Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №417

Березень 04, 2024

ПРОТОКОЛ № 417
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

04.03.2024                                                                                                                                            м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кочубей Р.В., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Бойчук Ю.В., директор технічний;
Бруснікін А.В., директор департаменту технічних стандартів та сервісів;
Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Ладижець В.О., директор департаменту виробництва соціально важливого контенту;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Рудь О.М., в.о. директора департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Маловічко О.І., продюсер виконавчий дирекції «Українське радіо».

 

Порядок денний засідання

1. Про тимчасове покладання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

2. Про затвердження Порядку взаємодії при відчуженні майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про затвердження звітів за 2023 рік.

4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

5. Про оренду майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про тимчасове покладання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю покласти тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ»:

«Кропивницька РД» на Карпова Костянтина Борисовича, менеджера з питань регіонального розвитку департаменту координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ», з 04.03.2024 до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» в установленому порядку;

«Львівська РД» на Колісніченко Тетяну Сергіївну, менеджера з питань регіонального розвитку департаменту координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ», з 05.03.2024 до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» в установленому порядку.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання про затвердження Порядку взаємодії при відчуженні майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, з метою врегулювання організаційних відносин, пов’язаних із відчуженням майна, що перебуває у власності АТ «НСТУ», затвердити Порядок взаємодії при відчуженні майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання про затвердження звітів за 2023 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи АТ «НСТУ» за 2023 рік;
2) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» за 2023 рік;
3) Звіт про обсяги виробництва власного продукту ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за 2023 рік;
4) Звіт з обсягів виробництва власного продукту для digital платформи АТ «НСТУ» за 2023 рік;
5) Звіт з обсягів розміщення власного продукту для digital платформи АТ «НСТУ» за 2023 рік.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

4.   Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків у структурних підрозділах, виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) внести з 05.03.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

5.   Обговорено питання про оренду майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 3, 7 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ» (від 14.12.2023 № 78, від 20.02.2024 № 19), Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:

1) встановити вартість орендної плати за користування рухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладення договору оренди рухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

Голова правління                                                Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління                                                   Дмитро КОЗЛОВ

Член правління                                                   Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління                                                   Андрій ТАРАНОВ

Член правління                                                   Марія ФРЄЙ

Член правління                                                   Дмитро ХОРКІН