Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» № 82

Грудень 21, 2023

Протокол № 82
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

 

21 грудня 2023 року                                                                                                       м. Київ, вул. Хрещатик, 26
13:00

Присутні:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради;
7. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
9. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради;
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.

Відсутні:

1. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради.

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фрєй, членкиня правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальниця служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Володимир Проценко, директор антикорупційного департаменту АТ «НСТУ»; Вадим Семенець, директор департаменту управління активами АТ «НСТУ»; Володимир Шейко, художній керівник творчого об’єднання – головний диригент симфонічного оркестру АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

 

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 13 (тринадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про План роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2024 рік.
2. Про планування роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік.
3. Про внесення змін до Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ».
4. Про затвердження нових положень про комітети Наглядової ради АТ «НСТУ».
5. Про затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.
6. Про зміну умов оплати праці працівників АТ «НСТУ».
7. Про обрання оцінювача майна АТ «НСТУ».
8. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Наглядової ради АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 13
(Д. Ананьєв, Л. Березовська, Н. Гарач, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

До засідання долучилися Євген Глібовицький і Катерина Батенко. На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Про План роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що відповідно до вимог законодавства корпоративний секретар готує, а Наглядова рада затверджує План роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на наступний рік. На початку 2024 року Наглядова рада розгляне Звіт корпоративного секретаря за 2023 рік, який є частиною звіту про корпоративне управління, а також складовою частиною річного звіту емітента цінних паперів.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 4.1 розділу IV Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» затвердити План роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 1).

Голосування:
За – 15
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Про планування роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» детально опрацював Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Наталію Степанову з інформацією, що Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік складено з урахуванням завдань Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки. Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» включає: аудит маркетингу; аудит управління персоналом та системи оплати праці центральної дирекції АТ «НСТУ»; аудит фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» (вибірковим методом); аудит управління необоротними матеріальними активами АТ «НСТУ», забезпечення охорони приміщень, будівель та споруд. Стратегічні напрями служби внутрішнього аудиту з 2025 року: фінансовий аудит центральної дирекції за елементами доходів / витрат; аудит фінансово-господарської діяльності центрів регіонального виробництва; аудит корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками та комплаєнсу; операційні аудити.

Бюджет служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік складено з урахуванням завдань Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік та фінансового плану АТ «НСТУ» на 2024 рік. Бюджет служби внутрішнього аудиту включає: фонд оплати праці; планові витрати на відрядження працівників; план навчання з підвищення кваліфікації працівників; технічне забезпечення.

Наталія Степанова зауважила, що бюджет складений без зміни посадових окладів головних та провідних аудиторів служби внутрішнього аудиту, що не відповідають розміру заробітних плат аудиторів на ринку праці відповідно до звіту консалтингової компанії E&Y «Загальногалузевий огляд заробітних плат та компенсацій – 2022».

З метою здійснення планових відряджень працівників служби внутрішнього аудиту для проведення планових перевірок фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» у 2024 році служба внутрішнього аудиту потребує забезпечення ноутбуками (3 шт.). Крім того, для зберігання електронних матеріалів аудиту необхідні жорсткі диски місткістю 1-2 ТБ.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 2);

2. Затвердити бюджет служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 3).

Голосування:
За – 15
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Про внесення змін до Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» (далі – Комітет) були опрацьовані пропозиції щодо внесення змін до Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ» запропоновані корпоративним секретарем АТ «НСТУ». Зокрема, до Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ» були внесені зміни щодо заміни назви етапу «самооцінювання» членів правління на «анкетування», технічна правка до анкети самооцінювання (вилучено графу для балів) та вилучено пункт, який передбачав здійснення аналізу анкет корпоративним секретарем.

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет опрацював зміни до Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх внести.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпунктів 3, 4, 13 пункту 8 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, внести зміни до Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ», виклавши його в новій редакції (додаток 4).

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

 

4. Про затвердження нових положень про комітети Наглядової ради АТ «НСТУ»

4.1. Розгляд Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що на засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» (далі – Комітет) було опрацьовано проєкт нового Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ». Комітет рекомендує Наглядовій раді затвердити нове Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Затвердити Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 5), установивши, що пункт 2.2 цього Положення набирає чинності не раніше дати обрання нового складу Наглядової ради АТ «НСТУ».

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.10.2019 № 36 (зі змінами).

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

 

4.2. Розгляд Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт нового Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 33 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Затвердити Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 6), установивши, що пункт 2.2 цього Положення набирає чинності не раніше дати обрання нового складу Наглядової ради АТ «НСТУ»;

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.10.2019 № 36 (зі змінами).

