Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №419

Березень 18, 2024

ПРОТОКОЛ № 419
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

18.03.2024                                                                                                                               м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

 

Порядок денний засідання

1. Про внесення зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція».

2. Про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

3. Про затвердження Звіту про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за 2023 рік і Звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за 2023 рік.

4. Про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за IV квартал 2023 року та Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2023 рік.

5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

6. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про внесення зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія «України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія «України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради від 11.12.2023 № 540, у зв’язку зі зміною адреси філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція» та з метою узгодження внутрішніх документів АТ «НСТУ»:

1) внести зміну до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання заяви про державну реєстрацію зміни до відомостей про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 31, підпункту 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання підпункту 2 пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406, з метою узгодження внутрішніх документів АТ «НСТУ» та збільшення додаткових надходжень до бюджету АТ «НСТУ» внести зміни до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання про затвердження Звіту про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за 2023 рік і Звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за 2023 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (зі змінами), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для телевізійної платформи на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 06.03.2023 № 365 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.06.2023 № 379), з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за 2023 рік;

2) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за 2023 рік.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за IV квартал 2023 року та Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2023 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 9 пункту 66, пункту 114, 116 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015  № 205 (в редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету АТ «НСТУ» від 14.03.2024 № 2:

1) схвалити такі, що додаються:

Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за IV квартал 2023 року;

Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2023 рік;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених відповідно до підпункту 1 цього пункту звітів.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.


5. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 18.03.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) департаменту з комерційної діяльності (Л. Коваль) у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ / про структурні підрозділи в складі департаменту, посадових інструкцій працівників і передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпункту 2 цього пункту положень і посадових інструкцій;

4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

6. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 14.12.2023 № 78 «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:

1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

Голова правління                                                         Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління                                                             Дмитро КОЗЛОВ

Член правління                                                             Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління                                                             Андрій ТАРАНОВ

Член правління                                                             Марія ФРЄЙ

Член правління                                                             Дмитро ХОРКІН