Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2022

Грудень 14, 2021

ПРАВИЛА
національного відбору на участь
у Пісенному конкурсі Євробачення – 2022

1. Загальні положення

1.1. Пісенний конкурс Євробачення – щорічний пісенний конкурс, що проводиться мовниками – членами Європейської мовної спілки (далі – ЄМС), виробляється під егідою ЄМС в рамках міжнародного обміну телевізійними програмами.
1.2. Пісенний конкурс Євробачення – 2022 / 66-й Пісенний конкурс «Євробачення» (далі – Конкурс) відбудеться в травні 2022 року в м. Турині (Італія).
1.3. Національний відбір на участь у Конкурсі (далі – Відбір) організовується та проводиться акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Суспільне), яке є мовником – членом ЄМС, з метою обрання пісні та представника від України на Конкурсі. 
1.4. Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2022 (далі – Правила) визначають порядок та умови проведення Відбору, вимоги до учасників / пісень, порядок визначення переможця. 

2. Організація Відбору

2.1. Суспільне є організатором Відбору, який визначає пісню та представника від України на Конкурсі, встановлює терміни і порядок проведення Відбору.
2.2. Для забезпечення виконання умов цих Правил Суспільне формує організаційний комітет Відбору (далі – Оргкомітет). Склад Оргкомітету та положення про Оргкомітет затверджуються наказом акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 
2.3. З метою визначення переможця Відбору Суспільне проводить всеукраїнський попередній відбір та фінал Відбору у форматі телевізійного концерту (далі – Фінал), формує склад журі Фіналу та забезпечує глядацьке голосування. Виробництво телевізійної версії Відбору здійснюється за результатами мистецького конкурсу.
2.4. Строки та етапи проведення Відбору визначаються цими Правилами.
2.5. Суспільне у разі настання об’єктивних обставин, зокрема ускладнення епідеміологічної ситуації чи будь-яких подій, які можуть зашкодити, негативно вплинути або поставити під загрозу проведення Відбору, має право вносити зміни до цих Правил.

3. Порядок проведення Відбору

3.1. Відбір складається з двох етапів:
3.1.1. 1-й етап – Всеукраїнський попередній відбір
Період проведення: з 14.12.2021 до 24.01.2022.
Особа, яка бажає взяти участь у Відборі, повинна у період з 14.12.2021 по 10.01.2022 надіслати заявку на участь у Відборі шляхом повного заповнення форми, розміщеної на сайті www.eurovision.ua. 

Суспільне формує попередній список учасників (далі – Шорт-лист), яким пропонується в строк до 24.01.2022 укласти угоду із Суспільним про обов’язки учасника 2-го етапу Відбору перед Суспільним та ЄМС, зокрема про передачу Суспільному невиключних майнових прав на пісню та фонограму, з якими переможець 1-го етапу бере участь у Відборі, ознайомитися зі зразком договору про участь у Конкурсі, надати Суспільному копії документів про наявність в учасника відповідних невиключних майнових прав на пісню та фонограму, які передбачені договором про участь в Конкурсі, а також надати Суспільному власну письмову згоду на підписання відповідного договору на участь у Конкурсі у разі визнання такого учасника переможцем Відбору протягом визначеного пунктом 3.2 цих Правил строку після дати Фіналу.

Суспільне визначає серед осіб, які включені до Шорт-листа, підписали угоду із Суспільним про обов’язки учасника 2-го етапу Відбору і надали Суспільному копії документів про наявність в учасника відповідних невиключних майнових прав на пісню та фонограму, передбачених договором про участь в Конкурсі, та письмову згоду на підписання зазначеного договору, 8 осіб, які продовжать брати участь у наступному етапі Відбору (далі – Фіналісти). Фіналісти мають в обов’язковому порядку брати участь у Відборі на умовах укладених ними угод із Суспільним.
Список Фіналістів оприлюднюється на сайтах Суспільного не пізніше ніж 24.01.2022.

Зазначене рішення Суспільного щодо визначення Фіналістів є остаточним. 

Особа, яка подала заявку на участь у Відборі, надає одночасно невиключні права на використання поданих разом із заявкою відео-, аудіо- та фотоматеріалів, а також записів із виконанням такого учасника для 1-го етапу Відбору Суспільному та ЄМС без обмеження щодо способів, території та строків їхнього використання з метою створення телерадіопередач та матеріалів на інтернет-ресурсах, які пов’язані з Відбором та/або Конкурсом. Надання вказаних вище прав та дозволів підтверджується фактом заповнення анкети на сайті www.eurovision.ua.

3.1.2. 2-й етап – Фінал
Період проведення: лютий 2022 року. Місце проведення: м. Київ.
Фіналісти зобов’язуються дотримуватися вимог Суспільного щодо пісні та/або постановки виступу. 
Суспільне визначає членів журі Відбору з осіб, які є авторитетними фахівцями у сфері музики та/або музичної індустрії. 
Переможцем Фіналу визнається Фіналіст, який визначається журі та глядачами Відбору спільно, за правилами голосування, що будуть розміщені на сайтах Суспільного та додатково оголошені під час трансляції Відбору в прямому ефірі.
Оголошення переможця Фіналу здійснюється під час трансляції Фіналу в прямому ефірі.

