Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №305

Квітень 13, 2022

ПРОТОКОЛ № 305
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

13.04.2022                                                                                                                                                             м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Платформи бренду та дизайн-системи бренду Суспільного мовника (АТ «НСТУ»).

2. Про затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Платформи бренду та дизайнсистеми бренду Суспільного мовника (АТ «НСТУ»).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення», пунктів 66, 84, підпунктів 2, 3 пункту 135 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням підпункту 1 пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.07.2021 № 256, на виконання пункту 3 розділу «Стратегічний маркетинг» блоку 1 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого протоколом засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 2 23.12.2021 № 66, та з метою поліпшення ефективності просування та позиціонування бренду АТ «НСТУ»:

1) затвердити Платформу бренду та дизайн-системи бренду Суспільного мовника (АТ «НСТУ») (далі – бренд Суспільного), що додається;
2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання до Укрпатенту заяв щодо реєстрації торговельних марок та отримання свідоцтв на торговельні марки, визначені згідно із затвердженим брендом Суспільного;
3) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв про переоформлення ліцензій на мовлення у зв’язку із зміною логотипів каналів мовлення АТ «НСТУ»;
4) установити, що перехід на бренд Суспільного здійснюється після внесення відповідних змін до ліцензій на мовлення АТ «НСТУ»;
5) департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю (О. Бондарук) після внесення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення змін до ліцензій на мовлення забезпечити інформування суспільства щодо змін логотипів каналів мовлення та платформ АТ «НСТУ»;
6) визнати таким, що втратив чинність, підпункт 2 пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.07.2021 № 256 після переходу на бренд Суспільного;
7) члену правління АТ «НСТУ» А. Таранову вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо переходу на бренд Суспільного на каналах мовлення та платформах АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Указу Президента України від 14.03.2022 № 133 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»:

1) затвердити Порядок проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ» (далі – Порядок), що додається;
2) установити, що Порядок має тимчасовий характер, діє до припинення чи скасування воєнного стану в Україні та 60 днів після його припинення чи скасування;
3)зупинити дію таких внутрішніх документів АТ «НСТУ» на період дії Порядку:
   Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних творів юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – підприємцями, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (зі змінами);
   Порядку проведення мистецьких конкурсів на створення (виробництво) аудіо-, аудіовізуальних і літературних творів для дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» та на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами підприємцями, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.03.2020 № 180 (зі змінами); Порядку проведення мистецьких конкурсів управлінням «Координаційний центр мовлення національних меншин» для виробництва (створення) аудіо-, аудіовізуальних і літературних творів для всіх платформ AT «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.07.2021 № 258;
   Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією регіонального мовлення з відбору ідей творчих проєктів у сфері креативної індустрії з метою виробництва / створення / закупівлі для регіональних телеканалів AT «НСТУ» в сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.08.2021 № 262; Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення AT «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 10.03.2020 № 178 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.02.2022 № 292).

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Голова правління         підпис         Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління            підпис         Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління            підпис         Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління            підпис         Дмитро КОЗЛОВ
Член правління            підпис         Андрій ТАРАНОВ
Член правління            підпис         Дмитро ХОРКІН