Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №412

Січень 29, 2024

ПРОТОКОЛ № 412
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

29.01.2024                                                                                                                                          м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності;
Скибінська О.О., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.

 

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Розцінок на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації в ефірі теле- та радіоканалів і цифрових платформ АТ «НСТУ».

2. Про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024.

3. Про внесення змін до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ».

4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

5. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

6. Про схвалення Пропозицій до проєкту зміненого Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024 рік.

7. Про схвалення Пропозицій до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2023 рік.

8. Про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

9. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про затвердження Розцінок на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації в ефірі теле- та радіоканалів і цифрових платформ АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою виконання Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 18.11.2023 № 404:

1) затвердити Розцінки на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації в ефірі теле- та радіоканалів і цифрових платформ АТ «НСТУ», що додаються (далі – Розцінки);

2) визнати такими, що втратили чинність, пункт 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 28.12.2021 № 286 та відповідний додаток до зазначеного рішення правління АТ «НСТУ»;

3) установити, що Розцінки набирають чинності з дня затвердження та застосовуються з 01.01.2024.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 2.3 розділу 2 Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.08.2023 № 388, з метою організації та проведення голосування під час фіналу національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024 затвердити Правила голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024, що додаються.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання про внесення змін до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.6 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), з урахуванням Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 18.12.2023 № 404, з метою підвищення ефективності роботи працівників департаменту з комерційної діяльності та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ»:

1) внести зміни до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2022 № 290 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) установити, що Зміни застосовуються з 01.02.2024.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), пункту 4 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 № 80 (додаток 11 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків у структурних підрозділах, виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1)   затвердити з 01.02.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2)   дирекції регіонального мовлення, дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положень про дирекції / положень про структурні підрозділи в складі дирекцій;

3)   голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

5. Обговорено питання про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.22 № 354) (зі змінами), Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, з метою проведення списання нематеріальних активів АТ «НСТУ», які обліковується на балансі АТ «НСТУ»:

1)   списати нематеріальні активи АТ «НСТУ» згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 29.01.2024 № 470, що додається;

2)   члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

6. Обговорено питання про схвалення Пропозицій до проєкту зміненого Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015  № 205 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»:

1) схвалити Пропозиції до проєкту зміненого Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024 рік, що додаються (далі – Пропозиції);

2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалених Пропозицій та подальше їх затвердження в установленому порядку.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

7. Обговорено питання про схвалення Пропозицій до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2023 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, та з урахуванням листа Держкомтелерадіо від 04.01.2024 № 37/32/6-1:

1)   схвалити Пропозиції до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2023 рік, що додаються (далі – Пропозиції);

2)   члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

8. Обговорено питання про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ», схвалити такі, що додаються:

1) Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік між філіями АТ «НСТУ»;

2) Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філію АТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція»;

3) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

9. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:

1)   встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;

2)   департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

Голова правління               

підпис               

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

підпис

 

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

підпис

 

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

підпис

 

Марія ФРЄЙ