Фінал Відбору транслюється у прямому ефірі телеканалів Суспільного, а також на акаунтах та ресурсах Суспільного в мережі Інтернет.

3.2. Переможець Фіналу зобов’язаний укласти договір із Суспільним про участь у Конкурсі протягом 5 робочих днів після Фіналу. 

3.3. Відбір вважається завершеним після укладання договору про участь у Конкурсі між Суспільним та переможцем (та співвиконавцями) Відбору, що є підставою для подальшої підготовки та участі учасника в Конкурсі з поданою на Відбір піснею. Відмова учасника, який визначений як переможець Відбору, укласти із Суспільним договір на участь у Конкурсі є підставою для рішення Суспільного про скасування результату Відбору та визначення іншого переможця Відбору з переліку Фіналістів.

3.4. У разі невідповідності або порушення учасником цих Правил, зокрема встановлення Суспільним факту подання недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, поданої пісні, Відбору та/або Конкурсу, невиконання вказівок Суспільного під час проведення Відбору, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час. У випадку припинення Суспільним участі у Відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем Відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на Конкурсі з числа інших Фіналістів.

4. Умови участі у Відборі

4.1. До участі у Відборі допускаються виконавці-вокалісти, які на момент фіналу Конкурсу (14 травня 2022 року) досягли (досягнуть) 16-річного віку, володіють майновими правами інтелектуальної власності на пісню (музичний твір з текстом) та фонограму, яку виконують у Відборі (далі – Пісня), відповідно до вимог, визначених пунктом 3.1 цих Правил, та зобов’язуються виконувати умови та вимоги Правил у повному обсязі.

4.2. Учасником може бути колектив виконавців (вокаліст(и), музиканти), що існував на момент оголошення Відбору або був спеціально створений для участі у Відборі. Кількість учасників колективу не має бути більше ніж 6 (шість) осіб, при цьому кожен учасник такого колективу повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 4.1 цих Правил. 

4.3. Суспільне забезпечує підготовку учасника до виступу у Фіналі, зокрема підготовку за потреби сценічної постановки.

4.4. Учасник зобов’язаний:
- під час участі у Відборі дотримуватися умов цих Правил, розміщених на сайтах Суспільного, правил Конкурсу, розміщених на сайті www.eurovision.tv, а також вказівок Суспільного щодо Відбору та/або Конкурсу;
- виконувати пісню у Відборі вокально наживо під акомпанемент записаного музичного супроводу, який може містити запис бек-вокалу; при цьому відповідна фонограма не повинна містити (і) основний вокал, (іі) дабли основного вокалу та/або (ііі) будь-який інший вокал, що впливатиме або націлений на заміну або допомогу живому / оригінальному голосу учасника;
- не брати участь у національних відборах на Конкурс (Пісенний конкурс Євробачення – 2022), що проводяться іншими країнами-учасницями Конкурсу;
- забезпечити відсутність з боку учасника будь-яких ознак політизації Конкурсу та/або дискредитації Конкурсу будь-яким іншим способом, у тому числі відсутність під час участі у Відборі та в минулому незаконних, неетичних, неналежних або образливих творчої чи професійної діяльності, поведінки чи висловлювань учасника, зокрема відсутність його участі в заходах, проведених за підтримки та/або фінансування політичних режимів, які порушують основні права людини, територіальну цілісність інших держав або здійснюють чи сприяють соціальній ненависті, будь-яким видам дискримінації, обмеженню публічних прав та свобод, а також відсутність публічного схвалення учасником відповідних дій таких політичних режимів;
- не перебувати під час виступу у Відборі в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;
- під час виступу у Відборі не використовувати живих тварин;
- у разі оголошення учасника Фіналістом підготувати та надати Суспільному до дати проведення Фіналу текстові, фото- та/або відеоматеріали, необхідні для участі у Фіналі Відбору та Конкурсі, перелік та строки подання яких буде повідомлено Суспільним додатково.
Кожен учасник, який бере участь у Відборі, надає Суспільному з правом передання ЄМС виключний дозвіл (згоду) на обробку його персональних даних, на фото-, кіно-, теле- або відеофіксацію свого зображення та виконання, а також на подальше публічне сповіщення, публічний показ, демонстрацію, відтворення та розповсюдження в будь-який спосіб без обмежень за територією та строками зафіксованого у відеограмах, фонограмах та у формі фотографії зображення та виконання відповідно до цих Правил та правил Конкурсу. Детальний перелік прав інтелектуальної власності та особистих немайнових прав, дозвіл на використання яких буде надано учасником, наведено в угоді із Суспільним. 
Обов’язковою умовою участі у Фіналі Відбору є: 
- укладення угоди між учасником (кожним членом колективу) і Суспільним (за формою, що встановлюється Суспільним). Умовами такої угоди передбачено, зокрема, передання невиключних майнових прав (дозволу) на пісню та фонограму, яка подається на участь у Відборі, з правом передавання таких прав ЄМС, крім того, в такій угоді встановлюються інші зобов’язання учасника щодо участі у Відборі;
- ознайомлення та надання Суспільному письмової згоди на підписання договору на участь в Конкурсі, який укладається між переможцем Фіналу та Суспільним. 

