Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №273

Жовтень 11, 2021

ПРОТОКОЛ № 273
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

11.10.2021                                                                                                                                                          м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:  
 

1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Лодигін Я.О, член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.


Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий; 
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Скрипник Ф.В., директор департаменту моніторингу контенту та стандартів мовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.


Порядок денний засідання

1. Про затвердження Положення про департамент моніторингу контенту та стандартів мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до структури та штатного розпису  АТ «НСТУ» на 2021 рік.
3. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Положення про департамент моніторингу контенту та стандартів мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Положення про департамент моніторингу контенту та стандартів мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення  прийнято. 

2.  Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231:
1) внести з 18.10.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення  прийнято.
 

3. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);
2) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення  прийнято.
 

 

В.о. голови правління                      підпис                 Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління                                підпис                 Тетяна КІСЕЛЬЧУК

Член правління                                підпис                 Дмитро КОЗЛОВ

Член правління                                підпис                 Ярослав ЛОДИГІН

Член правління                                підпис                 Дмитро ХОРКІН