Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №390

Вересень 11, 2023

ПРОТОКОЛ № 390
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

11.09.2023                                                                                                                          м. Київ, вул. Хрещатик, 26
16 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Бондарук О.В., директор дирекції маркетингу та комунікацій;
Борщенко В.В., директор дирекції досліджень;
Гаврилюк Х.Ю., продюсер виконавчий дирекції інформаційного мовлення;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
Майоров Г.М., в.о. директора департаменту ризиків та комплаєнсу;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження звітів за ІІ квартал 2023 року. 
2. Про схвалення пропозиції набуття членства АТ «НСТУ» в міжнародній неприбутковій асоціації «ЕGTA – асоціації телевізійних та радіо сейлз-хаусів».
3. Про внесення змін до Політики управління правами інтелектуальної власності в АТ «НСТУ» та Положення про основні засади захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
4. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
5. Про оренду майна АТ «НСТУ».
6. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження звітів за ІІ квартал 2023 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням  Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (зі змінами), затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2023 року;

2) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2023 року.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Про схвалення пропозиції набуття членства АТ «НСТУ» в міжнародній неприбутковій асоціації «ЕGTA – асоціації телевізійних та радіо сейлз-хаусів».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 27, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою розвитку міжнародної співпраці та підвищення потенціалу компанії в галузі продажу телевізійної та радіореклами, що полягає в навчанні, обміні знаннями, прикладами найкращих практик, інструментами та системами рекламної індустрії задля побудови перспективного майбутнього для комерційних комунікацій у мінливому технологічному середовищі:

1. схвалити пропозицію набуття членства АТ «НСТУ» в міжнародній неприбутковій асоціації «ЕGTA – асоціації телевізійних та радіо сейлз-хаусів» (далі – Пропозиція), що додається;

2. департаменту закордонного співробітництва (Т. Сірук) забезпечити подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» схваленої на цьому засіданні Пропозиції.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Про внесення змін до Політики управління правами інтелектуальної власності в АТ «НСТУ» та Положення про основні засади захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою  приведення у відповідність внутрішніх документів АТ «НСТУ» до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та у зв’язку з втратою чинності Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:

1. внести зміни до пункту 2 розділу І Політики управління правами інтелектуальної власності в АТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), виключивши слова «Про телебачення і радіомовлення»;

2. затвердити Зміни до Положення про основні засади захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.05.2021 № 249 (зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:

1. затвердити з 11.09.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2. голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький), керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

5. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1. затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2. укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3. продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 3 до цього протоколу;

4. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД», «Закарпатська РД», «Полтавська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–3 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

6. Різне

Заслухано Звіт за результатами моніторингу виконання Плану заходів за результатами проведеної початкової оцінки ризиків AT «НСТУ» станом на 01.07.2023, що додається.

Інформацію взято до відома.

 

 

Голова правління

          підпис

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

          підпис

 

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

          підпис

 

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

          підпис

 

Марія ФРЄЙ

Член правління

          підпис          

 

Дмитро ХОРКІН