Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №234

Лютий 15, 2021

ПРОТОКОЛ № 234
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

15.02.2021                                                                                                                                                    м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:
   
1.    Аласанія З.Г., голова правління;
2.    Чернотицький М.М., член правління;
3.    Гребенюк І.І., член правління;
4.    Лодигін Я.О., член правління;
5.    Хоркін Д.М., член правління.
 
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шейко А. В., начальник управління ризиків.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про розгляд та схвалення звіту про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2020 рік.
3. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
4. Про внесення змін до  структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
5. Про затвердження Плану заходів за результатами проведеної початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ».
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою  реалізації грантових проєктів, затвердити такі, що додаються: 
1) Зміни до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 17.08.2020 № 204);
2) Зміни до Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149;
3) Зміни до Положення про управління «Координаційний центр мовлення національних меншин» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 25.11.2019                   № 158;
4) Зміни до Положення по дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (зі змінами);
5) Зміни до Положення по дирекцію цифрових платформ центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.02.2020 № 172 (зі змінами);
6) Зміни до Положення по дирекцію телебачення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 05.12.2019         № 160 (зі змінами).

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання розгляду та схвалення звіту про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2020 рік.
 
За результатами обговорення вирішили:
 
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), на виконання наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за  № 47/7368, з урахуванням листа Держкомтелерадіо від 09.02.2021 № 471/29/6:
1) схвалити Звіт про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2020 рік, що додається.
2) голові правління АТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити подання схваленого Звіту про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» 2020 року до Держкомтелерадіо.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додається;
2) члену правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та  подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 ):

1) внести з 15.02.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання затвердження Плану заходів за результатами проведеної початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання  пункту А.2.2. Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, пункту 2 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020  № 49:
1)    затвердити План заходів за результатами проведеної початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ» (далі-План), що додається;
2)    відповідальним структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виконання Плану;
3)    начальнику управління ризиків (А. Шейко) забезпечити звітування про результати виконання Плану. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.


Голова правління              підпис            Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління                 підпис            Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                 підпис            Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління                 підпис            Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                 підпис            Дмитро ХОРКІН