Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №420

Березень 19, 2024

ПРОТОКОЛ № 420
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

19.03.2024                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку.

 

Порядок денний засідання

1. Про схвалення проєкту Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» та проєкту Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про схвалення проєкту Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» та проєкту Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 24 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою розвитку соціально впливового контенту та спеціальних проєктів АТ «НСТУ», становлення та розбудови напряму копродукції, а також власного виробництва, забезпечення впровадження принципів розмаїття, інклюзії та рівних можливостей у контенті АТ «НСТУ» для всіх платформ:

1) схвалити такі, що додаються:

проєкт Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» (далі – Перелік);

проєкт Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» (далі – Структура);

2) директору з управління персоналом (В. Сидоренко) та директору департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) забезпечити подання в установленому порядку до Наглядової ради АТ «НСТУ» схвалених на цьому засіданні Переліку та Структури.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Голова правління                                                           Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління                                                               Дмитро КОЗЛОВ

Член правління                                                               Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління                                                               Марія ФРЄЙ

Член правління                                                               Дмитро ХОРКІН