Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №285

Грудень 20, 2021

ПРОТОКОЛ № 285
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

20.12.2021                                                                                                                                                     м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:
   

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Бут І.М., директор департаменту тендерних процедур;
Полос Н. М., директор департаменту кадрового адміністрування;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Лисак А.В., начальник управління комплаєнс;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.

Порядок денний засідання

1. Про  затвердження Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Методики оцінювання комплаєнс-ризиків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про затвердження Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів та видатків на трансляцію телерадіопрограм за рахунок фінансової підтримки АТ «НСТУ» у 2022 році.
4. Про звільнення менеджерів філій філій АТ «НСТУ».
5. Про звільнення продюсерів філій філій АТ «НСТУ».
6. Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій  АТ «НСТУ».
7. Про оголошення конкурсного відбору на посади продюсерів філій філій  АТ «НСТУ».
8. Про продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД». 
9. Про внесення змін до структури та штатного розпису  АТ «НСТУ» на 2021 рік.
10. Про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2021 рік.
11. Про визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
12. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні  2021 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), та у зв’язку зі змінами у структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» на 2021 рік (рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280):
1) затвердити Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення), що додається;
2) установити, що Положення набирає чинності з дня затвердження та застосовується з 15.11.2021; 
3) визнати таким, що втратило чинність Положення про управління тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 28.10.2019 № 152 (зі змінами).

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Методики оцінювання комплаєнс-ризиків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи Політику комплаєнсу акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.10.2020 № 211, на виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.11.2020 № 47 (у редакції рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62), затвердити Методику оцінювання комплаєнс-ризиків в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається. 

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

    3. Обговорено питання затвердження Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів та видатків на трансляцію телерадіопрограм за рахунок фінансової підтримки АТ «НСТУ» у 2022 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою виконання завдань суспільного мовника, враховуючи Стратегію Національної суспільної телерадіокомпанії України 2020-2022 роки, затверджену рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 20.12.2019 (протокол № 38):
1) затвердити Розподіл обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів та видатків на трансляцію телерадіопрограм за рахунок фінансової підтримки АТ «НСТУ» у 2022 році (далі - Розподіл), що додається;
2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виробництво  творчих проектів відповідно до Розподілу.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

4. Обговорено питання звільнення менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.2, 8.1 строкових трудових договорів (зі змінами) з менеджерами філій філій АТ «НСТУ», з урахуванням пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 13.12.2021 № 284 та у зв’язку із закінченням дії строкових трудових договорів:

1)  звільнити 18.02.2022 Гетманчук Людмилу Миколаївну з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД»;
2)  звільнити 18.02.2022  Хому Людмилу Романівну  з посади менеджера філії філії   АТ «НСТУ» «Рівненська РД»;
3) звільнити 18.02.2022 Кійко Юрія Федоровича з посади менеджера філії філії  АТ «НСТУ» «Тернопільська РД»;
4) звільнити 18.02.2022  Коленову Євгенію Ігорівну з посади менеджера філії філії  АТ «НСТУ» «Харківська РД»;
5) звільнити 18.02.2022 Усову Ольгу Валеріївну з посади менеджера філії філії  АТ «НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР».

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання звільнення продюсерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.2, 8.1 строкових трудових договорів (зі змінами) з продюсерами філій філій АТ «НСТУ», з урахуванням пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 28.11.2021 № 281 та у зв’язку із закінченням дії строкових трудових договорів:

1)  звільнити 18.02.2022 Лоцмана Костянтина Анатолійовича з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД»;
2) звільнити 18.02.2022 Кас'яна Костянтина Сергійовича з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД»;
3) звільнити 18.02.2022 Биндас Зоряну Юріївну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД»;
4) звільнити 18.02.2022 Тімкову Любов Степанівну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР»;
5) звільнити 18.02.2022 Баніну Олену Анатолівну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД».

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

6. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016  № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.10.2017  № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), з урахуванням пункту 4 цього протоколу оголосити з 10.01.2022:

1) конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД»;
2) конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД»;
3) конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД»;
4) конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Харківська РД»;
5) конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР»;
6) члену правління (Р. Кочубей) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедур конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

 

7. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади продюсерів  філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016  № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206, зі змінами) з урахуванням пункту 5 цього протоколу оголосити з 10.01.2021:
1) конкурсний відбір на посаду продюсера філії філії АТ«НСТУ» «Волинська РД»;
2) конкурсний відбір на посаду продюсера філії філії АТ«НСТУ» «Житомирська РД»;
3) конкурсний відбір на посаду продюсера філії філії АТ«НСТУ» «Тернопільська РД»;
4) конкурсний відбір на посаду продюсера філії філії АТ«НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР»;
5) конкурсний відбір на посаду продюсера філії філії АТ«НСТУ» «Черкаська РД»;
6) члену правління (Р. Кочубей) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедур конкурсного відбору на посади продюсерів філій філій АТ «НСТУ». 

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

8. Обговорено питання продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти  7.2, 7.3, 8.1 строкового трудового договору (зі змінами) з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» Колісніченко Тетяною Сергіївною та проведену роботу:
1) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» Колісніченко Тетяною Сергіївною;
2) доручити голові правління (М. Чернотицький) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» Колісніченко Тетяною Сергіївною. 

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

9. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), з урахуванням Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2020-2021 роки (додаток 4 до протоколу Наглядової ради  АТ «НСТУ»  від 02.12.2019 № 37):
1) внести зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) установити, що зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік набирають чинності з дня затвердження та застосовуються з 01.01.2022; 
3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій філій АТ «НСТУ»  забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктами 1-2 цього пункту змін. 

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

10. Обговорено питання про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункт 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021-2026 роки (нова редакція), пункт 3 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради                      АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49, встановити Період преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2021 рік (додаток 1 до цього протоколу).

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

11. Обговорено питання визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278):

1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);
2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.

12. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні  2021 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3, додатку № 6 (зі змінами) до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пунктів 1.2, 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021-2026 роки (нова редакція)), додатку 1 до протоколу № 49 засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020, враховуючи пункт 10 цього протоколу та подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні  2021 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення  прийнято.


Голова правління                    підпис                      Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                        підпис                      Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                        підпис                      Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                        підпис                      Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                        підпис                      Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                        підпис                      Дмитро ХОРКІН