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

 

5. Про затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що пріоритетами компанії у 2023 році були: доступність, безпека, безперебійність, а у 2024 році це: новини, регіони, виробництво. Напрями розвитку на 2024 рік це: розвиток інформаційного мовлення, розвиток виробництва контенту для задоволення культурних та освітніх потреб, початок побудови національної інформаційної мережі. Базовий стратегічний показник для компанії – рівень довіри серед аудиторії Суспільного до новин Суспільного не нижче 75%. Стратегічне завдання на 2024 рік: Суспільне розвиває напрями виробництва історичного, культурно-мистецького, освітнього, дитячого й спортивного контенту. У 2024 році планується виготовити таку кількість проєктів: 24 історичних, 44 культурно-мистецьких, 10 освітніх, 3 дитячі, 37 спортивних проєктів. Друге стратегічне завдання: бренд Суспільного відомий більшості українців завдяки стійкій системі ідентифікації медіа-активів. Ця система враховує розмаїття суспільства та типів контенту, які його обслуговують. Ключовий результат цього стратегічного завдання: перша згадка як джерела інформації – не менш ніж 4%; впізнаваність бренду Суспільного (з підказкою) – не менш ніж 70%; споживання бренду Суспільного (з підказкою) – не менш ніж 45%. Наступне стратегічне завдання: Суспільне розширює технічне покриття, канали комунікацій та вдосконалює зручність доступу різноманітних аудиторій до контенту. Ключовий результат – розширено технічне покриття радійних медіа-активів Суспільного: «Українське радіо» – 100%; «Радіо «Культура» – усі обласні центри (крім тимчасово окупованих); «Радіо «Точка» – інтернет-покриття, м. Київ, прифронтові території. Стратегічне завдання: Суспільне створює контент у копродукції з європейськими суспільними мовниками, обмінюючись кращими індустріальними практиками. У 2024 році планується підписати щонайменше один контракт щодо копродукції. План надходжень: від оренди – 13,15 млн грн; від реклами та спонсорства – 23,18 млн грн; від продажу прав, монетизації діджитал та інші доходи – 4,86 млн грн; підписання нових контрактів з донорської підтримки – 4,5 млн дол. США.

Микола Чернотицький додав, що необхідно внести редакційну правку до Річного плану діяльності, адже завдання щодо технічного покриття «Радіо «Промінь» усіх обласних центрів вже виконано.

ВИСТУПИЛИ:

Світлана Остапа з пропозицією додати до пункту 3 Річного плану діяльності АТ «НСТУ», що Суспільне забезпечує страхування працівників.

Дмитро Козлов з інформацією, що страхування надається працівникам, які виїжджають з редакційними завданнями на лінії зіткнення або на небезпечні території. Для всіх працівників забезпечити страхування наразі немає можливості. Щодо страхування працівників, які виїжджають у небезпечні зони, то це завдання буде прописано в Річному плані діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.

Світлана Остапа з пропозицією додати до розділу «Маркетинг та комунікації» завдання щодо відзначення 100-річчя Українського радіо.

Пропозицію підтримано.

В обговоренні взяли участь: Д. Козлов, М. Чернотицький, В. Міський, О. Харченко, А. Таранов, Д. Хоркін, В. Козак.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 12 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 15 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік, з урахуванням доповнень та технічної правки, та доручити правлінню АТ «НСТУ» оприлюднити його на офіційному сайті АТ «НСТУ» (додаток 7).

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

 

6. Про зміну умов оплати праці працівників АТ «НСТУ»

6.1. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ» в частині зміни грейдів для окремих посад, вніс доповнення та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

Дмитра Козлова з інформацією, що правління у зв’язку зі зміною організаційної структури компанії, встановленням нових пріоритетних напрямів роботи й відповідною переоцінкою посад, а також з метою приведення у відповідність до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» назв посад внесло на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» пропозиції щодо внесення змін до розділу IV Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ». У зв’язку зі значною плинністю кадрів та великою різницею (порівняно з ринком праці) в оплаті праці працівників творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» (далі – ТВО «Музика»), для збереження колективу правління підготувало зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ». У разі затвердження їх Наглядовою радою вони будуть введенні в дію з 16 січня 2024 року.

Світлану Остапу з інформацією, що внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ» стосується не тільки працівників ТВО «Музика», а й посади корпоративного секретаря. Необхідність зміни грейду для посади корпоративного секретаря виникла у зв’язку зі змінами статусу посади корпоративного секретаря, зокрема віднесенням Законом України «Про акціонерні товариства» посади корпоративного секретаря до посадових осіб товариства, нових обов’язків, а також закріпленням на законодавчому рівні додаткових вимог до цієї посади.

