Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №257

Липень 22, 2021

ПРОТОКОЛ № 257
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

19.07.2021                                                                                                               м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
2. Про затвердження HR-стратегії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 
3. Про затвердження Політики формування управлінської звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 
4. Про внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».
5. Про схвалення пропозиції до проєкту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2022 рік.
6. Про оренду нерухомого майна АТ "НСТУ".
7. Різне. 

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про затвердження Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пунктів 31, підпункту 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання блоку 6 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.11.2020 № 47:
1) затвердити  Порядок визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», що додається.
2) дирекції телебачення спільно з дирекцією «Українське радіо», дирекцією інформаційного мовлення та юридичним департаментом,  розробити порядок ідентифікації аудіовізуальних та аудіальних творів, які  знаходяться у архівних фондах АТ «НСТУ», виготовлених (створених)\ отриманих до 19.01.2017, як об'єктів інтелектуальної власності та подати розроблений порядок на розгляд правлінню АТ «НСТУ» до 19.08.2021.

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання затвердження HR-стратегії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання підпункту С.2.2 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, затвердити HR-стратегію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

3. Обговорено питання затвердження Політики формування управлінської звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання підпункту В. 3.3.2.10 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, затвердити Політику формування управлінської звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

4. Обговорено питання внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою збільшення надходжень від надання послуг АТ "НСТУ", внести зміни до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 02.11.2020 № 216, зі змінами), що додаються. 

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

5. Обговорено розроблені пропозиції до проєкту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2022 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22 січня 2021 року № 122), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:
1) схвалити пропозиції до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2022 рік, що додаються;
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні пропозиції до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2022 рік.

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ "НСТУ".

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) надати орендарю дозвіл на розміщення відкритого (літнього) майданчика згідно з додатком 1 до протоколу; 
2) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2  до цього протоколу; 
3) департаменту управління активами АТ "НСТУ" (В. Семенець) та керівнику філії АТ "НСТУ" забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

7. Різне. 

Заслухано інформацію директора департаменту управління бюджетом Е. Ярош щодо показників для формування проекту Державного бюджету України на 2022-2024 роки (які відображаються за формою 4 «Бюджетна пропозиція» по КПКВК 3802080) (додається).
Інформацію взято до відома. 


Голова правління                    підпис                        Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                       підпис                         Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                       підпис                         Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                       підпис                         Дмитро ХОРКІН