Оголошення про проведення мистецького конкурсу на розроблення і написання сценаріїв для радіопроєкту «Аудіокнижка» для радіоканалу Радіо Культура

Вересень 23, 2021

З метою виявлення найбільш цікавих і актуальних творчих ідей

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

ОГОЛОШУЄ МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС

на розроблення і написання сценаріїв для радіопроєкту «Аудіокнижка» для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»

Мета мистецького конкурсу на розроблення і написання сценаріїв для радіопроєкту «Аудіокнижка» для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» – пошук найкращих творчих ідей на розроблення і написання протягом 2021 року автором / авторкою / групою авторів 12 сценаріїв* передач для радіопроєкту «Аудіокнижка», адаптованих для художнього багатоголосого начитування під аудіозапис, для подальшого виробництва організатором випусків передачі «Аудіокнижка», що виходитимуть на радіоканалі «Радіо Культура» протягом 2022–2023 років і відповідатимуть законодавчим нормам про мовні квоти, цінностям Суспільного мовника та враховуватимуть особливості аудиторії «Радіо «Культура».

«Радіо «Культура» – єдина українська радіостанція, що висвітлює лише культурну тематику, пропонує аудиторії високоякісний різножанровий контент культурно-мистецького спрямування. Має загальнонаціональне покриття, мовить не лише у ФМ-діапазоні, але й у середньохвильовому діапазоні, у дротовій мережі, на супутнику та через Інтернет (сайт ukr.radio, сторінка «Радіо «Культура» у Facebook, мобільний додаток suspilne.radio).

Основу контенту «Радіо «Культура» становлять лінійні розмовні культурно-мистецькі та науково-популярні передачі. Увазі слухачів представлені також музичні передачі, радіодрама, художні й документальні радіофільми. «Радіо «Культура» працює з низкою унікальних форматів: створює радіодраму, радіодокументалістику, організовує виїзні студії з визначних культурних подій. «Радіо «Культура» є суб’єктом культурної дипломатії, оскільки завдяки взаємодії з Європейською мовною спілкою провадить трансляції знакових музичних подій світу, а також надає закордонним радіомовникам знакові записи з Художнього фонду Українського радіо, зокрема у виконанні художніх колективів Українського радіо.

«Аудіокнижка» – цикл радіолітературних передач, створених на основі прозових художніх або есеїстичних текстів відомих українських письменників, покликаний зацікавити широке коло слухацької аудиторії радіоканалу «Радіо «Культура» і відповідати його концепції. Кожна передача (10–20 серій) – це повна аудіоверсія завершеного літературного твору чи його відібраних фрагментів у виконанні найкращих українських акторів. Кожен сценарій для передачі «Аудіокнижка» має передбачати можливість художнього начитування під аудіозапис, тобто це має бути літературний твір, який зазнав спеціальної адаптації для відповідного озвучування в ефірі. Загальний хронометраж однієї серії передачі циклу – 20 хвилин.

Умови участі у Мистецькому конкурсі

У Мистецькому конкурсі мають право брати участь юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи – підприємці (3 група) (далі – Учасники).

Кожен Учасник має право подати лише один проєкт для участі в Мистецькому конкурсі. У разі подання Учасником декількох проєктів розглядатиметься проєкт, що надійшов першим, або другий проєкт – у разі офіційного відкликання Учасником проєкту, що був поданий першим.

Учасники Мистецького конкурсу гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають для участі в Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб та АТ «НСТУ».

У Мистецькому конкурсі не можуть брати участь працівники АТ «НСТУ», їхні близькі родичі та всі особи, які пов’язані з організацією та проведенням Мистецького конкурсу.

З Учасником(-ми), визнаним(-ми) переможцем / переможцями Мистецького конкурсу, процедура публічних закупівель здійснюється за переговорною процедурою відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Порядок організації і проведення Мистецького конкурсу

Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання проєктів Учасників конкурсною комісією з метою визначення переможця / переможців Мистецького конкурсу, в порядку передбаченому Положенням про Мистецький конкурс на розроблення і написання сценаріїв для радіопроєкту «Аудіокнижка» для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» (Додаток № 3 до цього оголошення).

