту дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Мандзій О.Т., головний редактор редакції новин спорту творчого об’єднання спортивних програм департаменту виробництва соціально важливого контенту дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Федів Ю.О., в.о. головного продюсера соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій.

 

Порядок денний засідання

1. Про звільнення з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».

2. Про внесення Зміни до розділу 2 Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ».

3. Про внесення змін до Положення про департамент з комерційної діяльності центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

4. Про внесення зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція».

5. Про затвердження Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання графіки (віджеїнгу) під час виступів дуету аlyona аlyona & Jerry Heil на промоконцертах Євробачення-2024, що надаються Себестяновичу Тарасу Володимировичу.

6. Про затвердження Концепції розвитку телевізійних медіа-активів АТ «НСТУ» на 2024–2025 роки.

7. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в березні 2024 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про звільнення з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини першої статті 38, частини першої статті 39 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпунктів 1.5, 7.2 строкового трудового договору з шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД», у зв’язку з поданою заявою про звільнення шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» звільнити 01.04.2024 Крупник Ольгу Петрівну з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання про внесення Зміни до розділу 2 Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія «України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62, з метою виконання завдань Суспільного мовника та реалізації Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, затвердити Зміну до розділу 2 Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 415, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання про внесення змін до Положення про департамент з комерційної діяльності центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку зі змінами в структурі АТ «НСТУ» затвердити зміни до Положення про департамент з комерційної діяльності центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.01.2020 № 169, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання про внесення зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія «України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія «України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), у зв’язку зі зміною адреси філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція»:

1) внести зміну до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання заяви про державну реєстрацію зміни до відомостей про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

5. Обговорено питання про затвердження Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання графіки (віджеїнгу) під час виступів дуету аlyona аlyona & Jerry Heil на промоконцертах Євробачення-2024, що надаються Себестяновичу Тарасу Володимировичу.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія «України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ«НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 18.03.2024 № 419), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 20.03.2024 № 45, беручи до уваги лист від Савраненко Альони Олегівни (аlyona аlyona) та Шемаєвої Яни Олександрівни (Jerry Heil) від 01.03.2024 № С-29/13, запит від Себестяновича Тараса Володимировича, що діє від імені та в інтересах аlyona аlyona та Jerry Heil, від 14.03.2024 № 712/10, затвердити Вартість невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання графіки (віджеїнгу) під час виступів дуету аlyona аlyona & Jerry Heil на промоконцертах Євробачення-2024, що надаються Себестяновичу Тарасу Володимировичу, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

6. Обговорено питання про затвердження Концепції розвитку телевізійних медіа-активів АТ «НСТУ» на 2024–2025 роки.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 31, підпункту 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 1 Плану коригувальних дій щодо виявлених зауважень і недоліків за результатами аудиту закупівель прав на публічне сповіщення аудіовізуальних творів (медіа-контенту), затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 01.09.2023 № 792 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 1131):

1) затвердити Концепцію розвитку телевізійних медіа-активів АТ «НСТУ» на 2024–2025 роки, що додається;

2) визнати такою, що втратила чинність, Стратегію телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки, затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.12.2021 № 284.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

7. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в березні 2024 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 3 до рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в березні 2024 року згідно з додатком до цього протоколу.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

Голова правління                                                    Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління                                                       Дмитро КОЗЛОВ

Член правління                                                       Андрій ТАРАНОВ

Член правління                                                       Марія ФРЄЙ