ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Червень 28, 2023

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення правління АТ «НСТУ»

від 12.06.2023 № 377

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії
філії акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»

1.      Загальні положення

1.1.   Це Положення встановлює вимоги до претендентів, умови та порядок проведення процедури конкурсного відбору на посаду творчого керівника філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – філія) – шеф-редактора філії.

1.2.   У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

кандидат на посаду шеф-редактора філії (кандидат на посаду) – особа, яка пройшла попередній відбір претендентів;

конкурсна комісія – працівники АТ «НСТУ», які оцінюють професійні, освітньо-кваліфікаційні, морально-ділові якості кандидатів на посаду та після співбесід з кандидатами на посаду шляхом голосування обирають переможця конкурсного відбору. Склад конкурсної комісії затверджується наказом АТ «НСТУ». За необхідності до складу  конкурсної комісії можуть залучатись експерти, інші особи з правом дорадчого голосу.

Конкурсний відбір – процедура відбору кандидатів на посаду шеф-редактора філії, оцінювання їхніх професійних, освітньо-кваліфікаційних і морально-ділових якостей конкурсною комісією;

переможець конкурсного відбору – особа, яка пройшла попередній відбір претендентів та щодо якої ухвалено рішення конкурсної комісії про обрання переможцем конкурсного відбору;

попередній відбір претендентів – перша стадія конкурсного відбору, на якій представники дирекції інформаційного мовлення та департаменту кадрового адміністрування здійснюють відбір претендентів за поданими документами та обирають кандидатів на посаду;

претендент – особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду шеф-редактора філії та подала пакет документів, визначених пунктом 2.2 цього Положення.

2.      Вимоги до претендентів і кандидатів на посаду, умови та порядок проведення процедури конкурсного відбору

2.1.   Вимоги до претендентів і кандидатів на посаду:

 • вища освіта;
 • знання Закону України «Про суспільні медіа України», Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) (далі – Статут), іншого законодавства у сфері телерадіомовлення, Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки, Редакційного статуту АТ «НСТУ» та Редакційних засад інформаційного мовлення АТ «НСТУ»;
 • досвід роботи зі створення мультимедійного контенту для різних платформ (радіо, ТБ, цифрові платформи) на керівних посадах (продюсер виконавчий / керівник проєкту / головний редактор) не менш ніж три роки;
 • відсутність судимостей і відкритих кримінальних проваджень.

2.2.   Для участі в конкурсному відборі претендент подає до АТ «НСТУ» в паперовому вигляді (особисто або поштовим відправленням) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (а також скановані копії на електронну адресу: konkurs@suspilne.media) такі документи:

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
 • копії документів про освіту (дипломи й додатки до них);
 • копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 • копію відповідного військово-облікового документа, який подається військовозобов’язаним у вигляді копій усіх заповнених сторінок;
 • мотиваційний лист у довільній формі;
 • резюме в довільній формі із зазначенням контактної інформації (телефон, електронна пошта);
 • витяг / довідку (розширену), виданий(-у) Міністерством внутрішніх справ України для надання фізичним особам відомостей про притягнення (непритягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;
 • витяг / довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • портфоліо з реалізованими на керівних посадах проєктами (з показниками ефективності) та/або із власними журналістськими матеріалами;
 • рекомендації та інші документи (на власний розсуд);
 • супровідний лист;
 • згоду на обробку персональних даних.

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.

2.3.   Приймання документів триває 15 робочих днів із дня публікації оголошення про конкурсний відбір на офіційному вебсайті АТ «НСТУ».

2.4.   В оголошенні зазначаються такі відомості:

 • найменування та місцезнаходження філії АТ «НСТУ»;
 • строк і місце (електронна адреса) для приймання документів на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок;
 • перелік документів, що подаються претендентом, і вимоги щодо їхнього оформлення.

2.5. Працівники/посадові особи дирекції інформаційного мовлення, департаменту кадрового адміністрування, члени/членкині конкурсної комісії вживають заходи щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, не вчиняють дій та не приймають рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

2.6.   Після завершення строку приймання заявок від претендентів представники дирекції інформаційного мовлення та департаменту кадрового адміністрування здійснюють попередній відбір претендентів і визначають кандидатів на посаду або відмовляють у подальшій участі в конкурсному відборі. За результатами опрацювання заявок від претендентів департамент кадрового адміністрування готує відповідні листи та надсилає електронною поштою всім претендентам.

2.7.   Усі кандидати на посаду запрошуються на співбесіди до конкурсної комісії. Інформацію про дату й місце проведення засідання конкурсної комісії їм повідомляють електронною поштою представники департаменту кадрового адміністрування.

2.8.   Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії забезпечується департаментом організаційної роботи.

2.9.   Організаційною формою діяльності комісії є засідання.

2.10. Під час співбесід конкурсна комісія заслуховує по черзі всіх кандидатів на посаду та оцінює їхні професійні й освітньо-кваліфікаційні якості.

2.11. За необхідності може бути проведена додаткова співбесіда з окремими кандидатами на посаду відповідно до рішення конкурсної комісії.

2.12. За результатами співбесід, обговорення, оцінювання конкурсна комісія шляхом голосування ухвалює рішення про обрання переможця конкурсного відбору. Рішення конкурсної комісії приймаються у формі протоколів, які підписують присутні члени конкурсної комісії. Протоколи засідання конкурсної комісії формуються секретарем. Облік і зберігання протоколів конкурсної комісії забезпечується департаментом організаційної роботи. Протоколи конкурсної комісії зберігаються в матеріалах відповідного протоколу правління АТ «НСТУ».

2.13. Рішення конкурсної комісії ухвалюється не пізніше ніж на 30-й календарний день, починаючи з дня завершення приймання документів.

2.14. Враховуючи результати роботи конкурсної комісії, дирекція інформаційного мовлення ініціює в порядку, визначеному внутрішніми документами AT «НСТУ», розгляд питання про призначення в установленому порядку переможця конкурсного відбору на посаду шеф-редактора філії згідно зі Статутом.

2.15. Рішення правління АТ «НСТУ» є підставою для укладення строкового трудового договору між АТ «НСТУ» та переможцем конкурсного відбору.

2.16. Строковий трудовий договір з переможцем конкурсного відбору строком на 1 рік укладається протягом 30 календарних днів із дня ухвалення рішення правлінням АТ «НСТУ». Строковий трудовий договір може бути продовжений на строк до 2 років, проте загальний строк строкового трудового договору не може перевищувати 3 років. Після спливу 3-річного строку роботи особа має право брати участь у новому конкурсі на цю посаду.

2.17. Інформація про результати роботи конкурсної комісії публікується на офіційному вебсайті АТ «НСТУ».

2.18. Якщо за результатами конкурсного відбору рішення конкурсної комісії про обрання переможця не ухвалено, оголошується повторний конкурсний відбір відповідно до вимог цього Положення.

 

 

Продюсер виконавчий
дирекції інформаційного мовлення
      підпис             Христина ГАВРИЛЮК

 

Т.в.о. головного продюсера
регіонального мовлення
дирекції регіонального мовлення
          підпис                 Артем ШЕЛКОВИЙ