Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №366

Березень 13, 2023

ПРОТОКОЛ № 366
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

13.03.2023                                                                                                                                            м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Лесняк М.В., директор департаменту стратегічного маркетингу;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про звільнення менеджерів філій філій АТ «НСТУ».
2. Про звільнення від виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».
3. Про внесення змін до Положення про департамент стратегічного маркетингу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання звільнення менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пунктів 1.5, 7.2, 8.1 строкових трудових договорів (зі змінами) з менеджерами філій філій АТ «НСТУ» та у зв’язку із закінченням дії строкових трудових договорів:

1. звільнити 12.05.2023 Веселова Антона Вікторовича з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД»;
2. звільнити 15.05.2023 Поляковського Мирослава Миколайовича з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД».

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання звільнення від виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з необхідністю виконання обов’язків за вакантною посадою головного продюсера регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення АТ «НСТУ» звільнити від виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» на період з 13.03.2023 по 12.06.2023 Шелкового Артема Валерійовича, продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання про внесення змін до Положення про департамент стратегічного маркетингу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, рішення правління АТ «НСТУ» від 30.11.2022 № 349 та у зв’язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити Зміни до Положення про департамент стратегічного маркетингу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.03.2020 № 181 (далі – Зміни), що додаються;
2) департаменту стратегічного маркетингу (М. Лесняк) у місячний строк забезпечити розроблення і затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи в складі департаменту стратегічного маркетингу, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

Голова правління 

                            підпис                                  

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

                           підпис                                 

 

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

                           підпис                                 

 

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

                           підпис                                 

 

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

                           підпис                                 

 

Марія ФРЄЙ

Член правління

                           підпис                                 

 

Дмитро ХОРКІН