Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №228

Січень 05, 2021

ПРОТОКОЛ № 228
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

05.01.2021                                                                                                                                                       м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:    

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Лодигін Я.О., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
 
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
Даценко В.Г., директор департаменту безпеки. 

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про виконання пункту 1 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49.
3. Про Щорічний (загальний) звіт  про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2020 рік.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити Зміни до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019  № 149 (далі – Зміни), що додаються;
2) установити, що підпункт 3.1 пункту 3 Змін є тимчасовим та діє на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято.

2. На виконання пункту 1 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 обговорено проєкт Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та проєкт Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 2 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» (протокол від 24.11.2020 № 47), пункту 1 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49:

1) схвалити проєкт Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та проєкт Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додаються;
2) директору з управління персоналом (В. Сидоренко) забезпечити подання проєкту Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та проєкту Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд Комітету з питань призначень і винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято.

3. Обговорено Щорічний (загальний) звіт  про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2020 рік.
    
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 13 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, підпункту 1 пункту 116 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити Щорічний (загальний) звіт  про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2020 рік, що додається;
2) директору департаменту організаційної роботи (В. Маркус) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалений на цьому засідання Щорічний (загальний) звіт  про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2020 рік.

Голосували: за – 4, проти – 0. 
Рішення прийнято.

 

Голова правління            підпис            Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління               підпис             Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління               підпис             Ярослав ЛОДИГІН
Член правління               підпис             Дмитро ХОРКІН