Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага голови та членів правління АТ «НСТУ» за січень 2024 року

Лютий 02, 2024

(ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

Розмір посадового окладу голови та членів правління АТ «НСТУ» встановлюється Наглядовою радою АТ «НСТУ» у відповідних контрактах. 

До структури оплати праці голови правління у січні 2024 року входять: заробітна плата по окладу, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, основна та додаткова відпустка.

Загальний обсяг виплачених у січні коштів голові правління АТ «НСТУ» після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 228 633, 89 грн. 

До структури оплати праці у січні 2024 року п’яти членів правління входять: заробітна плата по окладу, основна відпустка, відрядження, робота у святкові та вихідні дні.

Загальний обсяг виплачених у січні коштів членам правління АТ «НСТУ» за місцем роботи після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 826 701, 24 грн.