Новини компанії

Жовтень 04, 2022

Міжнародний аудитор дав позитивний висновок щодо фінансової звітності Суспільного за 2021 рік

За результатами аудиту фінансової звітності Суспільного Мовлення за 2021 рік, який провела міжнародна аудиторська компанія «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (HLB Ukraine), отримано позитивний висновок без будь-яких зауважень. 

Читайте також: Микола Чернотицький: Суспільне як замовник контенту може стати значною підтримкою індустрії

«Це є підтвердженням прозорої та доброчесної діяльності компанії. Це другий поспіль позитивний висновок без будь-яких зауважень, що є рідкістю серед суспільно значущих компаній не лише для Києва, а й загалом для України», — наголосив Родіон Кочубей, член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за операційну діяльність.

Він подякував членам Комітету з питань аудиту, Наглядової ради Суспільного Мовлення, Ревізійної комісії, внутрішнього аудиту та працівникам бухгалтерської служби за ретельно проведену роботу.  

Нагадаємо, зовнішній аудит фінзвітності Суспільного Мовлення, яке є суспільно значущою компанією, проводиться щорічно. Зокрема незалежна аудиторська компанія «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (HLB Ukraine) також надала позитивний висновок фінансової звітності мовника за 2020 рік без будь-яких зауважень.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

International auditor provides positive assurance on the Suspilne 2021 financial statements

HLB Ukraine, international accounting company, conducted audit of the 2021 financial statements of Suspilne and provided a positive assurance without any comments.

Read also: Mykola Chernotytskyi: Susupilne as a customer of content can become a significant support for the industry

“This is a confirmation of the company’s transparent and honest operations. This is a second positive assurance without any comments in a row, which is rare for socially significant companies not just in Kyiv, but in Ukraine as a whole,” emphasized Rodion Kochubey, a Member of the Managing Board of Suspilne Ukraine, responsible for business operations.

He thanked members of the Suspilne Ukraine Audit Committee, Supervisory Board, Revision Commission, Internal Audit and Accounting Services for their diligent work.

As a reminder, independent audit of financial statements of Suspilne Ukraine is conducted annually as it is a socially significant company. In particular, independent accounting company HLB Ukraine also provided a positive assurance without any comments after auditing the 2020 financial statements of the broadcaster.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.