Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №284

Грудень 13, 2021

ПРОТОКОЛ № 284
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

13.12.2021                                                                                                                                   м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:    

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., виконавчий продюсер дирекції «Українське радіо»;
Єрмак М. О., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ; 
Карякіна А.О., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту; 
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.


Порядок денний засідання

1. Про увільнення від виконання обов’язків менеджера  філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ», покладання тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ».
2. Про продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами  філій філій АТ «НСТУ».
3. Про затвердження Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення -2022. 
4. Про внесення змін до штатного розпису  АТ «НСТУ» на 2021 рік.
5. Про затвердження стратегій платформ АТ «НСТУ». 
6. Про схвалення проєкту Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022-2025 роки. 
7. Про схвалення проєкту Річного плану АТ «НСТУ» на 2022 рік.
8. Про схвалення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039».
9. Про затвердження Політики інформаційної безпеки АТ «НСТУ». 
10. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято. 


Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання увільнення від виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ», покладання тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням рішення конкурсної комісії з відбору на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» (протокол від 18.11.2021 № 19) та у зв’язку з виробничою необхідністю: 
1) увільнити 14.12.2021 Димніч Наталію Дмитрівну, редактора управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ» від виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ»;
2) покласти тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ» на Фальчук Світлану Ігорівну, менеджера напряму з фінансових питань фінансово – господарського управління бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» з 15.12.2021 до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ» в установленому порядку.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 7.2, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів (зі змінами) з менеджерами філій філій АТ «НСТУ»: 
1) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД» Гетманчук Людмилою Миколаївною. 

Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.

2) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» Хома Людмилою Романівною.

Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.

3) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» Кійко Юрієм Федоровичем.

Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.

4) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» Коленовою Євгенією Ігорівною.

Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.

5) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД» Усовою Ольгою Валеріївною.

Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.


3. Про затвердження Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення -2022. 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), та  беручи до уваги підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу 1 частини 1 Правил Пісенного конкурсу Євробачення-2022,з метою проведення національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення – 2022, затвердити Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення -2022, що додаються. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення змін до штатного розпису  АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231, з урахуванням Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», погодженого протоколом засідання Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «НСТУ»  від 14.01.2021 № 26:
1) внести з 15.12.2021 зміни до штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання затвердження стратегій платформ АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), на виконання блоку 1 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік (нова редакція), затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62, затвердити такі, що додаються: 
1) Стратегія цифрових платформ АТ «НСТУ» на 2022-2025 роки;
2) Стратегія телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2022-2025 роки; 
3) Стратегія інформаційного мовлення АТ «НСТУ» на 2022-2025 роки; 
4) Стратегія радіоплатформи АТ «НСТУ» на 2022-2025 роки.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

6. Обговорено питання схвалення проєкту Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022-2025 роки.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 02.12.2019 № 37:
1) схвалити проект Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022-2025 роки (далі-Концепція), що додається;
2) головному продюсерові регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення (М. Фрєй) забезпечити подання Концепції на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


7. Обговорено питання схвалення проекту Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік. 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з урахуванням Кодексу (принципів) корпоративного управління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 22.02.2021 № 88:
1) схвалити Річний план діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2022 рік, що додається;
2) департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання (М. Ковальчук) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалений на цьому засіданні Річний план діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2022 рік.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

8. Обговорено питання схвалення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 45, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737) та з метою визначення порядку відчуження та списання майна АТ «НСТУ», крім нерухомого та закріпленого за АТ «НСТУ» на праві господарського відання:

1) схвалити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039» (далі-проєкт), що додається.
2) юридичному  департаменту (І. Даніш) забезпечити подання до Наглядової ради  АТ «НСТУ» проєкту.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


9. Обговорено питання затвердження Політики інформаційної безпеки АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), на виконання блоку 5 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік (нова редакція), затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62:
1) затвердити Політику інформаційної безпеки АТ «НСТУ» (далі-Політика), що додається;
2) установити, що Політика має тимчасовий характер та діє до введення в дію Закону України «Про критичну інфраструктуру». 
3) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) із залученням структурних підрозділів забезпечити опрацювання питання віднесення об’єктів АТ «НСТУ» до об’єктів критичної інфраструктури та за результатами напрацювати проект Політики інформаційної безпеки АТ «НСТУ». 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

10. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278):
1) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу; 
2) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та менеджеру філії АТ «НСТУ» «Дніпропетровська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


Голова правління                         підпис                      Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                            підпис                       Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                            підпис                       Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                            підпис                       Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                            підпис                       Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                            підпис                       Дмитро ХОРКІН