Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №292

Лютий 14, 2022

ПРОТОКОЛ № 292
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

14.02.2022                                                                                                                                                            м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:
   
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Таранов А.В., член правління;
7. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку — головний бухгалтер;
Полос Н. М., директор департаменту кадрового адміністрування;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Недзельський С.П., заступник директора департаменту розвитку проєктів дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів.
2. Про призначення на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ». 
3. Про звільнення продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».
4. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД», призначення на посади продюсерів філій філій АТ «НСТУ».
5. Про оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».
6. Про списання дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною.
7. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення  прийнято.


Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 13, 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою врегулювання виробничих процесів, внести зміни до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.03.2020 № 178 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається. 

Голосували: за – 7, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

2.Обговорено питання призначення на посади менеджерів філій АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії  акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» (протокол від 01.02.2022 № 24): 
1) призначити з 19.02.2022 Гетманчук Людмилу Миколаївну менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД» строком на 1 рік; 
2)  призначити з 19.02.2022  Хому Людмилу Романівну менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» строком на 1 рік; 
3) призначити з 19.02.2022 Кійко Юрія Федоровича менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» строком на 1 рік; 
4) призначити з 19.02.2022 Коленову Євгенію Ігорівну менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» строком на 1 рік; 
5) призначити з 19.02.2022 Усову Ольгу Валеріївну менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» строком на 1 рік.

Голосували: за – 7, проти – 0. 
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання звільнення продюсера філії філії АТ «НСТУ»  «Запорізька РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.2, 8.1 строкового трудового договору (зі змінами) з продюсером філії філії АТ «НСТУ», з урахуванням пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 07.02.2022 № 291 та у зв’язку із закінченням дії строкового трудового договору, звільнити 10.04.2022 Андреєву Наталію Миколаївну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».

Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення  прийнято.

4. Обговорено питання про увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД», призначення на посади продюсерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206 (зі змінами)), з урахуванням рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера філії філії АТ «НСТУ» (протокол від 03.02.2022 № 25): 
1) увільнити 18.02.2022 Клименка Дмитра Віталійовича, фахівця управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» від  тимчасового виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД»;
2) призначити з 19.02.2022 Клименка Дмитра Віталійовича продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» строком на 1 рік; 
3) призначити з 19.02.2022 Биндас Зоряну Юріївну продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» строком на 1 рік; 
4) призначити з 19.02.2022 Тімкову Любов Степанівну продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» строком на 1 рік; 
5) призначити з 19.02.2022 Баніну Олену Анатоліївну продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» строком на 1 рік; 
6) призначити з 19.02.2022 Лоцмана Костянтина Анатолійовича продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД» строком на 1 рік; 
7)  голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1-6 цього рішення. 

Голосували: за – 7, проти – 0. 
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016  № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206, (зі змінами)), з урахуванням пункту 3 цього протоколу оголосити з 09.03.2022:
1) конкурсний відбір на посаду продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД»;
2) члену правління (Р. Кочубей) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедур конкурсного відбору на посаду продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».

Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення  прийнято.

6. Обговорено питання списання дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 14, 134 Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 пункту 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016  № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08. 2020 № 737), Облікової політики АТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (зі змінами), Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської  та кредиторської заборгованості акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.07.2020 № 199, та з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності АТ «НСТУ», з урахуванням протоколу інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною і пропонується до списання від 17.12.2021, прийняти рішення про списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною, згідно з переліком, визначеним у додатку до цього протоколу.

Голосували: за – 7, проти – 0. 
Рішення прийнято. 


7.Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.01.2022 № 67, пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231, Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», погодженого протоколом засідання Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «НСТУ» від 14.01.2021 № 26:
1) внести з 15.02.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2021 № 286 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Кропивницька РД», «Харківська РД», «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ», забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення  прийнято.


Голова правління             підпис            Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                підпис            Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                підпис            Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                підпис            Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                підпис            Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                підпис            Андрій ТАРАНОВ
Член правління                підпис            Дмитро ХОРКІН