Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №283

Грудень 06, 2021

 ПРОТОКОЛ № 283
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.12.2021                                                                                                            м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:  
 

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Полос Н. М., директор департаменту кадрового адміністрування;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Соколик Л. В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва. 

Порядок денний засідання

1. Про призначення на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ». 
2. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ», призначення на посади продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
3. Про схвалення проєкту Політики гендерної рівності та недискримінації акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про схвалення проєкту GR- стратегії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (2022-2023 роки).
5. Про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
6. Про внесення змін до пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232 (зі змінами). 
7. Про визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання призначення на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії)  акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» (протокол від 18.11.2021 № 19, від 30.11.2021 № 23): 

1) призначити з 13.12.2021 Тарануху Тараса Анатолійовича менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА» строком на 1 рік; 
2) призначити з 13.12.2021 Самарцева Артура Володимировича менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» строком на 1 рік; 
3) призначити з 13.12.2021 Такула Олександра Васильовича менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» строком на 1 рік; 
4) призначити з 13.12.2021 Соколюка Вадима Олександровича менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» строком на 1 рік; 
5) призначити з 13.12.2021 Гришин-Грищук Ольгу Богданівну менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» строком на 1 рік; 
6) призначити з 28.12.2021 Лугінця Дмитра Олеговича менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» строком на 1 рік; 
7) призначити з 28.12.2021 Сазонова Ігора Олександровича менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД «ЛТАВА» строком на 1 рік; 
8) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1-7  цього рішення. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання про увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсерів філій філій АТ «НСТУ», призначення на посади продюсерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206 зі змінами), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» (протокол від 22.11.2021 № 20, від 23.11.2021 № 21, 24.11.2021 № 22): 
1) увільнити 10.12.2021 Бабак Яну Сергіївну, редактора (радіо) управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» від  тимчасового виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД»;
2) увільнити 10.12.2021 Щербу Галину Володимирівну, оброблювача інформаційного матеріалу відділу виробництва тематичного та національного контенту філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» від тимчасового виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД»;
3) увільнити 10.12.2021 Татаренка Сергія Валентиновича, продюсера (лінійного) управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту  філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» від тимчасового виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД»;
4) призначити з 13.12.2021 Мозалевського Віктора Володимировича продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Вінницька  РД «ВІНТЕРА» строком на 1 рік; 
5) призначити з 13.12.2021 Тичину Євгена Олексійовича продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська  РД» строком на 1 рік; 
6) призначити з 13.12.2021 Держипільську Галину Олександрівну продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ» строком на 1 рік; 
7) призначити з 13.12.2021 Бабак Яну Сергіївну продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» строком на 1 рік; 
8) призначити з 13.12.2021 Лисюк Катерину Анатоліївну продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» строком на 1 рік; 
9) призначити з 13.12.2021 Журавльову Ольгу Борисівну продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД «ЛТАВА» строком на 1 рік; 
10) призначити з 13.12.2021 Татаренко Сергія Валентиновича продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» строком на 1 рік; 
11) призначити з 13.12.2021 Кириленко Оксану Миколаївну продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» строком на 1 рік; 
12) призначити з 13.12.2021 Волошина Максима Олександровича продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» строком на 1 рік; 
13) призначити з 13.12.2021 Шелкового Артема Валерійовича продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» строком на 1 рік; 
14) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1-13 цього рішення. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання схвалення проєкту Політики гендерної рівності та недискримінації акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), з метою реалізації HR-Cтратегії АТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління від 19.07.2021 № 257 та з метою створення ефективного робочого середовища поваги й партнерства:
1) схвалити проєкт Політики гендерної рівності та недискримінації акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається. 
2) Директору з управління персоналом (В. Сидоренко) забезпечити подання проекту Політики гендерної рівності та недискримінації акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ». 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання схвалення проєкту GR- стратегії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (2022-2023 роки).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), на виконання пункту 4.3 Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62:
1) схвалити проєкт GR-стратегії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (2022-2023 роки); 
2) члену правління (Д. Козлов) забезпечити подання проекту GR-стратегії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (2022-2023 роки) на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ». 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та  подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

6. Обговорено питання внесення змін до пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232 (зі змінами). 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з урахуванням пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 25.10.2021 № 276, та у зв'язку з виробничою необхідністю, внести зміни до пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232 (зі змінами), замінивши цифри «10.12.2021» цифрами «14.12.2021» відповідно.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


7. Обговорено питання визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та менеджеру філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

 

Голова правління                підпис              Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                   підпис              Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                   підпис               Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                   підпис               Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                   підпис               Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                   підпис               Дмитро ХОРКІН