Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №413

Лютий 05, 2024

ПРОТОКОЛ № 413
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

05.02.2024                                                                                                                               м. Київ, вул. Хрещатик, 26
15 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління.

 

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування телевізійних проєктів дирекції телебачення.

 

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за IV квартал 2023 року та Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за 2023 рік.

2. Про затвердження Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2024 рік.

3. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо ліцензіатів та умов ліцензій на мовлення.

4. Про затвердження Порядку регламентації та застосування ключових показників ефективності в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

5. Про затвердження Вартості прав на використання об’єктів прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії), що належать АТ «НСТУ», для  юридичної особи «Cornelsen Verlag».

6. Про затвердження Вартості прав на використання адаптованої (озвученої) українською мовою версії аудіовізуальних творів (програм).

7. Про схвалення доопрацьованих Пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

8. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за IV квартал 2023 року та Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за 2023 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360 (у редакції рішення правління від 21.08.2023 № 387), затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за IV квартал 2023 року;

2) Звіт про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за 2023 рік.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання про затвердження Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2024 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині трансляції телеканалів та радіоканалів затвердити План обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2024 рік, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо ліцензіатів та умов ліцензій на мовлення.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 60 Закону України «Про медіа», статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12, статті 17 Закону України «Про суспільні медіа України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи лист Концерну РРТ від 18.12.2023 № 3891/11‑7:

1) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензій у зв’язку зі зміною технічних характеристик у частині вилучення каналів аналогового звукового мовлення із ліцензій на мовлення (ідентифікатор у Реєстрі L11-01052, позивні: «Українське радіо»; ідентифікатор у Реєстрі L11-01064, позивні: «Радіо «Промінь»; ідентифікатор у Реєстрі L11-01063, позивні: «Радіо «Культура») згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю дирекції маркетингу та комунікацій (О. Мельник) після прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішень згідно з підпунктом 1 цього пункту забезпечити інформування суспільства про прийняті зміни.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання про затвердження Порядку регламентації та застосування ключових показників ефективності в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України», Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція), на виконання пункту 81 Плану заходів за результатами проведення початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.02.2021 № 234 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 09.01.2023 № 356), пункту 6 Плану заходів щодо виконання Рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2022, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 01.03.2023 № 161, з метою визначення процедури встановлення ключових показників ефективності в АТ «НСТУ» затвердити Порядок регламентації та застосування ключових показників ефективності в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

5. Обговорено питання про затвердження Вартості прав на використання об’єктів прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії), що належать АТ «НСТУ», для  юридичної особи «Cornelsen Verlag».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 26.01.2024 № 42, запиту від юридичної особи «Cornelsen Verlag» від 22.12.2023 № 2875/10, затвердити Вартість прав на використання об’єктів прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Cornelsen Verlag», що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

6. Обговорено питання про затвердження вартості прав на використання адаптованої (озвученої) українською мовою версії аудіовізуальних творів (програм).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про авторське право та суміжні права», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 02.02.2024 № 43, з метою укладання ліцензійного договору між юридичною компанією «DR Emil Holms Kanal 20» та АТ «НСТУ» на отримання на безоплатній основі невиключних майнових прав на публічне сповіщення аудіовізуальних творів (програм) під назвою: «Дикі та дивовижні тварини», «Їжачок» на телеканалах АТ «НСТУ» затвердити вартість прав на використання адаптованої (озвученої) українською мовою версії аудіовізуальних творів (програм) під назвою: «Дикі та дивовижні тварини», «Їжачок» у розмірі 50 % від вартості надання послуг з адаптації (озвучення) аудіовізуального твору сторонніми особами для юридичної компанії «DR Emil Holms Kanal 20».

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

7. Обговорено питання про схвалення доопрацьованих Пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, на виконання листа Держкомтелерадіо від 05.02.2024 № 367/29/6-1:

1) схвалити доопрацьовані Пропозиції використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік, що додаються (далі – Пропозиції);

2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання до Держкомтелерадіо схвалених відповідно до підпункту 1 цього пункту Пропозицій.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

8. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 3, 7 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:

1) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладення договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;

2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів та додатка 2 до цього протоколу для прийняття рішення.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

Голова правління               

підпис                   

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

підпис

 

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

підпис

 

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

підпис

 

Марія ФРЄЙ