В обговоренні взяли участь: М. Чернотицький, В. Міський, Л. Березовська, Є. Глібовицький, М. Кречетов, Л. Малазонія.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами) (додаток 8).

Голосування:
За – 13
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 1 (Л. Березовська).
Рішення прийнято.

 

6.2. Про внесення змін до умов трудового договору корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що у зв’язку зі зміною грейду Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» затвердив нову оцінку посади корпоративного секретаря АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді внести зміни до умов його трудового договору в частині розміру оплати праці.

В обговоренні взяли участь: Л. Березовська, В. Міський, Є. Глібовицький, Л. Малазонія, М. Кречетов, Д. Козлов, О. Харченко, О. Павліченко, М. Чернотицький.

ВИРІШИЛИ:

1) Відповідно до частини третьої статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 1.6 розділу I Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ», пункту 8.1 трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ» затвердити зміни до пункту 5.2 умов трудового договору з корпоративним секретарем, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, у частині розміру оплати праці (додаток 9).

2) Уповноважити голову правління АТ «НСТУ» підписати додаткову угоду до трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ» з урахуванням затверджених Наглядовою радою змін.

Голосування:
За – 11
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). Проти – 2 (Л. Березовська, Л. Малазонія). Утрималися – 2 (Н. Гарач, О. Харченко).
Рішення прийнято.

 

7. Про обрання оцінювача майна АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Семенця з інформацією, що з метою визначення розміру відхилень залишкової вартості майна (групи активів «Будівлі та споруди») від їхньої справедливої вартості АТ «НСТУ» замовила звіт щодо аналізу динаміки цін на ринку нерухомості України за 2023 рік. Згідно з даними, що містяться у звіті, АТ «НСТУ» необхідно провести оцінку об’єктів інвестиційної нерухомості із залученням незалежного оцінювача. Після проведених переговорів з компаніями-оцінювачами було отримано 5 комерційних пропозицій. Ціна послуги варіюється від 49,4 тис. грн до 60,0 тис. грн, термін проведення оцінки – від 5 до 23 робочих днів. Усі компанії, які надали пропозиції, мають великий досвід роботи, солідний пул клієнтів, яким раніше надавалися послуги з оцінки майна, досвід узгодження звітів із провідними міжнародними аудиторськими компаніями, партнерів у регіонах, а також усі необхідні ліцензії на проведення оцінки. З огляду на це пропонується обрати оцінювача, який запропонував найменшу ціну та об’єктивно найкоротший строк проведення оцінки, – це ТОВ «УСК-Консалтинг».

В обговоренні взяли участь: В. Міський, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 22 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 26 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:

1. Обрати ТОВ «УСК-Консалтинг» оцінювачем майна для проведення незалежної експертної оцінки майна АТ «НСТУ».

2. Встановити розмір оплати послуг компанії-оцінювача – 49 400 грн.

3. Затвердити Умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки майна (додаток 10).

4. Доручити правлінню АТ «НСТУ» підписати договір з оцінювачем майна ТОВ «УСК-Консалтинг» з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

 

8. Різне

Катерина Поливач поінформувала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» встановив строки проведення оцінювання правління. Зокрема, з 22.12.2023 року по 22.01.2024 року відбуватиметься анкетування голови та членів правління; з 22.12.2023 року по 28.02.2024 року – оцінювання голови та членів правління, а також правління як колегіального органу.

Інформацію взято до відома.

Микола Чернотицький поінформував про причини перенесення строків виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту, наданих за результатами проведених аудитів. Виконання частини рекомендацій було призупинено у 2022 році, тож виникла необхідність перенесення строків їх виконання. Наразі правління АТ «НСТУ» активно працює над виконанням рекомендацій служби внутрішнього аудиту. Найбільш проблемним є виконання рекомендації щодо автоматизації всіх бізнес-процесів у компанії.

Інформацію взято до відома.

Володимир Шейко подякував членам Наглядової ради за увагу до роботи творчих колективів, за пошук можливостей та втілення підтримки працівників ТВО «Музика». А також поінформував про творчі плани колективів на 2024 рік, зокрема, домовленості щодо організації концерту оркестру в Женеві під егідою ООН і гастрольного туру містами України до 100-річчя Українського радіо.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. План роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2024 рік.
2. Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік.
3. Бюджет Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік.
4. Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ» (нова редакція).
5. Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».
6. Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».
7. Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.
8. Зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ».
9. Зміни до умов трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ».
10. Умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки майна.

 

Голова Наглядової ради                                         Світлана ОСТАПА

 

 

Секретар Наглядової ради                                        Вадим МІСЬКИЙ