4.5. Учасник відповідає вимогам цих Правил та гарантує, що:
- має можливість брати участь у всіх етапах Відбору та у Конкурсі в установлені строки та відповідно до цих Правил, а також інших вимог Суспільного та ЄМС;
- не обмежений у можливості виїжджати за межі України в період Конкурсу;
- не має як в минулому, так і на момент участі у Відборі або Конкурсі будь-яких підстав, які можуть спонукати органи державної влади країни – організаторки Конкурсу (Італія) заборонити йому в’їзд до країни – організаторки Конкурсу (Італія) відповідно до чинного національного законодавства країни – організаторки Конкурсу (Італія);
- не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після Відбору до дати фіналу Конкурсу включно;
- не здійснював в’їзд на територію / виїзд з території Автономної Республіки Крим та/або тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях з порушенням законодавства України.

4.6. Участь у публічній події або публічно висловлена позиція учасника, що спрямована на підтримку ненависті, дискримінації, порушення основних прав людини або політичного режиму, який порушує права людини, є несумісною з допуском до участі у Відборі та участю у Конкурсі. 

4.7. Витрати учасників Відбору, пов’язані з участю у Відборі, не підлягають відшкодуванню Суспільним чи ЄМС. Єдиною та достатньою нагородою для учасників за участь у Відборі, передання майнових прав інтелектуальної власності та надання дозволів є моральне заохочення у формі популяризації власного іміджу та творчості учасника, можливого визнання учасником або переможцем Фіналу, про що буде оголошено в ефірі каналів та/або на цифрових платформах Суспільного, а також можливість представити Україну на Конкурсі відповідно до умов цих Правил.

5. Вимоги до Пісні

5.1. Пісня, яка подається учасником для участі у Відборі, має відповідати таким вимогам:
- виключні майнові права на Пісню у повному обсязі належать учаснику з правом передавати їх Суспільному та ЄМС в обсязі, визначеному цими Правилами, угодами з учасником та правилами Конкурсу;
- пісня (слова та музика) є оригінальною, створена без використання інших творів та без порушення прав третіх осіб, не оприлюднювалася, не виходила в реліз та/або не виконувалася публічно (повністю або частково, у тому числі текст окремо від музики чи навпаки), не була доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-відеоплатформах, у соціальних мережах або в (напів-)відкритих для загального доступу базах даних, і не була використана в жодних комерційних цілях до 01 вересня 2021 року;
- хронометраж Пісні становить не більше 3 (трьох) хвилин;
- текст Пісні не може містити заклики, промови, гасла тощо політичного (або аналогічного), комерційного, військового характеру, спрямовані на розв’язання національної / етнічної / расової ворожнечі, виникнення міжетнічних / міжнаціональних конфліктів та/або такі, що прямо чи опосередковано дискримінують осіб за ознаками раси, кольору шкіри, віросповідання, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності тощо;
- у тексті Пісні не може використовуватися нецензурна (ненормативна) лексика або інша неприйнятна лексика;
- слова та/або виконання Пісні не повинні ставити під загрозу репутацію Конкурсу, Суспільного та/або ЄМС;
- пісня може бути виконана будь-якою мовою.

6. Прикінцеві положення

6.1. Ці Правила, зміни та/або доповнення, та/або роз’яснення до них, уся необхідна інформація щодо заходів, етапів проведення Відбору, дати та місця проведення Фіналу, результатів Відбору тощо розміщується на сайтах Суспільного, зокрема www.eurovision.ua, а також в інших засобах масової інформації.

6.2. Суспільне має право без попередження та без надання пояснень не допустити Пісню учасника або учасника до участі у Відборі на будь-якому етапі, зокрема якщо учасник порушує Правила, не виконує будь-яких вказівок Суспільного, пов’язаних із участю у Відборі.

6.3. Усі положення цих Правил, визначені як такі, що стосуються учасника, стосуються кожного з членів колективу учасників, якщо участь у Відборі / Конкурсі бере колектив.

6.4. Усі особи, які направили через сайт Суспільного анкети або заявки на участь у Відборі, є учасниками Відбору. Учасники кожного наступного етапу Відбору визначаються в порядку, визначеному цими Правилами.

6.5. Ці Правила можуть бути змінені чи доповнені відповідно до вимог ЄМС та з урахуванням пункту 2.5 цих Правил. Зазначені зміни будуть обов’язковими для виконання всіма учасниками і Суспільним як організатором Відбору.

6.6. Суспільне має право відмовитися від проведення Відбору, якщо проведення стало неможливим унаслідок обставин, які не залежать від Суспільного.


Головний продюсер
дирекції телебачення                                                                                                                           Григорій ТИЧИНА