Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №267

Вересень 06, 2021

ПРОТОКОЛ № 267
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.09.2021                                                                                                                                      м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:
   

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.


Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.
2. Про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
3. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 09.08.2021 № 261) (далі – Розподіл), що додаються;
2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виробництво проєктів відповідно до Розподілу.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


2. Обговорено питання про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737): 
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та  подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


3. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Львівська РД» та «Закарпатська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2  цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


Голова правління                 підпис               Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                    підпис               Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                    підпис                Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                    підпис                Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                    підпис                Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                    підпис                Дмитро ХОРКІН