Оприлюднення інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага голови та членів правління АТ «НСТУ» за грудень 2021 року

Січень 01, 2022

(ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації») 

Розмір посадового окладу голови та членів правління АТ «НСТУ» встановлюється Наглядовою радою АТ «НСТУ» у відповідних контрактах. 

До структури оплати праці голови правління в грудні 2021 року входять заробітна плата по окладу, компенсація за роботу вихідні дні, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, премія. 

Загальний обсяг виплачених коштів голові правління АТ «НСТУ» після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 340 926,88 грн. 

До структури оплати праці у грудні 2021 року п’яти членів правління входять: заробітна плата по окладу, компенсація за роботу вихідні дні, оплата праці за дні у відрядженні, відпускні, премія.

Загальний обсяг виплачених коштів членам правління АТ «НСТУ» за місцем роботи після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 1 275 830,57 грн.