Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага голови та членів правління АТ «НСТУ» за серпень 2023 року

Вересень 04, 2023

(ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

Розмір посадового окладу голови та членів правління АТ «НСТУ» встановлюється Наглядовою радою АТ «НСТУ» у відповідних контрактах. 

До структури оплати праці голови правління у серпні 2023 року входять: заробітна плата по окладу, основна відпустка та надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Загальний обсяг виплачених у серпні коштів голові правління АТ «НСТУ» після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 244 106, 05 грн. 

До структури оплати праці у серпні 2023 року п’яти членів правління входять: заробітна плата по окладу, відрядження, основна та додаткова відпустка.

Загальний обсяг виплачених у липні коштів членам правління АТ «НСТУ» за місцем роботи після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 818 107, 14 грн.