Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №402

Грудень 04, 2023

ПРОТОКОЛ № 402
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

04.12.2023                                                                                                                          м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Фрєй М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Жуковська І.С., директор департаменту новин дирекції інформаційного мовлення.

 

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1.   Обговорено питання внесення змін до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 31, 105 Кодексу законів про працю України, підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 3.11, 3.14 розділу 3 Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція) та у зв’язку з виробничою необхідністю:

1)   затвердити Зміни до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 17.08.2020 № 204, зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

2)   департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналу затверджених відповідно до підпункту 1 цього пункту Змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2.   Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків у структурних підрозділах та виробничою необхідністю, з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 04.12.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

В.о. голови правління        

підпис                    

 

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

підпис

 

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

підпис

 

Марія ФРЄЙ

Член правління

підпис

 

Дмитро ХОРКІН