Мистецький конкурс проводиться у три етапи:

  1. попередній відбір проєктів;
  2. презентація проєктів;
  3. визначення переможця/переможців.

Конкурсна комісія не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого та третього етапів Мистецького конкурсу повідомляє Учасників, проєкти яких допущені до участі в другому та третьому етапі, про дату, час, місце проведення відповідного етапу Мистецького конкурсу.

Для участі у Мистецькому конкурсі Учасники мають подати по одному проєкту, який відповідає Творчому завданню (Додаток № 1 до цього оголошення), та встановлений перелік документів (Додаток № 2 до цього оголошення).

Учасники цього Мистецького конкурсу подають свої проєкти з усіма документами в електронному вигляді на електронну адресу «Радіо «Культура»:

radio.culture.ukraine@gmail.com,

зазначивши в темі листа «Пропозиція для участі в Мистецькому конкурсі радіопроєкту «Аудіокнижка».

Телефон для довідок з питань умов та вимог цього Мистецького конкурсу:

+38 (044) 239-63-53.

Контактна особа: Корнієнко Ірина.

Датою одержання заявки на участь у Мистецькому конкурсі Конкурсною комісією вважається дата надходження проєкту з усіма документами на електронну адресу, зазначену в цьому оголошенні.

Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання заявки на участь проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідність вимогам, встановленим цим оголошенням.

У разі подання Учасником документів у неповному обсязі або неналежно оформлених, Конкурсна комісія ухвалює відповідне рішення і протягом трьох робочих днів повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу.

Учасник, щодо заявки якого надійшли зауваження від Конкурсної комісії, не пізніше трьох робочих днів з дня направлення Конкурсною комісією повідомлення (або у строк, менший від зазначеного, у разі подання Учасником проєкту в останні дні для подання) має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи.

Документи, подані після завершення встановлених строків, не розглядаються Конкурсною комісією.

Строки проведення Мистецького конкурсу.

Приймання проєктів з 23 вересня 2021 року по 06 жовтня 2021 року (14 календарних днів).

Визначення переможця / переможців Мистецького конкурсу – не пізніше 31 грудня 2021 року.


Додаток № 1 - ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

Додаток № 2 - ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДЛЯ ПОДАННЯ

Додаток № 3 - ПОЛОЖЕННЯ ПРО МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС


Подаючи заявку на участь у Мистецькому конкурсі, кожен учасник підтверджує, що ознайомився(-лась) з Положенням про Мистецький конкурс на розроблення і написання сценаріїв для радіопроєкту «Аудіокнижка» для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ», зрозумів(-ла) його умови, а також підтверджує відсутність підстав та/чи обставин, які суперечать умовам Положення про Мистецький конкурс на розроблення і написання сценаріїв для радіопроєкту «Аудіокнижка» для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ», та погоджується виконувати всі вимоги та умови участі в Мистецькому конкурсі. Кожен учасник підтверджує, що усі відомості, викладені в документах, що подаються на Мистецький конкурс, є точними, достовірними, повними, відповідають дійсності та не порушують права третіх осіб. Кожен учасник підтверджує, що повною мірою ознайомлений(-а) зі своїми правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», та надає АТ «НСТУ» дозвіл на збір та обробку його персональних даних. У разі виявлення неточності, хибності, неповноти, невідповідності дійсності всієї або будь-якої частини інформації, яка надана або буде надана учасником АТ «НСТУ», така обставина є підставою для відмови в подальшому розгляді заявки на участь у Мистецькому конкурсі, відсторонення учасника від участі в Мистецькому конкурсі або недопуску до такої участі. Учасник гарантує, що має достатні повноваження для подання заявки на участь у Мистецькому конкурсі та участі в ньому.
* АТ «НСТУ» як організатор Мистецького конкурсу, уклавши відповідний договір(-ри) із переможцем / переможцями Мистецького конкурсу за результатами проведення відповідних процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», має право в будь-який час, за будь-яких обставин та незалежно від якості виконання своїх договірних зобов’язань переможцем / переможцями Мистецького конкурсу зменшити кількість випусків передачі та/або частково чи повністю відмовитися від послуг переможця / переможців Мистецького конкурсу, у межах чинного законодавства України змінивши умови укладеного договору або розірвавши договір.