Новини компанії

Листопад 29, 2022

Документальний проєкт Суспільного «Битва за Чернігів» — з англійськими субтитрами

Першу серію документальної трилогії «Битва за Чернігів» можна дивитися із субтитрами англійською мовою на ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Це найбільш повна на даний момент відео-історія оборони Чернігова, знята командою Суспільне Чернігів за спогадами військових. Прем’єра першого епізоду відбулася 24 листопада, вихід наступного заплановано на 6 грудня

«Є запит і є бажання розповісти про те, що відбувалося на Чернігівщині більш широкій аудиторії, зокрема закордонній. Нам писали про це у коментарях. Для цього і створили субтитри англійською. Дякуємо колегам із центрального офісу Суспільного, які відгукнулися і оперативно допомогли з перекладом англійською», —  говорить продюсер  Суспільне Чернігів Артем Шелковий.

Читайте також: «Втратити свободу може бути гіршим за смерть», — спогади Ярослава Лепявка про Революцію Гідності в інтерв’ю Суспільне Чернігів

«Ключові бої за місто повністю зламали плани росіян взяти Київ за три дні та змусили їх тікати під прикриттям жесту доброї волі. Нашими героями будуть військові. Це погляд на ті події, як професійних воїнів, так і добровольців, як солдат-новобранців, так і генералів та полковників», — розповідає продюсер новин Суспільне Чернігів Андрій Тіток.

 Читайте також: Лижі олімпійця Артема Прими продали на аукціоні Суспільного за 35 тисяч гривень

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 місцеві телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

У Чернігівській області — це телеканал Суспільне Чернігів та Українське Радіо «Чернігівська хвиля». 

Дивитися Суспільне Чернігів можна в ефірі та онлайн на сайті філії. Оперативні новини шукайте на діджитал-платформах:  

 

Suspilne's documentary project Battle for Chernihiv with English subtitles

The first episode of the documentary trilogy Battle for Chernihiv can be watched with English subtitles on the YouTube channel of Suspilne Chernihiv. This is the most complete video history of the defense of Chernihiv, filmed by the Suspilne Chernihiv team based on the memories of the military. The premiere of the first episode took place on 24 November, the next one is scheduled for 6 December.

“There is a demand and a desire to tell about what was happening in Chernihiv region to a wider audience, in particular to a foreign audience. We received comments about it. For this purpose, we created subtitles in English. We are grateful to our colleagues from the central office of Suspilne who responded and promptly helped with the English translation,” Artem Shelkovyi, producer of Suspilne Chernihiv, says.

Read also: “Losing freedom can be worse than death” - Yaroslav Lepiavko's memories of the Revolution of Dignity in an interview with Suspilne Chernihiv

“Key battles for the city completely broke the plans of the russians to take Kyiv in three days and forced them to flee under the cover of a gesture of goodwill. Our heroes will be the military. This is a look at those events, both of professional soldiers and volunteers, both of recruits and generals and colonels,” Andrii Titok, producer of Suspilne Chernihiv news, says.

Read also: Olympian Artem Pryma's skis sold at the Suspilne auction for UAH 35 thousand

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels like Pershyi and Suspilne Kultura and radio stations (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.

In Chernihiv region, these are Suspilne Chernihiv TV channel and Ukrainian Radio Chernihivska khvylia

You can watch Suspilne Chernihiv on the air and online on the branch's website. Look for the latest news on digital platforms: