Оголошення про проведення мистецького конкурсу на виробництво (повне) іміджевих відеосюжетів для Радіо Промінь

Вересень 24, 2021

З метою виявлення найбільш цікавих і актуальних творчих ідей

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

ОГОЛОШУЄ МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС

на виробництво (повне) іміджевих відеосюжетів для радіоканалу «Радіо «Промінь» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» 

 

Мета мистецького конкурсу на виробництво (повне) іміджевих відеосюжетів для радіоканалу «Радіо «Промінь» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» – пошук найкращих творчих ідей на створення 186 відеороликів*, покликаних розширити аудиторію радіоканалу «Радіо «Промінь» через його популяризацію шляхом інформування аудиторії телебачення та цифрових платформ про наявність у їхньому регіоні у ФМ-діапазоні радіоканалу «Радіо «Промінь».

«Радіо «Промінь» – перше музичне радіо в Україні (в ефірі з 1955 року), мовить 24 години на добу. Це музично-інформаційний канал – 60% музики (музика українська), 40% розмов. Програми присвячені актуальним темам політики, економіки, культурно-мистецького життя. Частина радіоконтенту має інформаційно-розважальне спрямування.

Аудиторія радіоканалу: 56% – чоловіки, 44% – жінки (у Києві за результатами першого кварталу 2020 року відповідно до дослідження Kantar TNS). Загалом протягом дня радіоканал «Радіо «Промінь» в Україні слухає 160 тисяч слухачів, при цьому середня тривалість прослуховування становить годину.

Умови участі у Мистецькому конкурсі

У Мистецькому конкурсі мають право брати участь юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи – підприємці (3 група) (далі – Учасники).

Кожен Учасник має право подати лише один проєкт для участі в Мистецькому конкурсі. У разі подання Учасником декількох проєктів розглядатиметься проєкт, що надійшов першим, або другий проєкт – у разі офіційного відкликання Учасником проєкту, що був поданий першим.

Учасники Мистецького конкурсу гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають для участі в Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб та АТ «НСТУ».

У Мистецькому конкурсі не можуть брати участь працівники АТ «НСТУ», їхні близькі родичі та всі особи, які пов’язані з організацією та проведенням Мистецького конкурсу.

Порядок організації і проведення Мистецького конкурсу

Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання проєктів Учасників конкурсною комісією з метою визначення переможця / переможців Мистецького конкурсу, в порядку передбаченому Положенням про Мистецький конкурс на виробництво (повне) іміджевих відеосюжетів для радіоканалу «Радіо «Промінь» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» (Додаток № 3 до цього оголошення).

Мистецький конкурс проводиться у три етапи:

  1. попередній відбір проєктів;
  2. презентація проєктів;
  3. визначення переможця.

Конкурсна комісія не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого та третього етапів Мистецького конкурсу повідомляє Учасників, проєкти яких допущені до участі в другому та третьому етапі, про дату, час, місце проведення відповідного етапу Мистецького конкурсу.

Для участі у Мистецькому конкурсі Учасники мають подати по одному проєкту, який відповідає Творчому завданню (Додаток № 1 до цього оголошення), та встановлений перелік документів (Додаток № 2 до цього оголошення).

Учасники цього Мистецького конкурсу подають свої проєкти з усіма документами в електронному вигляді на електронну адресу радіоканалу «Радіо «Промінь»:

ideapromin@nrcu.gov.ua,

зазначивши в темі листа «Пропозиція для участі в Мистецькому конкурсі іміджевих відеосюжетів».

Телефони для довідок щодо умов та вимог цього Мистецького конкурсу:

+380 50-330-83-34

Контактна особа: Максим Яковенко.

Датою одержання заявки на участь у Мистецькому конкурсі Конкурсною комісією вважається дата надходження проєкту з усіма документами на електронну адресу, зазначену в цьому оголошенні.

Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання заявки на участь проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідність вимогам, встановленим цим оголошенням.

У разі подання Учасником документів у неповному обсязі або неналежно оформлених, Конкурсна комісія ухвалює відповідне рішення і протягом трьох робочих днів повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу.

Учасник, щодо заявки якого надійшли зауваження від Конкурсної комісії, не пізніше трьох робочих днів з дня направлення Конкурсною комісією повідомлення (або у строк, менший від зазначеного, у разі подання Учасником проєкту в останні дні для подання) має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи.

Документи, подані після завершення встановлених строків, не розглядаються Конкурсною комісією.

Строки проведення Мистецького конкурсу.

Приймання проєктів з 24 вересня 2021 року по 07 жовтня 2021 року (14 календарних днів).

Визначення переможця / переможців Мистецького конкурсу - не пізніше 31 грудня 2021 року. 

 

Додаток № 1 - ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 

Додаток № 2 - ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДЛЯ ПОДАННЯ 

Додаток № 3 - ПОЛОЖЕННЯ ПРО МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС 

Подаючи заявку на участь у Мистецькому конкурсі, кожен учасник підтверджує, що ознайомився(-лась) з Положенням про Мистецький конкурс на виробництво (повне) іміджевих відеосюжетів для радіоканалу «Радіо «Промінь» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ», зрозумів(-ла) його умови, а також підтверджує відсутність підстав та/чи обставин, які суперечать умовам Положення про Мистецький конкурс на виробництво (повне) іміджевих відеосюжетів для радіоканалу «Радіо «Промінь» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ», та погоджується виконувати всі вимоги та умови участі в Мистецькому конкурсі. Кожен учасник підтверджує, що усі відомості, викладені в документах, що подаються на Мистецький конкурс, є точними, достовірними, повними, відповідають дійсності та не порушують права третіх осіб. Кожен учасник підтверджує, що повною мірою ознайомлений(-а) зі своїми правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», та надає АТ «НСТУ» дозвіл на збір та обробку його персональних даних. У разі виявлення неточності, хибності, неповноти, невідповідності дійсності всієї або будь-якої частини інформації, яка надана або буде надана учасником АТ «НСТУ», така обставина є підставою для відмови в подальшому розгляді заявки на участь у Мистецькому конкурсі, відсторонення учасника від участі в Мистецькому конкурсі або недопуску до такої участі. Учасник гарантує, що має достатні повноваження для подання заявки на участь у Мистецькому конкурсі та участі в ньому.

* АТ «НСТУ» як організатор Мистецького конкурсу, уклавши відповідний договір із переможцем Мистецького конкурсу за результатами проведення відповідних процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», має право в будь-який час, за будь-яких обставин та незалежно від якості виконання своїх договірних зобов’язань переможцем Мистецького конкурсу зменшити кількість іміджевих відеосюжетів/промороликів та/або частково чи повністю відмовитися від послуг переможця Мистецького конкурсу, у межах чинного законодавства України змінивши умови укладеного договору або розірвавши договір.