Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №245

Квітень 26, 2021

ПРОТОКОЛ № 245
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

26.04.2021                                                                                                                                          м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:    
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
2. Про внесення змін до структури та штатного розпису  АТ «НСТУ» на 2021 рік. 
3. Про оренду нерухомого майна АТ "НСТУ".
4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2021 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 
Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) члену правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та  подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання  внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік. 
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від  26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 ):
1) внести зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (З. Аласанія) та керівникам філій (філій) АТ "НСТУ" забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.
 

3. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити початкові розміри орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1  до протоколу);

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

2) надати орендарю дозвіл на розміщення відкритого (літнього) майданчика по договору оренди,  згідно з додатком 2  до протоколу;

Голосували: за — 4, проти — 0. (І. Гребенюк не брала участі у голосуванні)
Рішення прийнято.

3) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджерам (філій) філій АТ «НСТУ» «Миколаївська РД»  та " Львівська РД" забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 та 2 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

4. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2021 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), додатку 1 до протоколу № 49 засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2021 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 


Голова правління                    підпис                    Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління                       підпис                     Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                       підпис                     Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління                       підпис                     Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                       підпис                     Дмитро ХОРКІН