Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №401

Листопад 27, 2023

ПРОТОКОЛ № 401
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

27.11.2023                                                                                                                                            м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Фрєй М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Гаврилюк Х.Ю., продюсер виконавчий дирекції інформаційного мовлення.

 

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2023 року та Звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2023 року.

2. Про затвердження Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про проведення повторного попереднього електронного аукціону без зниження стартової ціни.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2023 року та Звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2023 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (зі змінами), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для телевізійної платформи на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 06.03.2023 № 365 (у редакції  рішення правління АТ «НСТУ» від 26.06.2023 № 379), затвердити такі, що додаються:

1. Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2023 року;

2. Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2023 року.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання затвердження Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, підпункту 3 пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 02.10.2023 № 393 та з метою врегулювання внутрішніх організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду (найм) рухомого та нерухомого майна, що перебуває у власності АТ «НСТУ»:

1. затвердити Порядок взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Порядок), що додається;

2. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити виконання Порядку.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання проведення повторного попереднього електронного аукціону без зниження стартової ціни.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 33 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Держкомтелерадіо від 23.10.2023 № 63 «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, з метою проведення повторного попереднього електронного аукціону без зниження стартової ціни:

1) провести повторний попередній електронний аукціон без зниження стартової ціни згідно з додатком до цього протоколу;

2) скасувати як нереалізований пункт 4 додатка 4 до рішення правління АТ «НСТУ» від 06.11.2023 № 398;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

В.о. голови правління

       підпис

 

       Родіон КОЧУБЕЙ

 

 

Член правління

       підпис

 

       Дмитро КОЗЛОВ

 

 

Член правління

       підпис

 

       Марія ФРЄЙ

 

 

Член правління

       підпис

 

       Дмитро ХОРКІН